Branscherna som lockar unga att starta eget

Det är fortfarande många unga som väljer att starta eget företag. Den mest populära branschen är artistisk verksamhet, som exempelvis sång och musik. Andra populära områden är hårvård, skönhetsvård och internethandel.Varje dag startar 18 unga i landet eget. Artistisk verksamhet lockade allra flest unga att bli företagare under 2014, medan kroppsvård var den bransch som ökade mest. Men det skiljer också mellan länen. På exempelvis Gotland är jordbruk och djur vanligast medan skog och scen är det som lockar mest i Jämtlands län. Det visar en kartläggning från Visma.

Publicerad: 2015-02-25 08:15 | Uppdaterad: 2015-02-25 08:15

– Att starta företag är en möjlighet att skapa sitt eget arbete, många ser det som ett bättre alternativ än en anställning i dag. Det är bra att så många unga vågar ta steget till eget eftersom Sverige behöver företagare i alla åldrar, säger Rolf Dahlberg, vd för programvaruföretaget Visma Spcs.

Under 2014 registrerades 6 667 företag av personer i åldern 18 till 25 år. Året innan var antalet enskilda näringsidkare i samma åldersgrupp 6 811, vilket ger en minskning med 2 procent.

43 procent av de unga nyföretagarna förra året var kvinnor och 57 procent män, att jämföra med 2013 då samma siffror låg på 41 respektive 59 procent.

Många vill stå på scen

Den mest populära branschen är artistisk verksamhet, som rymmer allt som kan göras på scen – från sång och musik till trolleri. Tre andra populära områden är hårvård, skönhetsvård och internethandel. Av dem är den växande internethandeln den mest jämställda branschen, 53 procent av företagen startades av män och 47 procent av kvinnor.

Kroppsvård var den bransch som ökade allra mest 2014, med hela 25 procent. Två andra branscher på stark frammarsch bland de unga är sport- och fritidsutbildning, som ökade med 18 procent, samt internethandel, som ökade med 13 procent. Nyföretagandet inom dataprogrammering minskade däremot rejält, med 23 procent.

Geografiska skillnader

Det finns geografiska skillnader när det gäller vilken bransch man startar eget inom (se bilaga) men även när det gäller hur många företag som startas av unga i förhållande till föregående år.

Den största uppgången noteras på Gotland med en ökning på 55 procent. Den största minskningen svarar Värmland för med ett minus på 18 procent.

– Det finns massor med driftiga, unga entreprenörer landet över som skulle kunna lyftas mer och fungera som förebilder. Vi måste se till att uppmuntra innovationer och skapa fler naturliga mötesplatser mellan studenter, företag, entreprenörer och finansiärer, säger Rolf Dahlberg.

Vilken bransch lockar unga att startade företag i ditt län?

En uppgång på 55 procent eller ett minus på 18 procent? Det finns geografiska skillnader när det gäller hur många företag som startas av unga ocvh vilken bransch man startar inom.

Hur ser det ut i ditt län? Här kan du ta del av länsvis statistik »

Om statistiken

Redovisningen av nyföretagandet bland unga bygger på statistik över enskilda näringsidkare i åldrarna upp till och med 25 år som registrerat sig för aktiv, skattepliktig verksamhet. Branschen övriga konsumenttjänster omfattar bland annat vitt skilda verksamheter som tatuering, hunddagis, bröllopsplanering och spådomsverksamhet.

Det är fortfarande många unga som väljer att starta eget företag. Den mest populära branschen är artistisk verksamhet, som exempelvis sång och musik. Andra populära områden är hårvård, skönhetsvård och internethandel.