Tidslinje

Visma Spcs förr och nu

Historien om Visma Spcs AB började i Växjö, mitt i Småland, 1984 med en djärv idé och två modiga personer. De modiga personerna var Jan Älmeby och Rolf Dahlberg, som kom att inneha vd-posten under många år. Idén, som vann gehör inte minst hos landets småföretagare, var att utmana de dåvarande tillverkarna av ordbehandlingsprogram genom att utveckla och sälja ett kvalitetsprogram till lågt pris. Priset var 245 kronor.

Till historien hör naturligtvis att ett ordbehandlingsprogram i början av 80-talet var på engelska och kostade nästan lika mycket som en ny dator idag.

Program och hjälpmedel som underlättar

Visma Spcs, som på den tiden hette Scandinavian PC Systems – SPCS, började som ett renodlat postorderföretag. När försäljningen tog fart började SPCS distribuera sina program genom återförsäljare, men postorderförsäljningen är och förblir en mycket viktig del av företagets verksamhet.

Det första ordbehandlingsprogrammet hette kort och gott Ordbehandling, och såldes i 100.000 exemplar under tio år. Register- och bokföringsprogram kom 1986, och under de närmast följande åren lanserades faktureringsprogram, skatteprogram och löneprogram.

Redan med det första ordbehandlingsprogrammet följde en handbok i vilken kunden själv kunde läsa sig till hur programmet fungerade. Boken blev med tiden ett signum för SPCS och är fortfarande ett utmärkt hjälpmedel.

Men trots den uppskattade handboken visade det sig att kunderna ändå hade behov av att ringa och fråga om olika saker. Det blev början till det som i dag är företagets största avdelning - supporten.

Under många år försåg SPCS såväl privatmarknaden som småföretagarna med program av skiftande natur. Bland annat producerades Alfons-programmen för barn och SPCS Vinguide. Men år 2000 valde man att lämna privatmarknaden. Då hade företaget redan varit börsnoterat i tre år.

Från två personer till fyrahundra

Visma Spcs har gått från att vara ett mycket litet företag till ett betydligt större. I dag arbetar 450 personer på företaget vars huvudkontor ligger i Växjö.

Sedan sommaren 2001 ingår Visma Spcs i Visma-koncernen vilket resulterade i att företaget 2005 bytte namn från Scandinavian PC Systems till Visma Spcs AB. Inom koncernen ansvarar Visma Spcs för den svenska och internationella småföretagsmarknaden, det vill säga företag med upp till 20 anställda. I Sverige motsvarar det 98 procent av alla företag. En annan mycket viktig kundgrupp är landets alla redovisningskonsulter och revisorer. 

Hösten 2015 tillträdde Daniel de Sousa som vd på företaget. Han efterträdde medgrundaren Rolf Dahlberg. Visma Spcs vision var länge att förenkla företagandet så mycket som möjligt. Det är en målsättning som på intet sätt mattats med åren. Men nu har vi höjt ribban ännu mer. Vår nya vision är att förverkliga företagandet. Vi vill inte bara förenkla, vi vill också hjälpa till att utveckla våra kunders företag.