"Välj en revisor som har tid för dina behov"

Var femte revisor har fler än 100 aktiva uppdrag och den som har flest har hela 756 aktiva uppdrag. Är det rimligt, frågar sig UC som gjort granskningen.

Publicerad: 2015-03-13 08:40 | Uppdaterad: 2015-03-13 08:40

Affärsinformation och kreditupplysningsföretaget UC har kartlagt och granskat 3.130 revisorer med ett aktivt uppdrag eller mer i svenska bolag. Lite drygt var femte revisor har fler än 100 aktiva uppdrag, 105 revisorer visade sig ha 200 aktiva uppdrag eller fler. De tre som har allra flest uppdrag ansvarar för 756, 391 respektive 375 aktiva uppdrag.

Svårt att hinna göra ett bra jobb med så många uppdrag

– Det är viktigt att komma ihåg att revisorn, med sin namnteckning, tar på sig ett stort ansvar för att bolaget i sin årsredovisning presenterar en korrekt och rättvisande bild av verksamheten som inte innehåller några väsentliga fel eller oegentligheter. Har man ansvar för flera hundra bolag så måste det vara oerhört svårt att hinna göra ett bra och kvalitativt jobb, säger Roland Sigbladh som är marknadschef UC.

Skillnad på att granska små och stora företag

Jenny Danielsson som är projektansvarig för Visma Spcs revisionsverktyg håller delvis med, men menar också att det är stor skillnad på olika uppdrag.

– Det är stor skillnad mellan en revision i ett mindre och ett större företag. 756 uppdrag låter mycket för en enda revisor, men på lite större revisionsbyråer jobbar man vanligtvis i team som hjälper den påskrivande revisorn, säger Jenny Danielsson som är projektansvarig för Visma Spcs revisionsverktyg Visma Revision.

– 100 aktiva uppdrag på ett år innebär att man har två arbetsdagar i snitt för att genomlysa ett bolag. Det kan nog vara i underkant i större företag, men det är stor skillnad mellan en revision i ett mindre och ett större företag, tillägger Jenny Danielsson.

Vad säger revisorn?

Vi frågade även Vismas egen expert inom redovisning och revision, Anders Bernåker, om hans syn på saken.

– Jaså, är det på tapeten nu igen, skrattar Anders lätt igenkännande.

– Detta var uppe för några år sedan, jag tror det var Uppdrag Granskning, och man fann snabbt att det är svårt att sätta en sådan gräns för antal uppdrag. För vad är rimligt – 25 uppdrag? 100 uppdrag? 200 uppdrag? Koncerner kan ju bestå av många bolag men är ju egentligen en kund.  

Det behöver inte alls vara något fel på revisionen

– Det behöver inte alls vara något fel på revisionen bara för att den ansvariga revisorn har många andra uppdrag. Hög beläggning tyder väl snarare på att det är en duktig och efterfrågad revisor. Hon/han har ju ett team av assistenter som utför mycket av rutinarbetet. Men det är också en fråga om vad vill företaget ha ut av revisionen förutom revisionsberättelsen. Det är viktigt att hålla isär de olika rollerna som en revisor håller på med som till exempel oberoende revision och revision kopplat till rådgivning. Vad kan och får en vald revisor göra och ändå vara oberoende?

Det handlar mer om vad du vill ha ut av revisionen

– Om jag själv skulle välja en revisor skulle jag nog inte ta en som var fullt så upptagen med annat utan välja en som har tid och resurser att hjälpa mig och mitt företag att utvecklas med sin kunskap och erfarenhet. Det som framkommer i revisionen kan ju leda till olika förbättringsmöjligheter som rutinförbättringar etc.

En fråga om rådgivning 

I dag när revisionsplikten slopats för mindre företag har redovisningskonsulten och revisorns roll blivit mer rådgivande och då blir även den personliga kontakten och kunskapen viktigare.

Anders Bernåker är en flitigt anlitad föreläsare och konsult inom företagande och redovisning som även arbetar som styrelseproffs. Inom redovisningsbranschen är Anders Bernåker dessutom utbildare åt FAR och SRF samt medförfattare till Reko– Välj en revisor som har tid för dina behov. Revisorn kan vara din bästa rådgivare, säger Anders Bernåker som är en flitigt anlitad föreläsare och konsult inom företagande och redovisning som även arbetar som styrelseproffs. Inom redovisningsbranschen är Anders Bernåker dessutom utbildare åt FAR och SRF samt medförfattare till Reko.

– När det gäller ägarledda företag så väljer ju företaget nästan alltid en person som revisor framför en revisionsfirma.  Men om den personen inte har tid att revidera utan överlåter det till sina assistenter finns ju risken att företaget missar den erfarenhet som erfarna revisorer har att ge. Jag tycker att det är viktigt att veta hur mycket engagemang och tid en vald revisor har att ge till mitt företag.

UC:s granskning av revisorers uppdrag »

Effektivisera revisionsarbetet med Visma Revision »

Text: Petter Hammarbäck