Årets influensa slår mot 170 000 småföretagare

Sjukskrivningar och vabb. Rekordmånga svenskar har blivit sjuka i influensa i år, något som även drabbar landets många företagare. Två av fem småföretagare uppger att deras verksamhet påverkats, enligt en ny undersökning av Visma.

Publicerat 2015-03-06

– Om de anställda blir sjuka kan företaget inte leverera, vilket innebär uteblivna intäkter och missnöjda kunder. Dessutom får man betala sjuklön plus lön för eventuella ersättare. I ett större företag kan personalen ofta täcka upp för varandra, men i ett litet finns inte den möjligheten, säger Rolf Dahlberg, vd för programvaruföretaget Visma Spcs som ligger bakom undersökningen.

I undersökningen, som besvarades av drygt 1 000 småföretagare, svarade två av fem, 38 procent, ja på frågan på frågan ”Påverkas ditt företag av årets influensatopp?”. Enligt statistik från SCB finns det omkring 450 000 småföretagare i landet, vilket innebär att drygt 170 000 av dem beräknas påverkas.

Svårt att få ihop livspusslet

För småföretagarna är det även svårt att få ihop livspusslet när barnen blir sjuka. Enligt en undersökning som genomfördes i november 2014 vabbar bara en av tre småföretagare. De flesta, 43 procent, väljer istället att vobba, det vill säga de jobbar hemma samtidigt som de tar hand om barnen.

Dagens teknik ger ökad möjlighet till distansarbete och därmed även att vobba. Majoriteten av de svarande, hela 73 procent, anser att den nya tekniken bidrar till att möjliggöra distansarbete.

– Tack vare bärbara datorer och smarta mobiltelefoner har många småföretagare en så pass flexibel arbetssituation att de kan stanna hemma med sjukt barn dagtid utan att ta ut ersättning från Försäkringskassan, för att sedan sköta företagets arbetsuppgifter på kvällen, säger Rolf Dahlberg.

De flesta företag är små

I Sverige finns drygt en miljon registrerade företag. 98 procent av dem är småföretag med färre än 20 anställda. Statistiska centralbyrån räknar med att det går 2,5 företag på varje företagare. Antalet småföretagare mellan 18-64 år i landet är därmed cirka 450 000. Statistiken om antalet företag kommer från SCB för hösten 2014.

Undersökningen genomfördes 28 februari till 1 mars 2015, och totalt 1 029 småföretagare landet över svarade.

Tips om hur du klarar företag och sjuka barn – samtidigt