Ekonomifakta 2020

Här hittar du fjolårets ekonomifakta för exempelvis arbetsgivaravgifter, moms, räntor, traktamenten, basbelopp och inkassoavgifter. När du arbetar i programmen från Visma Spcs finns samma uppdaterade information på Min sida, direkt i ditt program.

Omvärldsbevakning > Fjolårets ekonomifakta


Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter, summa: 31,42 %

Sjukförsäkringsavgift

3,55 %

Arbetsskadeavgift

0,20 %

Arbetsmarknadsavgift

2,64 %

Allmän löneavgift

11,62 %

Ålderspensionsavgift

10,21 %

Efterlevandepensionsavgift

0,60 %

Föräldraförsäkringsavgift

2,60 %

Tänk på detta

  • För anställda som är födda 1937 eller tidigare ska ingen särskild löneskatt betalas på löner som utbetalats under år 2020.

  • För anställda som är födda 1938 -1954 ska ålderspensionsavgift betalas på löner som utbetalas under år 2020.

  • För anställda födda efter 1955 är arbetsgivaravgifterna 31,42 %.

  • Anställda födda mellan 2002-2004. Under år 2020 behöver arbetsgivaren endast betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 men ännu inte 18 år. För inkomståret 2020 gäller det ungdomar födda mellan 2002-2004. Mer om detta på Skatteverkets sida.

 Tips: Så bokför du betald arbetsgivaravgift


Egenavgifter

Egenavgifter, summa:
28,97 %

Sjukförsäkringsavgift

(7 karensdagar) 3,64 %

Arbetsskadeavgift

0,20 %

Arbetsmarknadsavgift

0,10 %

Allmän löneavgift

11,62 %

Ålderspensionsavgift

10,21 %

Efterlevandepensionsavgift

0,60 %

Föräldraförsäkringsavgift

2,60 %

Född 1937 eller tidigare

  • Löneskatt betalas inte under år 2020 för aktivt bedriven näringsverksamhet. 

  • Schablonavdrag: 0%

Född 1938-1954

  • Ålderspensionsavgift: På inkomst av aktiv näringsverksamhet betalas ålderspensionsavgift med 10,21%
  • Schablonavdrag: 10%

Född 1955 eller senare

Du betalar full egenavgift som vanligt, det vill säga 28,97 procent. En nedsättning av avgifterna beräknas dock normalt på max 15 000 kr. Då får du göra ett schablonavdrag på dina inkomster för egenavgifter med 25 %. 

Ett undantag gäller om du är född 1955 eller senare och har haft ålderspension hela året. Då gäller samma regler som för personer födda 1938-1954.

 


Basbelopp

Inkomstbasbelopp

66 800 kr

Prisbasbelopp

47 300 kr

Förhöjt prisbasbelopp

48 300 kr


Gåvor till anställda (belopp inklusive moms)

Julgåva

450 kr

Jubileumsgåva

1.350 kr

Minnesgåva

15.000 kr

Så skattar du för julgåva, julbord & minnesgåva

Det är populärt bland företagare att bjuda sina anställda på en julklapp, men när ska presenterna skattas? Detta gäller när du skattar för julgåvor, julbord eller minnesgåvor.

 Tips: Så fungerar förmånsbeskattning - här är de vanligaste förmånerna


Inkassoavgifter

Förseningsavgift 

450 kr 

Påminnelseavgift

60 kr

Inkassoarvode

180 kr

Amorteringsplan

170 kr

Amorteringsavisering

60 kr/avi

Arvode bet.föreläggande

380 kr

Ans. bet.föreläggande

300 kr

Arvode handräckning

420 kr

Ans. handräckning

300 kr

Kostnad verkställighet

600 kr/år

Så gör du om kunderna inte betalar

Agera inte bank åt dina kunder. Genom att jobba proaktivt får du bäst förutsättningar att rädda dina kundrelationer och minimera ditt företags ekonomiska risker. Från påminnelse till inkasso - så här går du vidare när kunder inte betalar i tid.


Inkomst av näringsverksamhet 2020 (inkomstår 2019 inom parentes)

Periodiseringsfond, enskild firma & handelsbolag

30 %

Periodiseringsfond, aktiebolag & stiftelse

25 %

Positiv räntefördelning

6,0 % (6,51 %)

Negativ räntefördelning

1,50 % (1,51 %)

Expansionsfondsskatt

22 %

Bolagsskatt (aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag)

21,4 %

Schablonavdrag egenavgifter

25 %

Schablonavdrag löneskatt

20 %

Minska din bolagsskatt med smarta avdrag

Du kan göra vinster i ditt aktiebolag genom att skjuta fram bolagsskatten, speciellt de år då bolagsskatten sänks. Även om det i dag är svårare att göra bra räntevinster kan du ändå sänka din bolagsskatt med tillfälliga avdrag - läs här mer om alla smarta avdrag.


Kostförmåner

Frukost

49 kr

Lunch/Middag

98 kr

Helt fri kost

245 kr

Här är de vanligaste förmånerna

 Tips: Så fungerar förmånsbeskattning för vanliga förmåner


Milersättning

Egen bil

18,50 kr/mil

Tjänstebil Bensin

9,50 kr/mil

Tjänstebil Diesel

6,50 kr/mil

Så fungerar skattefri milersättning


Momssatser

25 %

(20 % av priset) den generella skattesatsen

12 %

(10,71 % av priset) t ex livsmedel, restaurangtjänster

6 %

(5,66 % av priset) t ex persontransporter, böcker

Redovisning av moms

Mervärdesskatt, oftast förkortat moms, är en skatt som alla konsumenter i Sverige betalar till staten. Nästan alla företag lägger till moms vid försäljning av sina varor och tjänster. Läs mer om hur redovisning av moms går till i ditt företag.

 Tips: Se vår skattekalender för viktiga datum då moms ska inbetalas


Representation (momsavdrag)

Intern representation: (lunch, middag, supé)

300 kr (exl moms)

Extern representation: (lunch, middag, supé)

300 kr (exl moms) 

Nya representationsregler 2017

Du får göra momsavdrag på utgifter för representationsmåltider. Läs mer om vilka regler som gäller för representation.


Räntor i procent

Dröjsmålsränta (Referensränta + 8,00 %)

8 %

Referensränta (2020-01-01)

0,00 %

Reporänta (fr.o.m. 2020-01-08)

0,00 %

Statslåneräntan (medelvärde 2019, hämtad 2019-12-31)

0,03 %


Sjukförsäkring och pension 

Högsta sjukpenninggrundande inkomst 2020

378 400 kr

Högsta föräldrapenninggrundande inkomst 2020

473 000 kr

Lägsta sjukpenninggrundande inkomst 2020

11 300 kr

Högsta pensionsgrundande inkomst 2020

538 700 kr / år eller 
44 892 kr / månad

Försäkringarna och pensionslösningen varje företagare borde ha

Bara ordet "försäkring" kan få vilken företagare som helst att tappa fattningen. Erbjudandena är många, informationen bristfällig och priserna förvirrande. Läs vår skatteexpert Jan-Erik W Perssons granskning av försäkringar för företagare.

 Så här kan du spara pengar med direktpension i stället för pensionsförsäkring


Sjuklön

Dag 1 - 14 Karensavdrag

Karensavdraget är 20 % av sjuklönen och är ett engångsavdrag baserat på en genomsnittlig arbetsvecka. Karensavdraget - så funkar det

Dag 15 -

Sjukpenning från Försäkringskassan. Läs mer hos Försäkringskassan.


Brytpunkt för statlig inkomstskatt

Uttag av statlig skatt

För inkomståret 2020 kommer följande skiktgräns för statlig skatt att gälla.

Skiktgräns:

509 300 kr (490 700 kr 2019)

Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare: 

Beskattningsbar förvärvsinkomst

Statlig skatt 

0 - 509 300  0 kr
509 400 -  20% 

 

Regler för inkomstskatt 2020

Här är reglerna du behöver känna till


Traktamente inom Sverige

Hel dag

240 kr

Halv dag 

120 kr

Natt om arbetsgivaren ej betalat övernattning
120 kr

 


Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi