17096832777_b86f614a70_b.jpg

Det går bra nu. Vad ska jag göra med pengarna?

Går ditt företag med vinst? Härligt. Här är ett tips för dig som tycker att kapitalet ska arbeta, inte du. Nordea, Swedbank och SEB har en uppskattad tjänst.

Publicerat 2015-09-30

Principen är att du sätter ett maxtak på dina konton och skapar automatiserade överföringar i flera steg, från transaktionskonto till buffertkonto och vidare till aktie- eller fondkonton.  Vi intervjuade Petter Larsson på Nordea om deras Placeringsfördelaren.

Hej Petter! Hur fungerar Placeringsfördelaren?

Petter Larsson – Hej! Vi börjar med att avgöra företagets buffertbehov genom en analys av kassaflöde och balansräkning. Då får vi reda på vad företaget behöver varje månad för att klara alla utgifter.

– Utifrån det bestämmer vi en miniminivå som  ska finnas på transaktionskontot. Varje månad flyttas sedan det belopp som överstiger miniminivån till ett annat konto. Där byggs en buffert upp. På så sätt kan företaget även hantera oväntade utgifter eller säsongsvariationer. 

– När bufferten nått upp till önskad nivå så förs överskottet över till en mer långsiktig placering som kan få kapitalet att växa. Allt sker med automatik när vi väl kommit överens om hur överföringarna ska fungera.

– Överföringstjänsten kan ske i flera steg och är anpassad till individuella behov. Det går enkelt att justera upplägget utifrån de förändringar som sker i verksamheten.

Vilka typer av företagskunder passar det här för – och hur ofta används den?

–  Tjänsten passar de flesta rörelsedrivande bolag som har eller kommer att ha ett positivt kassaflöde.De flesta använder tjänsten månadsvis och allt sker med automatik.

Vad är största värdet för företagaren?

– Kunden får en tydlig bild av vilket överskott som verksamheten genererar och bygger upp en buffert för oförutsedda utgifter och säsongsvariationer. Kunden får automatiskt möjlighet till avkastning på överskottet direkt när det uppstår.

Vad krävs för att få använda tjänsten hos er?

– Som småföretagare behöver du ha Företagspaketet i Nordea där transaktionskonto ingår.

Vad kostar det?

– Rådgivningen och överföringstjänsten är kostnadsfri.

Vad säger era kunder?

– Kunderna är mycket positiva, de uppskattar rådgivningen samt dialogen kring verksamheten.

Text: Annica Jönsson
Foto: Nordea, Flickr Creative Commons