Uppsägningar att vänta inom rot- och rutbranscherna?

Varannan företagare inom rot- och rutbranschen upplever att efterfrågan på arbete som ska genomföras efter årsskiftet har minskat i hög eller mycket hög grad. Tre av tio företagare befarar att de kommer att behöva säga upp anställda som en konsekvens av sänkningen. Det visar en ny undersökning från ekonomiföretaget Visma.

Uppdaterad: 2016-01-08

Boo Gunnarsson, Visma Spcs– Företag vittnar om att de tidigare varit uppbokade i minst ett halvår men att kalendern nu är tom efter årsskiftet. Allra störst effekter kommer sänkningen att få för fåmansföretagare inom rot- och rutbranschen, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs. 

I januari 2017 träder sänkningarna av rot- och rutavdragen i kraft. Enligt en nyligen genomförd undersökning märker företagarna inom rot- och rutbranschen tydligt av den kommande sänkningen. Varannan företagare, 50 procent, uppger att efterfrågan på deras tjänster i hög grad har minskat efter årsskiftet. Bara 21 procent uppger att de inte märker någon skillnad alls. 

Skillnaden mellan företagare inom rot- och rutbranschen är stor. Bara 15 procent av rotföretagarna uppger att efterfrågan är kvar på samma nivå som vanligt efter årsskiftet, då avdraget sänkts. Motsvarande andel bland rutföretagarna är 45 procent. 

Anställda kan förlora jobbet

Vismas undersökning visar även att tre av tio företagare, 30 procent, räknar med att de måste säga upp personal och nära hälften, 48 procent anger att de kommer ha mindre arbete att erbjuda timanställda.

Mer än var tredje rutföretagare, 36 procent, tror att de kommer att behöva säga upp personal jämfört med 23 procent inom rotbranschen. Två av tre rutföretagare tror att de kommer ha mindre jobb att erbjuda timanställda medan knappt fyra av tio, 38 procent, inom rotbranschen tror detsamma.

– Det är i små och medelstora företag som framtidens jobb skapas. Vi måste se till att skapa långsiktiga förutsättningar för landets småföretagare, säger Daniel de Sousa, vd på Visma Spcs. 

Under förra året var drygt 68 000 företag verksamma inom rotbranschen i Sverige. Totalt gjordes rotavdrag för nära 17 miljarder kronor under 2014. Inom rutbranschen var drygt 18 000 företag verksamma och det gjordes rutavdrag för drygt tre miljarder under förra året. 

Om undersökningen

Enkätundersökningen genomfördes mellan den 11 och 17 september 2015. Totalt deltog 585 företag från hela landet. Av dessa verkar 371 inom rotbranschen och 103 inom rutbranschen, medan 111 verkar inom båda branscherna. 
Undersökningen i korthet

Läs mer om rot och rut

Pressmeddelande: 9 av 10 befarar mer svartjobb
Rot och rut flyttar utomlands

Vill du också jobba effektivare och bättre?
Gå en Visma-utbildning du också och bli en fena på dina program!

Läs mer om Vismas utbildningar