Årets UF-företag 2016

Stora Segerstads Naturbrukscentrum blev Årets UF-skola

På Stora Segerstad Naturbrukscentrum lever man entreprenörskap. Skolan har produktion av kött, mjölk, ägg och skog som bedrivs i utbildningssyfte men som sköts affärsmässigt. Elevhemmet blir vandrarhem på sommaren och lokalerna hyrs ut till bröllop och konferens när de inte används till utbildning. Nu har de vunnit pris för sitt engagemang som Årets UF-skola 2016.

Stora Segerstad Naturbrukscentrum

— Vi tänker hela tiden entreprenöriellt på skolan och nyttjar de resurser vi har. Eftersom de flesta eleverna bor på skolan under sin gymnasietid innebär det att eleverna lever i en företagskultur under sina år här, berättar Malin Thestrup som är en av lärarna i entreprenörskap och UF-företagande på Stora Segerstad Naturbrukscentrum.

— Eleverna vet ofta inte så mycket om att driva UF-företag när de kommer hit, fortsätter Malin. Därför är vi noga med att tydligt berätta vad det innebär och vilka krav som ställs utifrån områdena planering, genomförande och utvärdering.

Grundkravet när eleverna startar sina UF-företag är att andra ska ha glädje av det som UF-företaget ska sälja. Det är ett handfast krav som kan innebära att om inte folk är beredda att betala för det eleverna vill sälja kanske de får förkasta idén.

— Det är också en erfarenhet, menar Malin. För oavsett vilken affärsidé eleverna har i sina UF-företag utvecklas de i problemlösning, samarbetsförmåga och i att tänka målstyrt. Att kunna planera är jätteviktigt och där arbetar vi mycket med att få eleverna att lägga tid och kraft på planeringsskedet. Ofta är de ivriga att sätta igång med att producera sin produkt och vi får påminna dem om vikten av att göra priskalkyler och marknadsundersökningar.

Så löd motiveringen när Stora Segerstad Naturbrukscentrum fick Visma Spcs pris som Årets UF-skola:

”Årets UF-skola har utmärkt sig genom tydlig förståelse av vikten att utveckla företagsamma individer och säkerställa att eleverna får med sig företagandet ut i arbetslivet. Entreprenörskap löper som en röd tråd genom alla utbildningsprogram och i årskurs två driver alla elever UF-företag. Lärarnas och skolledningens inställning att tillsammans kan vi ta steget från att göra det omöjliga möjligt till att utveckla elevernas ''ta-sig-för-samhet'' är en nyckelfaktor i framgången. Skolan har ett nära samarbete med näringslivet som värdesätter skolans fokus på att utveckla den entreprenöriella förmågan som efterfrågas i arbetslivet.”

 

— Även om det inte är obligatoriskt driver nästan alla våra elever UF-företag. Jag tror att det beror på att vi är väldigt positiva till konceptet med att driva UF. Vi vill verkligen att eleverna ska förstå vad det handlar om. Vi arbetar också mycket med att synliggöra UF-företagen bland annat på Facebook och bjuder varje år in till julmarknad, Öppet hus och en lokal entreprenörskapsmässa som får mediabevakning. Vid dessa evenemang har våra UF-företag möjlighet att medverka.

Nära samarbete med näringslivet
Stora Segerstad Naturbrukscentrum samarbetar mycket med omgivningen och näringslivet. Bland annat har skolan bransch- och yrkesråd där personer som arbetar i branschen får komma med synpunkter kring utbildningarnas upplägg och där kopplingen till arbetsmarknaden är viktig. Även praktik och gymnasiesarbete sker i samarbete med företag i branschen.

— Jag tror att naturbruksgymnasierna generellt är duktiga på att jobba tätt ihop med näringslivet, säger Malin. När det gäller UF-företagande hos oss är det till exempel ett krav att UF-företagen ska ha en rådgivare utifrån som bollplank. Dels så får eleverna ta del av kunskap och erfarenheter de själva inte har och dels bygger de sina egna nätverk vilket är värdefullt.

Hur ser du att eleverna får utveckla sitt entreprenöriella tänkande genom att driva UF-företag?
— Jag ser att de framförallt utvecklas i ansvarstagande och i att samarbeta med andra. De lära sig att kommunicera om något inte känns okej och utvecklas i problemlösning.

Malin lyfter affärsplanen som ett värdefullt verktyg för planering och utvärdering. Hon jämför det med att planera en semesterresa med familjen där man behöver enas om sitt mål samt bestämma när, hur och vad det får kosta. Efter resan blir det naturligt att man pratar och utvärderar vad som var bra och vad som kunde gjorts annorlunda? Detta gör UF-eleverna när de skriver sin årsredovisning i slutet av året.

— Även vi UF-lärare jobbar med att utveckla oss själva och verksamheten. I år har vi till exempel hittat ett nytt sätt att jobba med affärsplanen där vi har gjort ett arbetskort för varje område. Frågorna på arbetskorten är sedan ställda på ett sådant sätt att eleverna får motivera och argumentera för att få mer genomtänkta svar på sådant som vilken målgrupp de har och hur de har tänkt sig sin marknadsföring.

— Vi har också utökat UF-företagandet till gymnasiesärskolan i år vilket verkligen har blivit en succé. Ägg-stra Gott UF heter det företaget där eleverna har tagit fram en kokbok som bygger på maträtter med ägg som är producerade av skolans 1400 värphöns!

Läs mer om:

Stora Segerstad Naturbrukscentrum

Visma Spcs engagemang i Ung Företagsamhet