MOWIN - Mobila arbetsorder & tidrapportering

Tillgängligt & Användarvänligt

Med stort fokus på support och feedback utvecklas ett system för bästa möjliga användarvänlighet. Enkelheten i systemet gör det möjligt för alla på företaget att arbeta i Mowin.

Material & EDI

Mowin har stöd för ett obegränsat antal artiklar. Ladda in alla era grossisters artiklar kopplat med ert rabattbrev. EDI-kopplingen gör det möjligt för er att köpa materialet hos grossist och artiklarna kommer automatiskt hamna på arbetsordern.

Ärendebank & Återskapande

Gör det enkelt för er själva, placera ärenden i en ärendebank som personalen själva kan plocka ifrån. Service enligt avtal? Skapa ärenden med ett återskapande schema per vecka, månad, år eller precis så som ni avtalat med er kund om. 

Mowin & Visma

Mowin har en längre tid haft koppling till Visma Administration och Visma eEkonomi. Sköt allt dagliga arbete i Mowin med hela företaget för att sedan via en smidig integrationskoppling till Visma ta hand om faktureringen.

Kontakta oss

0300-120 11
info@mowin.se