Ett verktyg för e-postkommunikation

Öka din försäljning med e-postkommunikation. E-post driver webbesök och stärker dina relationer med kunden. Det är snabbt, effektivt och mätbart men samtidigt billigt och miljövänligt. Med över 200 installationer är vi en viktig del i många företags kommunikation.

E-post blir en allt viktigare del i företagets kommunikation. Men e-post är inte bara det som skickas Outlook. E-post kan utvecklas till ett kraftfullt informationsverktyg med rätt verktyg.

Med EditNews hanterar du alla aspekter av e-postkommunikation:

- Nyhetsbrev
- Enkäter
- Pressinformation
- Kund- / Leverantörsinformation
- Inbjudningar
- Kampanjer

Med endast Visma Spcs API, kunskaper motsvarande Word och en anslutning till Internet kan du skapa och distribuera ditt budskap. Ingen hårdvara krävs, vi står för driften.

Kontakta MultinetEditNews

Hemsida:www.editnews.se
Telefon: 08-528 022 00