Majoriteten av småföretagen höjer lönerna

Mer än hälften av landets småföretag planerar att höja lönerna 2015. Endast 5 procent tänker sänka dem. Det visar en enkätundersökning som Visma gjort inför årets lönerevision.

Publicerat 2015-02-05

– Det här bekräftar att det finns en optimism och framtidstro på den egna verksamheten bland landets småföretagare. Det verkar finnas ett utrymme att satsa på de anställda och det är en positiv signal, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs som gjort undersökningen.

Många följer avtal

I undersökningen fick drygt 1 000 småföretagare svara på frågan ”Kommer ditt företag att höja lönerna i år?”. 52 procent uppgav att de tänker höja lönerna, 43 procent att de har för avsikt att låta lönenivån ligga still och 5 procent uppgav att de tänker sänka lönerna.

Småföretagen följer i stor utsträckning de löneavtal som slöts våren 2013 mellan parterna på arbetsmarknaden. På flera av de större avtalsområdena gav de uppgörelser som gjordes löneökningar på cirka två procent per år under två till tre år.

”Förödande förlora nyckelpersoner”

Inför årets förhandlingar anser bland annat Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne att det saknas utrymme för löneökningar. Detta på grund av svag exportutveckling, låg produktivitetsutveckling och låga prisnivåer, uppger TT.

– Signalerna från arbetsgivarorganisationen har varit att det inte finns utrymme att höja lönerna i år. Men löner kan ju också vara ett sätt att behålla nyckelpersoner. För en småföretagare kan det vara förödande att bli av med kompetent personal, säger Rolf Dahlberg.

Enkäten genomfördes 29 januari till och med 2 februari, och totalt 1 048 småföretagare landet över svarade.