Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval är en kraftfull lösning för företag som vill ha en standardiserad elektronisk fakturahantering, som förenklar vardagen. Med mer än 15 års erfarenhet och 5000 kunder har Compello stor erfarenhet av elektronisk fakturahantering.

Tjänsten har ett innovativt & användarvänligt gränssnitt vilket gör att det är snyggt enkelt och smidigt att arbeta med. Hanteringen fungerar lika bra på PC/Mac, surfplatta som smart telefon.

 Compello Invoice Approval är en helt webbaserad tjänst där det inte krävs några installationer eller investeringar i maskinvara. En fast kostnad per månad baserad på det totala antalet leverantörsfakturor för året är det enda ni betalar, uppstarten är helt kostnadsfri! Compello Invoice Approval vänder sig i första hand till de företag som har en årsvolym mellan 500 och 10 000 leverantörsfakturor. Men Compello har även kunder som har 50 000 leverantörsfakturor på ett år. Det finns ingen övre eller undre gräns. Fritt antal klienter och antal användare, vilket gör att systemet lämpar sig mycket väl förredovisningsbyråer eller företag med underentreprenörer.

 Compello Invoice Approval innehåller:

  • Fakturainläsning; skannat internt eller externt, eller eFakturor
  • Fakturatolkning, inget behov av dyrt externt tolkningsprogram
  • Kontering
  • Attestering
  • Godkännande för bokföring
  • Integration till Visma Administration, Visma eEkonomi, Visma Compact samt flera andra ekonomisystem
  • Elektroniskt arkiv
  • Rapportsystem

Kontakta oss

Tel: 08-594 117 00

sales_se@compello.com