Ekonomifakta 2018

Här hittar du fjolårets ekonomifakta för exempelvis arbetsgivaravgifter, moms, räntor, traktamenten, basbelopp och inkassoavgifter. När du arbetar i programmen från Visma Spcs finns samma uppdaterade information på Min sida, direkt i ditt program.


Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter, summa: 31,42 %

Sjukförsäkringsavgift

4,35 %

Arbetsskadeavgift

0,20 %

Arbetsmarknadsavgift

2,64 %

Allmän löneavgift

10,72 %

Ålderspensionsavgift

10,21 %

Efterlevandepensionsavgift

0,70 %

Föräldraförsäkringsavgift

2,60 %

Tänk på detta

  • För anställda som är födda 1937 och tidigare ska en särskild löneskatt på 6,15 % betalas.
  • För anställda som är födda 1938 -1952 ska särskild löneskatt och ålderspensionsavgift betalas med 6,15 % + 10,21 %, dvs. 16,36 %.
  • För födda efter 1952 är arbetsgivaravgifterna 31,42 %.

 Tips: Så bokför du betald arbetsgivaravgift


Egenavgifter - enskild firma & handelsbolag

Egenavgifter, summa:
28,97 %

Sjukförsäkringsavgift

(7 karensdagar) 4,44 %

Arbetsskadeavgift

0,20 %

Arbetsmarknadsavgift

0,10 %

Allmän löneavgift

10,72 %

Ålderspensionsavgift

10,21 %

Efterlevandepensionsavgift

0,70 %

Föräldraförsäkringsavgift

2,60 %

Schablonavdrag

  • Du som är född mellan 1950 och 1988 betalar ett schablonavdrag på 25 procent. I övrigt gäller specifika schablonavdrag beroende på när du är född, se tabell nedan.

Egenavgifter för dig som är född 1951 eller senare

1937 eller tidigare

Löneskatt

6,15 % (för aktivt bedriven verksamhet)

Schablonavdrag: 6 %

1938 till 1952

Löneskatt

6,15 %

Ålderspensionsavgift

10,21 %

Schablonavdrag: 15 % för egenavgifter

Född 1952 eller senare?

Du betalar full egenavgift som vanligt, det vill säga 28,97 procent. Då får du göra ett schablonavdrag på dina inkomster för egenavgifter med 25 procent.


Basbelopp

Inkomstbasbelopp

62 500 kr

Prisbasbelopp

45 500 kr

Förhöjt prisbasbelopp

46 500 kr


Gåvor till anställda (belopp inklusive moms)

Julgåva

450 kr

Jubileumsgåva

1.350 kr

Minnesgåva

15.000 kr

Så skattar du för julgåva, julbord & minnesgåva

Det är populärt bland företagare att bjuda sina anställda på en julklapp, men när ska presenterna skattas? Detta gäller när du skattar för julgåvor, julbord eller minnesgåvor.

 Tips: Så fungerar förmånsbeskattning - här är de vanligaste förmånerna


Inkassoavgifter

Förseningsavgift

450 kr

Påminnelseavgift

60 kr

Inkassoarvode

180 kr

Amorteringsplan

170 kr

Amorteringsavisering

60 kr/avi

Arvode bet.föreläggande

380 kr

Ans. bet.föreläggande

300 kr

Arvode handräckning

420 kr

Ans. handräckning

300 kr

Kostnad verkställighet

600 kr/år

Så gör du om kunderna inte betalar

Agera inte bank åt dina kunder. Genom att jobba proaktivt får du bäst förutsättningar att rädda dina kundrelationer och minimera ditt företags ekonomiska risker. Från påminnelse till inkasso - så här går du vidare när kunder inte betalar i tid.


Inkomst av näringsverksamhet 2018 (inkomstår 2017 inom parentes)

Periodiseringsfond, enskild firma & handelsbolag

30 %

Periodiseringsfond, aktiebolag & stiftelse

25 %

Positiv räntefördelning

6,49 % (6,27 %)

Negativ räntefördelning

1,50 % (1,50 %)

Expansionsfondsskatt

22 %

Bolagsskatt (aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag)

22 %

Schablonavdrag egenavgifter

25 %

Schablonavdrag löneskatt

20 %

Minska din bolagsskatt med smarta avdrag

Du kan göra vinster i ditt aktiebolag genom att skjuta fram bolagsskatten, speciellt de år då bolagsskatten sänks. Även om det i dag är svårare att göra bra räntevinster kan du ändå sänka din bolagsskatt med tillfälliga avdrag - läs här mer om alla smarta avdrag.


Kostförmåner

Frukost

47 kr

Lunch/Middag

94 kr

Helt fri kost

235 kr

Här är de vanligaste förmånerna

 Tips: Så fungerar förmånsbeskattning för vanliga förmåner


Milersättning

Egen bil

18,50 kr/mil

Tjänstebil Bensin

9,50 kr/mil

Tjänstebil Diesel

6,50 kr/mil

Så fungerar skattefri milersättning


Momssatser

25 %

(20 % av priset) den generella skattesatsen

12 %

(10,71 % av priset) t ex livsmedel, restaurangtjänster

6 %

(5,66 % av priset) t ex persontransporter, böcker

Redovisning av moms

Mervärdesskatt, oftast förkortat moms, är en skatt som alla konsumenter i Sverige betalar till staten. Nästan alla företag lägger till moms vid försäljning av sina varor och tjänster. Läs mer om hur redovisning av moms går till i ditt företag.

 Tips: Se vår skattekalender för viktiga datum då moms ska inbetalas


Representation (momsavdrag)

Intern representation: (lunch, middag, supé)

300 kr (exl moms)

Extern representation: (lunch, middag, supé)

300 kr (exl moms) 

Nya representationsregler 2017

Från och med 1 januari 2017 ändrade Skatteverket sina regler kring representation. Avdragsrätten för representationsmåltider som lunch, middag, supé och annan förtäring slopades. Du får göra momsavdrag på utgifter för representationsmåltider. Läs mer om vilka regler som gäller för representation.


Räntor i procent

Dröjsmålsränta (referensränta + 8,00 %)

7,5 %

Statslåneräntan (Medelvärde 2018, hämtad 2018-08-)

0,50 %

Referensränta (2018-01-15)

–0,50 %

Reporänta (f o m 2018-01-01)

–0,50 %


Sjukförsäkring och pension

Högsta sjukpenninggrundande inkomst 2018

364 000 kr

Högsta föräldrapenning 2018

455 000 kr

Högsta pensionsgrundande inkomst 2018

468 750 kr / år eller 
39 063 kr / månad

Lägsta sjukpenninggrundande inkomst 2018

10 900 kr

Försäkringarna och pensionslösningen varje företagare borde ha

Bara ordet "försäkring" kan få vilken företagare som helst att tappa fattningen. Erbjudandena är många, informationen bristfällig och priserna förvirrande. Läs vår skatteexpert Jan-Erik W Perssons granskning av försäkringar för företagare.

 Så här kan du spara pengar med direktpension i stället för pensionsförsäkring


Sjuklön

Dag 1 (karensdag)

0 %

Dag 2 - 14

80 %

Dag 15 -

Sjukpenning från Försäkringskassan. Läs mer hos Försäkringskassan.


Skiktgräns och brytpunkt för statlig inkomstskatt (fastställd förvärvsinkomst 2018)

Uttag av statlig skatt

För inkomståret kommer följande skiktgränser för statlig skatt att gälla:

Lägre skiktgränsen:

455 300 kr

Högre skiktgränsen:

662 300 kr

Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare: 

Beskattningsbar förvärvsinkomst

Skatt på inkomst inom skiktet

0 - 455 300  0 kr
455 400 - 662 300 20% inom skiktet
662 400 -  41 380 kr + 25% inom skiktet

 

Regler för inkomstskatt 2018

Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret 2018. Här är reglerna du behöver känna till om inkomstskatten.


Traktamente inom Sverige

Hel dag

230 kr

Halv dag och natt

115 kr

Mer om traktamente

Traktamente är en utbetalningstyp som du använder när du ska betala ut helt skattefria traktamenten till dig själv, när du gjort resor för företagets räkning som varit förenade med övernattning. Läs mer om skattefria traktamenten här.


3,3/5 - 3 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi