Bluffakturorna ökade under det första halvåret 2015

Antalet anmälningar om bluffakturor ökade med 22 procent under årets första sex månader, jämfört med motsvarande period förra året. Det visar en sammanställning som Visma gjort av statistik från Brottsförebyggande rådet.

Publicerad: 2015-08-19 07:55 | Uppdaterad: 2015-08-19 07:55

– Det är beklämmande att se att antalet bluffakturor ökar. Statistiken visar att många företagare utsätts för bedrägerier, med kostnader och juridiska problem som en direkt följd, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Under det första halvåret 2015 gjordes 7 640 anmälningar om bluffakturor i hela landet, enligt Brås statistik. Det kan jämföras med 6 242 anmälningar under samma period i fjol.

Antalet anmälda bluffakturor har varierat stort under de senaste fem åren. Den lägsta noteringen är från 2012, då 5 822 anmälningar om bluffakturor registrerades. Den högsta noteringen skedde året därpå, då 8 181 anmälningar gjordes.

Kraftig ökning i norra Sverige

Statistiken visar att det är stor skillnad på utvecklingen av antalet anmälningar mellan de olika polisregionerna i Sverige. I fyra av sju polisregioner har antalet anmälningar ökat sedan motsvarande period i fjol, medan det minskat i de resterande tre regionerna. 

I region Nord, som består av Jämtlands län, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland, ökade antalet anmälningar med 768 procent, från sammantaget 200 anmälningar under första halvåret förra året, till 1 735 anmälningar under samma period i år. Däremed är norra Sverige den region där anmälningarna ökat mest.

− För en småföretagare kan en bluffaktura få stora konsekvenser och många känner sig maktlösa mot fakturabedragarna. Därför är det viktigt att de har rättsväsendet bakom sig i jakten på bluffmakarna, säger Boo Gunnarson.

Den största minskningen har skett i södra Sverige, där antalet anmälningar om bluffakturor minskat med 27 procent. I Kalmar län, Blekinge, Kronoberg och Skåne minskade antalet anmälningar sammantaget från 1 892 anmälningar under första halvåret 2014, till 1 373 anmälningar under samma period i år.

Fakta om bluffakturor

Under första halvåret 2015 polisanmäldes 7 640 fakturabedrägerier, enligt Brottsförebyggande rådets statistik. Det ska jämföras med 6 242 anmälningar första halvåret 2014, vilket ger en ökning med 22 procent. Bedrägeri med hjälp av bluffaktura är en brottstyp där enskilda anmälningar kan innehålla ett stort antal brott. Därför kan en region ett enskilt år uppvisa stor skillnad jämfört med andra år.

Läs mer: Så bestrider du en bluffaktura

Polisanmälda bluffakturor per polisregion, kvartal 1 och 2, 2014–2015

Utveckling av anmälda bedrägerier med bluffakturor
Anmälda brott om bedrägerier med falska fakturor, första halvåret, polisregion:

2014
jan–juni

2015
jan–juni

Jämförelse
2014–2015

Region Nord
Jämtlands län
Norrbotten
Västerbotten
Västernorrland

200

1 735

768 %

Region Mitt
Gävleborg
Uppsala län
Västmanland

187

472

152 %

Region Stockholm
Stockholms län
Gotland

1 328

1 623

22 %

Region Öst
Jönköpings län
Södermanland
Östergötland

848

647

-24 %

Region Väst
Halland
Västra Götaland

1 610

1 312

-19 %

Region Syd
Kalmar län
Blekinge
Kronoberg
Skåne

1 892

1 373

-27 %

Region Bergslagen
Dalarna
Värmland
Örebro län

177

478

170%

Riket

6 242

7 640

22 %