Framväxtligan: Här är de hetaste länen i landet

Regionerna kring Stockholm och Göteborg är hetast i landet. Det visar Vismas framväxtliga, som rankar landets alla län utifrån nyföretagande, arbetslöshet, lediga jobb och bostadsbyggande – fyra faktorer som alla är av stor betydelse för den framtida tillväxten.

Publicerad: 2015-06-24 08:30

– Det finns ett tydligt samband mellan nyföretagandet och utvecklingen i stort i ett län. Fler nya företag skapar goda förutsättningar för fler sysselsatta i framtiden. De som startar eget i dag är morgondagens arbetsgivare, säger Björn Lang, tf vd för Visma Spcs.

Med 15 nya företag, 20 lediga jobb och 9 bygglov för nya bostäder per 1 000 invånare samt en arbetslöshet på 4,9 procent fortsätter Stockholms län att abonnera på förstaplatsen i Framväxtligan. Halland har seglat upp på en andraplats som de delar med grannlänet Västra Götaland. De kraftigaste uppryckningarna svarar Västmanland, Halland och Östergötlands län för.

Gävleborg, Västernorrland och Blekinge ligger kvar på de tre sista platserna i ligan. Andra län som utmärker sig negativt är Dalarna och Norrbotten som båda backar rejält.

Det högsta nyföretagandet i landet under mätperioden maj 2014 till april 2015 hade Stockholms län med 15,4 nystartade företag per 1 000 invånare.

Den lägsta arbetslösheten fanns den 30 april i Uppsala län, där 4,0 procent då var öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Störst arbetslöshet fanns i Gävleborg, 9,3 procent.

Det största antalet lediga jobb hade Stockholms län och Västra Götaland, där det gick nästan 20 respektive 18 lediga jobb på 1 000 invånare i april månad. Även Västmanland har många lediga jobb, Gävleborgs län har minst.

Flest bygglov för bostäder hade Uppsala län med 13,1 bygglov per 1 000 personer under perioden april 2014 till mars 2015. Minst andel nya bygglov hade Västernorrland och Gävleborg med vardera 1,1 bygglov.

– Antalet bygglov har ökat från i snitt 3,3 bygglov per 1 000 personer i landet i förra årets mätning till 5,0 bygglov i år vilket är en positiv signal. Blir det fler sysselsatta i ett län behövs det på sikt även fler bostäder för att främja ökad sysselsättning och tillväxt, säger Björn Lang.

Fakta om Framväxtligan

Vismas framväxtliga rankar landets alla län utifrån framtida tillväxtpotential, baserat på antagandet att ett högt nyföretagande kombinerat med låg arbetslöshet, många lediga jobb och god bostadsförsörjning utgör en bra grund för tillväxt i länet. Placeringen i Framväxtligan är en sammanvägning av länets rankning för samtliga dessa fyra ingående faktorer.

Andelen arbetslösa och antalet lediga jobb per län har hämtats från Arbetsförmedlingens statistik för april 2015. Antalet nystartade företag har hämtats från Bolagsverkets statistik över nyregistrerade aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare under perioden maj 2014 till april 2015. Befolkningsstatistiken har hämtats från Statistiska centralbyrån. Bostadsbyggandet utgörs av Boverkets redovisning av beviljade bygglov under perioden 1 april 2014 till 31 mars 2015.