Nystarta i höst och nå dina mål

Ta tillvara känslan av nystart i höst! Hösten är en tid då många av oss är både utvilade och peppade inför kommande utmaningar. Därför är det nu helt rätt tid att planera för din utveckling och skriva ner vilka målsättningar du har. Vi berättar hur du sätter mål och lyckas.

Varför är det bra att ha mål?

När du sätter mål blir de som en karta där du utgår från var du befinner dig idag (nuläget) och samtidigt tittar ut vilken väg du ska ta för att nå fram till målet, nyläget.
Visma Spcs partner Anders Bernåker är styrelseproffs och företagskonsult. Han uttrycker det så här: 
– Ställ ut en fyr så att livet vet vart det ska föra dig. Om du inte ser målet så vet du inte vart du ska. Jag lägger ofta ganska mycket tid på att prata med mina kunder om deras målformulering. Om de inte har ett mål vet jag inte hur jag ska stödja och bidra på rätt sätt.

Först några grundläggande tips:

Fokusera på några få mål. Det finns studier som visar att vi inte kan fokusera på för många saker i taget. 2-3 mål är lagom att sätta för att kunna behålla fokus på målen.

Skriv ner dina mål. När du skriver ner dina mål ger du dem mer kraft genom att tydliggöra dina intentioner. Tänk på dem som en riktning i livet.

Sätt både långsiktiga och kortsiktiga mål. När du har bestämt dina långsiktiga mål kan du bryta ner dem och sätta delmålen som de mer kortsiktiga målen. Se alltid till att dina kortsiktiga mål stödjer dina mål på längre sikt.

Se över målen med jämna mellanrum för att se om något behöver ändras. När du ser över dina mål befäster du dem och gör dem till en del av din vardag.

Ge inte upp! När du har satt dina mål gäller det att du inte ger upp. Vi vet alla hur lätt det är att fokusera på nyårslöftet i januari och februari men det gäller att du jobbar mot dina mål under hela året.

  Få ut ännu mer av din målsättning. Gå en utbildning och bli mer lönsam!

 Sätt SMARTA mål

En av de vanligaste metoderna för att sätta mål är SMART-metoden vilket innebär att målet ska vara:

S: Specifikt – Ditt mål ska vara så tydligt och detaljerat som möjligt. Om du har som mål att åka ett längdåkningslopp ska du inte bara skriva att du tänker åka ett skidlopp utan tala om att du till exempel avser att åka Vasaloppet.

M: Mätbart – Det är bra om ditt mål går att kvantifiera. Då är det lättare att mäta huruvida du har uppnått önskat resultat. I stället för att skriva att du vill ha fler nya kunder, skriv hur många fler som är målet.

A: Accepterat/Actionable - På svenska står A:et för accepterat, att målet ska vara accepterat av alla inblandade. Och det är förstås en förutsättning om ni är en grupp som ska åstadkomma något. Men A:et kan också stå för actionable, att agera och göra. Till exempel jag ska sälja 500 tröjor.

R: Realistiskt – Här handlar det om att sätta mål som är utmanande men som ändå känns möjliga att uppnå. Töj gärna på dina egna gränser och gå utanför din bekvämlighetszon men se till att målen fortfarande känns så realistiska att de lockar dig.

T: Tidsbestämt – När ska du uppnå det satta målet? Ett mål utan tidsgräns är en dröm sägs det och nog ligger det något i det. Sätt ett datum när du ska ha uppnått ditt mål!

Källor:
Inc, How to set Business Goals
VD Tidningen, Sätt smartare mål

 Visuella mål med vision board

Ett annat mer visuellt sätt att jobba med mål är att göra en så kallad vision board. En vision board går ut på att du skapar känsla och motivation med hjälp av bilder. Den traditionella varianten ger en lite klipp och klistra-känsla då du helt enkelt klipper ut de bilder som du tycker stämmer överens med dina mål och sedan klistrar du upp bilderna på ett större papper som bildar ett collage med dina mål.

En vision board fokuserar mer på vad du vill åstadkomma än hur. Vision boarden är också friare till sin struktur och kanske mer lämpat för dig som är ensam i ditt företag och där dina mål är en kombination av personlig utveckling och företagsmål.

Självklart kan du göra en digital vision board och då kan du använda vilket program som helst för att göra ett bildcollage. Vill du ha möjlighet att skriva text till dina bilder finns det flera appar och program för det, till exempel ”Success Vision Board App” eller ”PicMonkey”.

Vilka bilder ska jag ha på min vision board?
Vad som helst som inspirerar och motiverar dig och som symboliserar dina mål. Meningen med att göra en vision board är att göra dina mål levande och att sätta tydliga intentioner. När du har fokus på dina mål kommer du att göra saker som leder dig i rätt riktning mot målen.

Ska jag ha en vision board eller flera för olika delar av mitt liv?
Du kan ha en eller flera vision boards, det bestämmer du själv. En del vill ha en vision board för karriär och en för privatliv, vissa vill ha för fler områden. Men ett tips är att göra en övergripande vision board först.

Hur ofta ska jag uppdatera eller göra om min vision board?
När du vill och det känns rätt. Många gör en ny vision board runt nyår varje år då de sätter mål inför kommande år.

Källa: Huffington post, The Reason Vision Boards Work and How to Make One

 Enkelt med när, var, hur-metoden

Du kan också sätta mål med när, var, hur-metoden som är en enkel metod där du anger vad du vill uppnå, när du vill uppnå det och hur målet ska uppnås.

Vad
Du börjar med att skriva ner vad du vill uppnå så exakt och tydligt som möjligt. Du kanske har som mål att skaffa fler kunder till ditt företag under 2018. Då är att ”skaffa fler kunder” ett ganska vagt mål eftersom det inte framgår om du ska skaffa tre eller femtio eller hundra nya kunder. I stället kan du till exempel specificera målet som att ”Jag vill skaffa 24 nya kunder under 2018.”

När
När vill du ha uppnått ditt mål? Du behöver kunna kontrollera vid en viss tidpunkt om du har uppnått ditt mål eller inte. Kommer du ihåg citatet att ”ett mål utan tidsgräns är bara en dröm”?

Hur
Nu behöver du en strategi för hur du ska uppnå ditt mål och med här metoden börjar du med slutmålet. Vad vill du uppnå och när? Till exempel ”Nyårsafton 2018 ska jag ha skaffat 24 nya kunder.”

Arbeta dig fram baklänges
Nu vet du vad du ska göra och när det ska vara gjort. Då är det dags att skriva ner hur det ska gå till och det gör du genom att arbeta dig fram baklänges. När du arbetar dig fram baklänges från målet kan det se ut så här:

  • Om jag ska skaffa 24 nya kunder på ett år behöver jag skaffa 2 nya kunder varje månad.
  • Om jag ska skaffa två nya kunder per månad behöver jag besöka 20 potentiella kunder samma period.
  • För att få besöka 20 potentiella kunder varje månad måste jag kartlägga och kontakta de som mest troligt behöver mina produkter och är villiga att betala för dem.

Gör alla delmål väl synliga
När du har brutit ner målet i delmål är nästa steg att synliggöra i vilken ordning du ska göra saker och ting. Det ska vara klart och tydligt vilka steg som ska tas för att du ska nå ditt mål. Skriv gärna in stegen i din kalender för att vara helt säker på att du har din plan med dig i vardagen!

Källa: Nordnetbloggen, Så här lyckas du med dina mål

4/5 - 2 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi