Centerpartiet svarar på småföretagarens viktigaste frågor

Var tredje svensk drömmer om att starta företag men få av dem vågar. Vad beror det på? Vi har frågat Sveriges småföretagare vilka frågor de vill ställa till politikerna. Detta resulterade i Småföretagarens Valkompass, där Sveriges partier svarar på småföretagarnas viktigaste valfrågor. Nu är det dags för Centerpartiet. I denna artikel intervjuar vi Emil Källström för att få reda på hur Centerpartiet ställer sig till våra kunders viktigaste frågor inför valet.

Omvärldsbevakning > Centerpartiet

Hur svarar de andra partierna på småföretagarnas frågor? Kolla in Småföretagarens Valkompass!

Utdrag ur intervjun med Emil Källström, C:

Varför ska en småföretagare rösta på Centerpartiet?

– Jag tycker man ska rösta på Centerpartiet i höst just för vårt engagemang i företagarfrågorna. Vi vet att det är här potentialen för nya jobb finns i den svenska ekonomin och vi går till val på skarpa förbättringar och lättnader för de svenska företagen och småföretagen. Vi är de som tydligast den här mandatperioden har gått fram med sänkta skatter för företagen, vi håller fast vid den tanken, det är viktigt. Vi står för den reformagenda Sveriges företag behöver.

– Det här valet handlar dels om vem som säger rätt saker men det handlar framförallt om vilka som kan få det gjort. Vi behöver politiska partier som kavlar upp ärmarna och ser till att företagarfrågorna kommer i första rummet – Centerpartiet är det partiet.

"Hur funkar den svenska välfärden? Hur ska våra system anpassas till en verklighet där folk driver eget, eller jobbar och driver eget parallellt, eller jobbar vissa perioder och driver eget andra?"

Hur vill Centerpartiet göra det mindre krångligt att vara småföretagare?

(Johannes:) – Där står ju Centerpartiet för ett förslag om ingångsföretag. Berätta mer om det. 
– 
När det gäller ingångsföretag handlar det om hur det första steget som egen företagare går så enkelt det över huvud taget är möjligt. Och en helt ny kategori företagare som vi skulle vilja “kom in i värmen” är folk som deltar på olika sätt i delningsekonomins plattformar – man kör för Heetch eller för Uber, man jobbar på Hygglo eller Taskrunner. Man gör saker mot betalning i delningsekonomin.

– I dagsläget är det här i ganska stor utsträckning organiserat svartarbete. Vi vill se en företagsform där man har möjlighet att under den första tiden betala en schablonskatt på omsättningen. Om jag betalar dig 125 kronor för att du har klippt gräset en timme, genom den här applikationen som vi tycker att Skatteverket ska vara integrerat med, då går 25 kronor till Skatteverket i samma ögonblick. Även om det är ditt enda steg som företagare så gjordes det inom lagens ramar. 

Hur vill Centerpartiet göra det billigare att anställa?

– Vi vill ta bort arbetsgivaravgiften helt för unga personer, det finns ingen anledning att ta ut arbetsgivaravgifter. Det är bra för samhället ju fler som får in sin första fot på arbetsmarknaden tidigt. 

– 
För det andra vill vi helt ta bort arbetsgivaravgiften för företag som gör sin första anställning. Regeringen har gjort något liknande, man har sänkt arbetsgivaravgiften för den först anställde. Det är bra men vi skulle vilja göra det rakare och ta bort arbetsgivaravgiften när man anställer sin första. Det är enkelt att kommunicera och just enkelheten i upplägget är viktig för att stressade småföretagare ska känna att “jamen det här är något jag skulle kunna nyttja”.

– Sedan så vill vi också sänka arbetsgivaravgifterna generellt när det gäller den första tiden på arbetsmarknaden. Så om jag anställer dig, oavsett om du är 18-19 år och har slutat gymnasiet eller 38 och nyss hitkommen från Syrien, när du tar ditt första steg på arbetsmarknaden, då vill vi ta bort arbetsgivaravgiften under den första tiden.

– Så sänka arbetsgivaravgiften för små företag som tar sitt första steg och anställa och människor som tar sitt första steg på arbetsmarknaden. Där vill vi börja med att helt ta bort arbetsgivaravgifterna just för att fler ska ta det där steget, fler ska komma in, det ska skapas fler jobb. Vi ser en otrolig jobbskaparpotential – för att ta ett långt och krångligt ord – just när det gäller ensamföretagare och de som har ett fåtal anställda, att anställa en till. Det är där den riktigt stora potentialen finns på den svenska arbetsmarknaden.

Hur vill Centerpartiet öka tryggheten för den som startar eget?

– Vi har ju socialförsäkringssystem och en välfärdsstat som utgår ifrån att du och jag ska vara anställda. Det är då det funkar bra och det gäller egentligen alla olika skeden där du kommer i kontakt med samhället och när det handlar om någon form av ersättning, då utgår vi ifrån att du har en heltidslön i princip. 

– Samma sak kan sägas om föräldraförsäkring och det kan sägas om hur vi sätter av för pensionsavsättningar. Det jag tror man behöver göra är att på ett grundläggande plan se över: Hur funkar den svenska välfärden och hur ska våra system anpassas till en verklighet där folk driver eget eller jobbar och driver eget parallellt eller jobbar vissa perioder och driver eget andra?

– Det är en mycket svår fråga men det är uppenbart att vi måste ta tag i den. Det arbetet behöver påbörjas så snart som möjligt.

Centerpartiet