Vårt samhällsansvar

I ett tryggt och välmående samhälle tar medborgare, föreningar, myndigheter och företag gemensamt ansvar för en positiv framtid. Vi på Visma Spcs tycker det är viktigt att även vi är med och formar Sveriges framtid.

Rolf Dahlberg"Svenska företag betalar in skatt som erbjuder oss medborgare viktig välfärd. Det är bra, men det räcker inte. Samhället måste också kunna erbjuda stöd, aktivitet och kultur som inte är skattefinansierad. Sådan verksamhet finansieras av företag och ideella organisationer. Utan ideellt arbete har människor med liten ekonomisk marginal svårt att delta i samhället. Sveriges framgångar bygger mycket på en stor bredd av ideellt engagemang från positiva krafter i samhället. Därför är det självklart för oss på Visma Spcs att arbeta med CSR (Corporate Social Responsibility) och ta vårt samhällsansvar."

Rolf Dahlberg, grundare av Visma Spcs

Vårt sociala ansvar

• Vi erbjuder alla våra anställda en rad personalförmåner för att de ska trivas på jobbet. Förmånerna består av bland annat personalförening, subventionerad friskvård, sociala arrangemang, frivilliga föreläsningsmöjligheter, individuell ergonomirådgivning, massagebehandling, individuell pensionsrådgivning och mycket mer. Som belöning har Great Place To Work Institute två år i rad utsett oss till en av Sveriges fem bästa arbetsplatser.

• Vi sponsrar och samarbetar med flera stiftelser och organisationer som överensstämmer med våra värderingar och tar ett viktigt samhällsansvar.

Vårt etiska ansvar

• Vår plan för anställdas lika rättigheter och möjligheter strävar efter att upprätthålla god etik, människors lika värde och ett öppet och ärligt utbyte av tankar och idéer. För att garantera att vår verksamhet genomsyras av vår jämställdhetsplan erbjuder vi internutbildning för alla anställda i bland annat gemensam kundsyn och gemensamma sociala värden.

• Vi brinner för entreprenörskap, socialt engagemang och framtidstro. Entreprenörskap i samhället gör Sverige framgångsrikt och säkrar landets välfärd. Därför stöttar vi och samarbetar med en rad olika nyföretagarorganisationer. Vi vill också vara med och ta ett gemensamt samhällsansvar, främst genom att skapa en bra arbetsmiljö för våra anställda och uppmuntra dem att engagera sig ideellt i föreningslivet.

Vårt miljömässiga ansvar

• Vårt miljöarbete följer Vismakoncernens miljöpolicy, som ställer krav på att vi bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter. Läs mer om miljöarbetet på Vismas webbplats.

• Vårt miljöarbete inriktar sig främst på fem områden: Minskad elförbrukning, minskad pappersförbrukning, ökad digital dokumenthantering, miljövänliga resor och stöd för kunderna i deras miljöarbete.

Vårt ekonomiska ansvar

• Vi är rankade trippel-A (AAA) sedan 1996, ett betyg som garanterar högsta kreditvärdighet. Det innebär att våra leverantörer och kunder tryggt kan göra affärer med oss.

• Vi lever upp till kvalitetskraven enligt den internationella ISO 9001:2008-standarden. Certifieringen är ett kvitto på att vi både internt och externt arbetar systematiskt med att hela tiden överträffa våra kunders förväntningar.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Logotype Grön IT Logotype ISO 9001