Småföretagare jobbar mer än 40 timmar i veckan

Åtta av tio av landets småföretagare, 79 procent, jobbar mer än 40 timmar i veckan. Därmed fortsätter deras arbetstider ligga på en hög nivå. Det visar en ny undersökning från Företagarförbundet Fria Företagare och ekonomiföretaget Visma.

Publicerad: 2015-08-10 10:30 | Uppdaterad: 2015-08-10 10:30

– Ofta beror de långa dagarna på att småföretagare måste sköta många olika funktioner i sitt företag, något som företagare med flera anställda kan delegera. Som småföretagare är det vanligt att man är vd, försäljningsansvarig, marknadsansvarig, ekonomiansvarig och så vidare i en och samma person, säger Mats Assarsson, ordförande för Företagarförbundet Fria Företagare.

Undersökningen visar att bara var femte småföretagare, 21 procent, jobbar 40 timmar eller mindre per vecka. Vanligast är att de jobbar mellan 46 och 50 timmar i veckan, men 15 procent jobbar mer än 60 timmar varje vecka.

Småföretagarna i Norrbotten är de som arbetar flest timmar varje vecka, fyra av tio, 39 procent, jobbar mer än 60 timmar i veckan. Gotland är det län där störst andel småföretagare arbetar traditionella arbetsveckor, en tredjedel av småföretagarna jobbar 40 timmar eller mindre i veckan.

Småföretagare tar kort semester

Samma undersökning visar att småföretagarna även tar ut kortare semester än många andra. Nästan varannan, 47 procent, tar bara ut två veckors semester eller mindre under sommaren.

– Det råder ingen tvekan om att landets småföretagare jobbar mer än många anställda. Därför är det viktigt att de också kan ta ledigt ibland. En långsiktigt lönsam verksamhet kräver ofta att både ledning och personal har balans i livet, säger Björn Lang, tf vd för Visma Spcs.

Om undersökningen

Undersökningen om småföretagarnas arbetsmängd genomfördes via e-post till cirka 12 800 företag mellan 26 maj och 4 juni 2015. 1 392 svarade på frågorna, vilket ger en svarsfrekvens på 11 procent. Den geografiska spridningen av de svarande motsvarar ett statistiskt urval.

Så mycket jobbar företagarna i ditt län (pdf med riks- och länsvis statistik)