Visma + Vera Attest

Vera Attest från Veratech förenklar hanteringen av leverantörsfakturor

Fungerar tillsammans med

 • Visma eEkonomi
 • Visma Administration

Kategori

 • Attest
 • Kundunik utveckling
 • Scanning av leverantörsfaktura

Attest av leverantörsfakturor

Vera Attest från Veratech – enkel hantering med användaren i centrum

Vera Attest från Veratech förenklar er hantering av leverantörsfakturor. Ni sparar tid och får bättre kontroll på leverantörsfakturorna. Ett fördefinierat attestreglemente styr fakturorna till rätt person. Det inbyggda konteringsstödet gör det lätt att kontera. Notifieringar och påminnelser skickas via mejl och fakturor omdirigeras automatiskt till annan attestant vid frånvaro, vilket gör att inga fakturor blir liggande obehandlade. Slutattesterade fakturor överförs tillsammans med fakturabilderna till ekonomisystemet, men finns även kvar i Vera Attest arkiv. Användarna har åtkomst till systemet närsomhelst och överallt.

Fakturaimport

I Vera Attest ingår en automatiserad import av fakturadata och pdf-filer. Ni väljer själva om ni vill skanna själva eller anlita en skanningscentral. Det är dock inte något krav att använda en tolkningsfunktion, det går bra att manuellt registrera fakturor och ladda upp fakturabilder. I Importslussen justeras och kompletteras ofullständiga och felaktiga fakturor.

Attestreglemente

Det fördefinierade attestreglementet styr fakturorna till rätt attestanter. Systemet stödjer ett flexibelt antal attestnivåer. Det är möjligt att delattestera fakturor och att skicka fakturor till annan attestant eller destination. Fakturor kan parkeras om utredning krävs. Det finns även en granskningsfunktion där en faktura kan skickas till en annan attestant för granskning. Attestanterna notifieras automatiskt via mejl om de har fakturor att behandla eller behöver påminnelser.

Konteringsstöd

Det inbyggda konteringsstödet innehåller hjälpfunktioner såsom konteringsförslag och favoritkonton. Periodiseringsfunktion ingår.

Efter slutattest

Slutattesterade fakturor förs automatiskt över till ekonomisystemet inklusive fakturabilder och bilagor. Integration med alla ekonomisystem kan levereras och självklart till Visma Admin och eEkonomi. Alla behandlade fakturor ligger även kvar i Vera Attest arkiv tillsammans med bilder, bilagor och noteringar. Sökfunktionerna gör det enkelt att hitta tillbaka till gamla fakturor.

Lite extra information

 • Användarroller styr behörighet i systemet och tillgång till information
 • Sekretessfakturor kan endast behandlas av användare med rätt behörighet
 • Undvik bluffakturor genom att spärra leverantörer
 • Stöd för redovisningsbyråer och organisationer som hanterar flera företag
 • Åtkomst överallt och närsomhelst
 • Flera administratörer
 • Obegränsat antal användare
 • Hjälpdokumentation alltid tillgänglig
 • Användarsupport
 • Systemunderhåll och uppdateringar
   

Veratech utvecklar kundunika lösningar

Veratech har lång erfarenhet av att utveckla användbara applikationer och integrationer mellan olika system. All utveckling sker i nära samarbete med våra kunder för att leverera lösningar som är väl anpassade för deras verksamhet. Vår supportorganisation är välrenommerad och vi lämnar gärna referenser.

Kom igång

Välkommen att höra av er

Kontakta oss på Veratech så bokar vi en demo där vi visar systemet och ni kan berätta hur er verksamhet fungerar och vilka behov ni har. Vi ger ett förslag på hur ett införande av Vera Attest och/eller en kundunik integrationslösning skulle se ut för just er. Önskar ni sen gå vidare, planerar vi införandet tillsammans för bästa resultat.

Agnes Ekelöw, VD
Tel. 08-462 30 82
E-post: [email protected]

www.veratech.se