Möt Daniel - mannen som hjälper företagarna möta framtiden

Han drivs av utmaningar och en stark tro på individen. Nu antar han en ny uppgift, att hjälpa företagare möta den digitala framtiden och förenkla arbetsrutinerna. Här har du Visma Spcs nya vd Daniel de Sousa, en gång nominerad till Årets Ung Chef. 

– Det är exceptionellt viktigt att vardagen flyter på när man är företagare så med tiden kommer Sveriges entreprenörer märka att vi på Visma Spcs jobbar för att göra saker ännu enklare. Just förenkling av arbetsprocesser står högt upp på min agenda, säger Daniel de Sousa.

– Förändringstakten ökar och dagens arbetssätt kommer att utvecklas. Jag vill att vi ska stötta företagarna och underlätta deras vardag. 

Tar över från grundaren

Daniel axlar nu jobbet som vd för Visma Spcs efter grundaren Rolf Dahlberg, ett uppdrag som han ser fram emot med stor tillförsikt.

– Jag känner oerhörd respekt för det som åstadkommits under den tid som Rolf suttit vid rodret. Jag är full av beundran och känner ett ansvar att förvalta det som byggts upp och den kundrelation som skapats. Det finns ett väldigt stort samhällsengagemang hos mig att bidra till ett bättre samhälle, och det tror jag vi kan göra här tillsammans.

 – Mina visioner kommer att preciseras med tiden men de ligger inom ramen att driva på och hjälpa företagarna att rusta inför en ökad konkurrenskraft. Vi ska effektivisera och göra företagares vardag ännu bättre. 

– Men jag tror också på att göra andra saker som att stötta kunder i att växa som företag, stötta deras försäljning och marknadsföring.

Han tror på individerna

Daniel beskriver sig själv som öppen, transparent och ärlig, både som chef och privatperson. Han anser att man som ledare måste kunna delegera och lita på sina medarbetare, att ge dem frihet utan detaljstyrning.

– Det som utmärker mig mest är att jag har en väldigt stark tro på enskilda individer, att de kan utvecklas, ta ansvar och prestera. Jag är också, när det väl gäller, väldigt tydlig. Det handlar så väl om riktning som förväntningar och mål. Men framför allt handlar det om att låta kvalitéer komma fram och att låta människor ta plats. Det präglar min ledarstil.

Daniels egenskaper avspeglar sig även i hans karriär. För två år sedan nominerades han till utmärkelsen Årets Ung Chef.

– Jag hoppas att nomineringen är ett kvitto på en behaglig ledarstil. Vi lever i snabbföränderliga tider och människors arbetsplatser bör därför upplevas som en trygg och trivsam punkt. Det finns komponenter i min ledarstil som utmanar en mer förlegad hierarkisk och dikterande ledarstil. Det var nog det som gjorde att jag blev nominerad.

Daniel kommer närmast från ett annat bolag inom Visma-koncernen och han beskriver uppbrottet från Visma Commerce som "att flytta hemifrån".

– Jag har egentligen vuxit upp i den miljön där jag blev vd första gången. Men att det blev just den här karriären är egentligen en tillfällighet. Jag var bara tonåring när jag i Falun blev ledare och förtroendevald i styrelser inom idrottsrörelsen. Redan som 20-åring hade jag tunga förtroendeuppdrag, men min tanke var från början att utbilda mig till advokat.

Från en vd-stol till en annan

Så blev det alltså inte. I stället fick Daniel möjlighet att börja arbeta på dåvarande Opic där han sedan starten på sin karriär för 15 år sedan haft ett flertal roller. 2009 erbjöds han vd-tjänsten för företaget som numera heter Visma Commerce.

– Det fanns ingen plan från början att jag skulle jobba som chef eller ledare, det var mer ett fritidsintresse. Men man kan påverka mycket när man är ledare. Samtidigt får man lite av ett tunnelseende, man blir lite bekväm när man varit på samma post länge. Efter sju år på vd-posten kände jag att det kanske var dags att lämna plats åt någon annan.

– Min bild är att Visma Spcs gör en väldigt fin samhällsgärning och det liknar de samhällsengagemang som jag har ett så starkt intresse av. Jag har tidigare haft tankar på att det skulle vara kul att jobba inom företaget. Och om jag ska vara helt ärlig, detta att få bli vd är en fantastisk möjlighet. 

Nu har Daniel siktet inställ på att underlätta anpassningen av den ökande förändringstakten mot den digitala framtid som företagare runt om i Sverige kommer att möta. 

– Men det gäller också att tro på det man gör. I alla sammanhang, oavsett vad det handlar om, så är min tes att göra det man tror på. Gör det och håller fast vid det. Förr eller senare lyckas du med det du företar dig. Tro på dig själv och det du gör. Det är en inställning som har hjälpt mig och andra i min omgivning. 

Snabbfakta om Daniel

Namn: Daniel de Sousa
Företag: Visma Spcs
Ålder: 35
Hemstad: Falun
Motto: Lev varje dag av livet, eller "live every day of your life" (något som för övrigt är intatuerat på Daniels bröst).
Viktigaste händelsen personligen: Beslutet att anta utmaningen att bli vd för Opic (senare Visma Commerce). 
Viktigaste händelsen i karriären: Satsningen på e-upphandling 2006. Det har utgjort grunden för Vismas succé inom området.
Viktigaste lärdomen: Man känner sig själv sämre än man tror. Det är inte säkert att andra uppfattar dina styrkor så som du själv gör.
Bästa rådet: Tro – våga genomföra det du tror på, tro sedan på dig själv och det du gör. Förr eller senare lyckas du med det du företar dig.

Foto: Martina Wärenfeldt, mstudio.se

Nyfiken på Visma Spcs historia?