Pengar sällan drivkraft för nyföretagande

Publicerad 2015-01-07

Att man vill prova hur det är att driva ett eget företag är den vanligaste anledningen till att landets företagare har dragit igång sin verksamhet. Bara ett fåtal gör det för att tjäna mer pengar, visar en undersökning från företagarförbundet Fria Företagare och ekonomiföretaget Visma.

"Grunden för framgångsrika företag är ofta att man har en bra idé och sedan kombinerar det med påhittighet, driv och mod. Ibland får man helt enkelt prova sig fram för att se om det fungerar."

– Grunden för framgångsrika företag är ofta att man har en bra idé och sedan kombinerar det med påhittighet, driv och mod. Ibland får man helt enkelt prova sig fram för att se om det fungerar, säger Mats Assarsson, ordförande för Fria Företagare.

På frågan ”Vilka var de viktigaste orsakerna till att du startade eget företag?” svarade tre av tio, eller 27 procent, att de ville prova att driva eget. Andra vanliga anledningar var möjligheten att kunna arbeta med det man tycker är roligt samt att man hade en affärsidé som man ville gå vidare med.

Drivkrafterna varierar
Allra mest sugna på att prova att driva eget företag verkar man vara i Kalmar län, där 46 procent av de svarande angett det som sitt främsta skäl. På Gotland finns det flesta, 38 procents andel, som vill bli företagare för att få arbeta med ett intresse eller något de tycker är roligt.

I Gävleborg startade 21 procent eget för att de inte trivdes med sitt tidigare jobb. Störst andel med en bra affärsidé att utveckla tycks finnas i Västmanland. Pengar verkar inte vara en drivkraft då endast 9 procent av landets företagare drog igång sin verksamhet i syfte att tjäna mer pengar.

I branscherna fanns flest som ville prova att driva eget bland dem som äger fastigheter (34 procent). De som hade en affärsidé att utveckla utmärkte sig bland organisationsutvecklarna (31 procent). Jordbruk och skog bidrog med den största andelen som vill jobba med sitt intresse (41 procent). Möjligheten att tjäna mer pengar lockade mest i hotell- och restaurangbranschen (16 procent).

Positiv inställning
En majoritet av nyföretagarna upplever att de fick stöd från sin närmaste omgivning när de skulle starta eget. 53 procent uppger att de möttes av positiva reaktioner och bara 4 procent av negativa. 19 procent fick höra att nystartaren var modig, medan 8 procent mest var förvånade.

Fyra av tio, 41 procent, upplevde att det var lite eller mycket lättare att starta eget än de hade föreställt sig. Det är ett par procentenheter fler än i motsvarande undersökning ett år tidigare.

– Det är positivt, men företagsklimatet i Sverige måste bli ännu mer uppmuntrande så att fler får chansen att förverkliga sina drömmar. Politikerna behöver ta de här frågorna på ännu större allvar, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs.

Fakta om företagande
I Sverige finns drygt en miljon registrerade företag. 98 procent av dem är småföretag med färre än 20 anställda. Statistiska centralbyrån räknar med att det går 2,5 företag på varje företagare. Antalet småföretagare i landet är därmed cirka 440 000.

Undersökningen genomfördes via e-post till drygt 7 000 företag. 830 svarade på frågorna, vilket ger en svarsfrekvens på 13 procent. Resultaten jämförs med en likadan undersökning med lika många svar från hösten 2013. Den geografiska spridningen av de svarande motsvarar ett statistiskt urval.