Affärsplan – Vad är en affärsplan?

En affärsplan ska beskriva verksamhets mål och hur affärsidén ska genomföras.

Affärsplanen beskriver hur din affärsidé ska genomföras
För dig som funderar på att starta ett eget företag är det ofta lämpligt att först göra en affärsplan för verksamheten. I stora drag innehåller en affärsplan en beskrivning av hur affärsidén ska genomföras, hur marknaden ser ut, samt budget och kalkyler. Att göra en affärsplan är en möjlighet att verkligen tänka igenom affärsidén för att se vad du kan förbättra, och på så sätt undvika många fallgropar.

Det finns ingen lagstiftning som säger att entreprenören måste skriva en affärsplan, men dels fungerar den som ett styrmedel och underlag internt, dels har den ofta stor betydelse externt, eftersom många intressenter kräver en affärsplan vid exempelvis investeringsbeslut.

 Tips! Kolla in vår mall för affärsplan

Affärsplanens utformning och innehåll
En affärsplan är huvudsakligen ett beslutunderlag som ska hjälpa dig i planeringsfasen, och det finns därför inga regler för exakt vad den ska innehålla och hur den måste se ut. Den bör dock alltid vara konkret, överskådlig, lättbegriplig och alltid underbyggd av fakta.

Det är en god idé att se till att affärsplanen innehåller en beskrivning av dig som företagare och din affärsidé, företagets vision och målsättning, strategi för att uppnå målen, dina produkter och/eller tjänster, marknadsföring, ekonomi och finansiering, personal och organisation, samt potentiella kunder och konkurrenter.

En affärsplan är inte fullständig om det inte finns en del som visar att affärsidén går att genomföra ekonomiskt. En affärsplan bör därför innehålla start-, resultat- och likviditetsbudget. En affärsplan ska vara ett dynamiskt dokument som uppdateras och förändras allteftersom din verksamhet växer och utvecklas.

En affärsplan ska förankra affärsidén hos företagets intressenter
En affärsplan är även viktig i kontakter med externa intressenter såsom banker och andra finansiärer. Affärsplanens innehåll bör anpassas till syftet och målgruppen eftersom olika målgrupper är intresserade av olika saker i affärsplanen.

En välskriven affärsplan ökar väsentligt ett företags möjligheter att få tillgång till kapital, och många finansiärer kräver en affärsplan för att bistå med finansiering. Bankens utgångsläge vid granskning av affärsplanen är att försäkra sig om att företaget kommer att kunna återbetala lånen, medan investerare främst har affärsidéns framtidspotential i fokus.

Affärsplanen kan även fungera som ett juridiskt dokument. Vid avtalsskrivning efter förhandling med en finansiär, eller vid ett samarbetsavtal mellan aktieägarna, kan affärsplanen bifogas avtalet som en bilaga.

Affärsplan på engelska
Business plan

Relaterade ord
Budget
Enskild näringsidkare
Handelsbolag
Kapital
Kommanditbolag

 Lär dig mer om affärsplanen och andra viktiga steg när du ska starta eget i vår kostnadsfria starta eget-kurs!

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi