Spargris

Inte längre lönsamt ha pengarna på skattekontot

Från och med den 1 januari 2017 får du ingen ränta alls på de pengar som du har på ditt skattekonto. Att använda skattekontot som spargris är alltså ingen bra ide längre.

Skattekontot ska inte konkurrera med andra sparformer

Tidigare har skattekontot många gånger haft en högre inlåningsränta än bankerna. Detta har gjort att skattekonto generellt haft alldeles för stora överskott som inte var avsett att täcka varken skatt eller avgifter. 

Eftersom det inte är meningen att skattekonton ska konkurrera med andra sparformer ändras nu räntan till 0 % och Skatteverket kommer att spara 730 miljoner kronor på reformen.

Så ska du placera pengarna i stället

Det finns flera olika alternativ att välja på när du ska placera dina pengar. Ett av dem är att via någon jämförelsesajt hitta den högsta räntan. Det går ofta få en högre ränta om du kan tänka dig att låsa pengarna en längre period. Handlar det om större belopp än 935 000 kr per person och aktör bör du dela upp dina placeringar för att omfattas av insättningsgarantin.

Vill du veta mer om skatt och deklaration? 

Deklarera företag

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

FÖlj vårt nyhetsbrev