Allt färre startar eget – så kan trenden vändas

Under 2018 sjönk nyföretagandet kraftigt jämfört med året före. Därmed minskade antalet registreringar av nya företag i Sverige för andra året i rad, visar statistik från Bolagsverket. Vi ger dig de fyra viktigaste åtgärderna för att vända trenden.

Under 2018 startades totalt 63 620 nya företag i Sverige. Det innebär ett tapp på hela 7 procent jämfört med 2017, då 68 112 nya företag registrerades.

Därmed gick nyföretagandet tillbaka för andra året i rad. Under 2017 sjönk det med sammanlagt 1 procent, vilket då var den första minskningen sedan 2013.

Minskningen syns i hela landet. Antalet registreringar av nya företag sjönk i 20 av 21 län. Störst nedgång hade Södermanland med 14 procent. Västmanland gick däremot mot strömmen med en ökning av registreringar av nya företag på 10 procent.

Samtidigt visar en färsk Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Visma att var tredje svensk, 31 procent, drömmer om att starta företag. Bland unga mellan 18 och 29 år vill så många som varannan, 47 procent, ha ett eget företag.

 Är du en av alla företagsdrömmare? Gå vår kostnadsfria starta eget-skola och lär dig allt som en företagsstart innebär. Ta även del av vår smarta checklista  för dig som just startat ditt företag. 

Viktiga åtgärder för fler livskraftiga företag

Hur ska man då få fler att våga och vilja ta steget till eget och vända den nedåtgående trenden för nyföretagandet i Sverige? Vi kollade med Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs. Här är hans viktigaste förslag:

 Skapa fler möjligheter till finansiering. Många småföretagare är beroende av lån från familj och vänner. Risken för att den privata ekonomin drabbas hårt är påtaglig, vilket skrämmer många. Fler finansieringsmöjligheter sänker trösklarna till småföretagarlivet och bidrar till jobb och välfärd.

– Se över trygghetssystemen för de minsta företagen. Välmående företag bidrar i allra högsta grad till välfärden, men många företagare har betydligt sämre skyddsnät än anställda. Det är omodernt, orättvist och hämmar företagandet.

– Skapa en ny företagsform mellan enskild firma och aktiebolag. En företagsstart i en enskild firma som inte går som planerat kan skjuta privatekonomin i sank, vilket avskräcker många. Samma risk finns inte i aktiebolag, men där är i stället kravet på 50 000 kronor i aktiekapital ett stort hinder. Det är dags för ett nytt aktiebolag med lägre kapitalinsats som fler klarar.

Från och med januari 2020 är det lägsta tillåtna aktiekapitalet för privata aktiebolag satt till 25 000 kronor.


 Underlätta generationsväxling. Matcha seniora företagare med unga som kan driva deras verksamheter vidare. Det finns 100 000 företag i Sverige som snart behöver nya ägare när de nuvarande går i pension. Om ingen tar över är risken att väl fungerande företag helt enkelt läggs ned.

Varför är det viktigt med ett starkt nyföretagande?

På Visma sammanställer och följer vi regelbundet registreringarna av nya företag hos Bolagsverket eftersom vi tycker att det är viktigt med ett starkt nyföretagande. Varför?

 Små och medelstora företag är Sveriges främsta jobbskapare, de skapar 4 av 5 arbetstillfällen.

 Nya företag är en viktig motor för utveckling och tillväxt och bidrar i hög utsträckning till sysselsättning och välfärd.

 Företagande innebär att idéer tas tillvara och förverkligas och är därför också en viktig motor för innovation.

 För att Sverige ska fortsätta att gå och må bra behöver fler vilja och våga ta steget till eget företag. 

Vill du också hålla koll på hur många nya företag det startas i Sverige? Gå in i vårt nyhetsrum på MyNewsdesk och följ oss där! 

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi