Våra sponsorsamarbeten 

Här nedan kan du läsa mer våra sponsorsamarbeten. 

UF – Ung Företagsamhet

Ung företagsamhetUng Företagsamhet är en ideell förening som erbjuder ungdomar möjligheten att driva egna företag under ett studieår.

Ung Företagsamhet och Visma Spcs brinner för att fler ungdomar ska våga prova på att vara företagare och erhålla viktiga erfarenheter inför arbetslivet. Därför är vi partner till Ung Företagsamhet och erbjuder UF-elever kostnadsfri tillgång till våra ekonomiprogram och vår nätbutikslösning Visma Webshop.

NyföretagarCentrum

NyföretagarCentrumNyföretagarCentrum är en stiftelse som erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta eget företag. En ovärderlig hjälp för alla medborgare som vill ta steget till att bli företagare.

Visma Spcs har flera olika samarbeten med NyföretagarCentrum. Vi har anställda som sitter med i stiftelsens styrelse och har tillsammans tagit fram Visma Affärsplan, en professionell samling råd till dig som vill bli företagare. Varje år utser vi tillsammans Årets Nyföretagarkommun, ett av Visma Spcs finansierat pris på 100 000 kronor till kommuner som uppmuntrar och gynnar nyföretagandet i Sverige.

Drivhuset

DrivhusetDrivhuset hjälper högskole- och universitetsstudenter att starta och driva företag. Det tycker vi är en viktig investering för samhället. Därför samarbetar vi med Drivhuset på svenska lärosäten i Växjö, Kalmar, Gävle och Malmö, där vi svarar på frågor om företagande.

Stiftelsen Friends

Situation SthlmVarje år möter och utbildar Friends drygt 46 000 lärare, föräldrar och barn kring hur de kan förebygga mobbning. Vår filosofi är att alla kan göra skillnad och att det är tillsammans vi stoppar mobbning. Friends vision är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet. Det arbetet vill vi stödja och därför sponsrar vi Friends med kostnadsfri tillgång till våra program och tjänster.

Situation Sthlm

Situation SthlmSituation Sthlm (Stockholm) är en tidning som drivs och säljs av hemlösa, med målet att skapa debatt kring hemlöshet och hjälpa hemlösa tillbaka till samhället. Hemlöshet är ett samhällsproblem som berör alla medborgare och visar tydligt att samhället ännu inte har lyckats skapa trygghet för alla.

Situation Sthlm bidrar till att lösa problemet genom att engagera människorna som själva är utsatta och aktivera dem med stöd och möjligheter till riktiga jobb. Därför erbjuder vi Situation Sthlm kostnadsfri tillgång till våra program och tjänster.

SSE Business LabSSE Business Lab

SSE Business Lab är ett ideellt bolag som ägs av Handelshögskolan i Stockholm och fungerar som en inkubator för högskolans studenter, forskare och anställda.

Som partner till SSE Business Lab sponsrar vi studenterna med kostnadsfri tillgång till våra bokföringsprogram i tre år.

Missing People

Missing peopleMissing People Sweden är en ideell organisation som publicerar efterlysningar samt samordnar och genomför skallgångar av försvunna personer i Sverige.

Vi har ett nära samarbete med anhöriga och Polisen och tar alltid poliskontakt innan vi lägger upp en efterlysning med MPS som avsändare.

Kvinnojourer

KvinnojourerSveriges kvinnojourer drivs ideellt och har som syfte att stötta kvinnor som upplever problem med exempelvis våld, relationsbråk, missbruk och umgängesproblem.

De svenska kvinnojourerna bidrar med en viktig insats för att kvinnor i alla åldrar ska få möjlighet att samtala och få hjälp med problem i sin vardag. Det tycker vi är ett viktigt samhällsengagemang och därför erbjuder vi bland annat Malmö Kvinnojour kostnadsfri tillgång till våra program och tjänster.

Riksförbundet Noaks Ark

Noaks arkNoaks Ark är en riksomfattande organisation som arbetar med att begränsa spridningen av hiv och motverka diskriminering av hivpositiva. Det är ett viktigt ideellt arbete som tacklar ett svårhanterligt samhällsproblem. Med mer än 25 års erfarenhet gör Noaks Ark en stor insats för att förebygga spridning och hiv, samt stötta de som drabbas. Det arbetet vill vi stödja och därför sponsrar vi Noaks Ark med kostnadsfri tillgång till våra program och tjänster.

Stiftelsen MinStoraDag

Min stora dagMinStoraDag är en ideell insamlingsstiftelse som uppmuntrar svårt sjuka barn med exempelvis konsertbesök och ungdomsläger. För barn som drabbas av svåra sjukdomar kan en sjukhusvistelse kännas oändligt jobbig och oändligt lång. Om dessa barn, om bara för en dag, får möjlighet att skratta och uppleva saker precis som andra barn, kan de få styrka och stöd att klara av sina hinder i livet. Det är en verksamhet vi mer än gärna stöttar. Därför sponsrar vi MinStoraDag med kostnadsfri tillgång till våra program och tjänster.