Ekonomifakta 2021

Här hittar du fjolårets ekonomifakta för exempelvis arbetsgivaravgifter, moms, räntor, traktamenten, basbelopp och inkassoavgifter. När du arbetar i programmen från Visma Spcs finns samma uppdaterade information på Min sida, direkt i ditt program.

Omvärldsbevakning > Ekonomifakta


Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter, summa: 31,42 %

Sjukförsäkringsavgift

3,55 %

Arbetsskadeavgift

0,20 %

Arbetsmarknadsavgift

2,64 %

Allmän löneavgift

11,62 %

Ålderspensionsavgift

10,21 %

Efterlevandepensionsavgift

0,60 %

Föräldraförsäkringsavgift

2,60 %

Tänk på detta

  • För anställda som är födda 1937 eller tidigare ska ingen särskild löneskatt betalas på löner som utbetalats under år 2021.

  • För anställda som är födda 1938 -1955 ska ålderspensionsavgift betalas på löner som utbetalas under år 2021.

  • För anställda födda efter 1956 är arbetsgivaravgifterna 31,42 %.

  • Anställda födda mellan 2003-2005. Under år 2021 behöver arbetsgivaren endast betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 men ännu inte 18 år. För inkomståret 2021 gäller det ungdomar födda mellan 2003-2005. Mer om detta på Skatteverkets sida.

  • Ett nytt förslag innebär att arbetsgivaravgifterna sänks till 19,73 procent, jämfört med normala 31,42 procent för personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Nedsättningen ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad. Reglerna föreslås träda i kraft i februari 2021 och tillämpas retroaktivt på ersättning som ges ut efter den 31 december 2020. Reglerna upphör att gälla vid utgången av mars 2023.

 Tips: Så bokför du betald arbetsgivaravgift


Egenavgifter

Egenavgifter, summa:
28,97 %

Sjukförsäkringsavgift

(7 karensdagar) 3,64 %

Arbetsskadeavgift

0,20 %

Arbetsmarknadsavgift

0,10 %

Allmän löneavgift

11,62 %

Ålderspensionsavgift

10,21 %

Efterlevandepensionsavgift

0,60 %

Föräldraförsäkringsavgift

2,60 %

Född 1937 eller tidigare

  • Löneskatt betalas inte under år 2021 för aktivt bedriven näringsverksamhet. 

  • Schablonavdrag: 0%

Född 1938-1955

  • Ålderspensionsavgift: På inkomst av aktiv näringsverksamhet betalas ålderspensionsavgift med 10,21%
  • Schablonavdrag: 10%

Född 1956 eller senare

Du betalar full egenavgift som vanligt, det vill säga 28,97 procent. En nedsättning av avgifterna beräknas dock normalt på max 15 000 kr. Då får du göra ett schablonavdrag på dina inkomster för egenavgifter med 25 %. 

Ett undantag gäller om du är född 1956 eller senare och har haft ålderspension hela året. Då gäller samma regler som för personer födda 1938-1955.

 


Basbelopp

Inkomstbasbelopp

68 200 kr

Prisbasbelopp

47 600 kr

Förhöjt prisbasbelopp

48 600 kr


Gåvor till anställda (belopp inklusive moms)

Julgåva

500 kr

Jubileumsgåva

1 500 kr

Minnesgåva

15 000 kr

Så skattar du för julgåva, julbord & minnesgåva

Det är populärt bland företagare att bjuda sina anställda på en julklapp, men när ska presenterna skattas? Detta gäller när du skattar för julgåvor, julbord eller minnesgåvor.

 Tips: Så fungerar förmånsbeskattning - här är de vanligaste förmånerna


Inkassoavgifter

Förseningsavgift 

450 kr 

Påminnelseavgift

60 kr

Inkassoarvode

180 kr

Amorteringsplan

170 kr

Amorteringsavisering

60 kr/avi

Arvode bet.föreläggande

380 kr

Ans. bet.föreläggande

300 kr

Arvode handräckning

420 kr

Ans. handräckning

300 kr

Kostnad verkställighet

600 kr/år

Så gör du om kunderna inte betalar

Agera inte bank åt dina kunder. Genom att jobba proaktivt får du bäst förutsättningar att rädda dina kundrelationer och minimera ditt företags ekonomiska risker. Från påminnelse till inkasso - så här går du vidare när kunder inte betalar i tid.


Inkomst av näringsverksamhet 2021 (inkomstår 2020 inom parentes)

Periodiseringsfond, enskild firma & handelsbolag

30 %

Periodiseringsfond, aktiebolag & stiftelse

25 %

Positiv räntefördelning

6,0 % (6,0 %)

Negativ räntefördelning

1,50 % (1,50 %)

Expansionsfondsskatt

20,6 % (22 %)

Bolagsskatt (aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag)

20,6 % (21,4 %)

Schablonavdrag egenavgifter

25 %

Schablonavdrag löneskatt

20 %

Minska din bolagsskatt med smarta avdrag

Du kan göra vinster i ditt aktiebolag genom att skjuta fram bolagsskatten, speciellt de år då bolagsskatten sänks. Även om det i dag är svårare att göra bra räntevinster kan du ändå sänka din bolagsskatt med tillfälliga avdrag - läs här mer om alla smarta avdrag.


Kostförmåner

Frukost

50 kr

Lunch/Middag

100 kr

Helt fri kost

250 kr

Här är de vanligaste förmånerna

 Tips: Så fungerar förmånsbeskattning för vanliga förmåner


Milersättning

Egen bil

18,50 kr/mil

Tjänstebil Bensin

9,50 kr/mil

Tjänstebil Diesel

6,50 kr/mil

Så fungerar skattefri milersättning


Momssatser

25 %

(20 % av priset) den generella skattesatsen

12 %

(10,71 % av priset) t ex livsmedel, restaurangtjänster

6 %

(5,66 % av priset) t ex persontransporter, böcker

Redovisning av moms

Mervärdesskatt, oftast förkortat moms, är en skatt som alla konsumenter i Sverige betalar till staten. Nästan alla företag lägger till moms vid försäljning av sina varor och tjänster. Läs mer om hur redovisning av moms går till i ditt företag.

 Tips: Se vår skattekalender för viktiga datum då moms ska inbetalas


Representation (momsavdrag)

Intern representation: (lunch, middag, supé)

300 kr (exl moms)

Extern representation: (lunch, middag, supé)

300 kr (exl moms) 

Nya representationsregler 2017

Du får göra momsavdrag på utgifter för representationsmåltider. Läs mer om vilka regler som gäller för representation.


Räntor i procent

Dröjsmålsränta (Referensränta + 8,00 %)

8 %

Referensränta (2021-01-12)

0,00 %

Reporänta (fr.o.m. 2021-01-12)

0,00 %

Statslåneräntan per 2020-11-30)

-0,10 %


Sjukförsäkring och pension 

Högsta sjukpenninggrundande inkomst 2021

380 800 kr

Högsta föräldrapenninggrundande inkomst 2021

476 000 kr

Lägsta sjukpenninggrundande inkomst 2021

11 400 kr

Högsta pensionsgrundande inkomst 2021

511 500 kr / år eller 
42 625 kr / månad

Försäkringarna och pensionslösningen varje företagare borde ha

Bara ordet "försäkring" kan få vilken företagare som helst att tappa fattningen. Erbjudandena är många, informationen bristfällig och priserna förvirrande. Läs vår skatteexpert Jan-Erik W Perssons granskning av försäkringar för företagare.

 Så här kan du spara pengar med direktpension i stället för pensionsförsäkring


Sjuklön

Dag 1 - 14 Karensavdrag

Karensavdraget är 20 % av sjuklönen och är ett engångsavdrag baserat på en genomsnittlig arbetsvecka. Karensavdraget - så funkar det

Dag 15 -

Sjukpenning från Försäkringskassan. Läs mer hos Försäkringskassan.


Brytpunkt för statlig inkomstskatt

Uttag av statlig skatt

För inkomståret 2021 kommer följande skiktgräns för statlig skatt att gälla.

Skiktgräns:

523 200 kr (509 300 kr 2020)

Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare: 

Beskattningsbar förvärvsinkomst

Statlig skatt 

0 - 523 200  0 kr
523 300 -  20% 

 

Regler för inkomstskatt 2021

Här är reglerna du behöver känna till


Traktamente inom Sverige

Hel dag

240 kr

Halv dag 

120 kr

Natt om arbetsgivaren ej betalat övernattning
120 kr

 


Visma eEkonomi

Släpp kontrollen 2022.

Och behåll den med vårt självkörande ekonomiprogram. Just nu ingår våra populäraste tillval för årsredovisning och deklaration gratis när du väljer Visma eEkonomi Smart.

Läs mer om Visma eEkonomi