Så blev Askersunds kommun Årets nyföretagarkommun 2017

Långsiktigt arbete lönar sig. Med medvetna satsningar på näringslivet, samverkan och en gemensam framtidstro vann Askersunds kommun titeln Årets Nyföretagarkommun 2017. Här berättar de om sitt arbete och ger 5 tips till kommuner som också vill lyckas med nyföretagandet.

Samverkan mellan näringslivet och kommunen är grunden, menar kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S). Att hitta en gemensam plattform för goda samtal.

– Hos oss är vårt näringslivsråd det forumet, berättar Per.

Näringslivsrådet som skrattar

Askersunds kommuns näringslivsråd består av politiker, tjänstemän och representanter från näringslivet. Det är människor från Askersund i centrum, LRF, Företagarna och från två av de största företagen i kommunen. Rådet har avsiktligt fler medlemmar från näringslivet för att att tyngdpunkten ska ligga på just företagarnas verklighet.

– Ett av de första besluten vi tog var att vi skulle skratta minst en gång på varje möte. Det kanske låter konstigt, men det har gett oss ett bra samtalsklimat och bra kommunikationsvägar. När vi inte tycker riktigt lika har vi förmåga att hantera det. Vi får respekt för varandra och gör det tillsammans.

– I näringslivsrådet träffas vi tre gånger per termin, men Askersund är en liten kommun där många känner varandra och vi har korta beslutsvägar.

100 företagsbesök på ett halvår

Askersunds kommun har också gjort en satsning på företagsbesök där politiker och tjänstemän under ett halvår besökte 100 företag.

– Det var mycket lyckat, berättar näringslivssekreterare Sofia Fredriksson. Politikerna fick se vilka utmaningar företagarna har och vi gör nu löpande företagsbesök.

– Vi har även arrangerat en ”heta stolen kväll med kommunstyrelsen ordförande”. Vi bjöd då in företagare som fick komma för att ställa sin fråga direkt till kommunstyrelsens ordförande. Frågan fick ta max 30 sekunder och svaret max 2 minuter. Därefter hade vi en workshop tillsammans där vi diskuterade olika förbättringsförslag.

Sofia menar att man måste våga mötas och samtala så att man inte bara kör på.

– Vi måste också jobba med det, vi är inte på något sätt klara, säger hon. Det blir en del tuffa diskussioner ibland men det betyder att någon är engagerad och då får vi försöka reda ut det.

Det ska vara enkelt

Både Sofia och Per betonar vikten av att det ska vara enkelt att driva företag i Askersund och att kommunen ska se till att det som är kommunens ansvar ska gå snabbt och smidigt.

– Vi försöker vara så tillgängliga som möjligt via mail, telefon och möten och försöker snabba på där det går. Det kan till exempel gälla alkoholtillstånd, tillstånd för livsmedel, markfrågor med mera.

Det spelar ingen roll om ditt företag är litet eller stort i Askersunds kommun, alla är lika mycket värda.

– Även minsta hobbyverksamhet kan växa och bli stor, säger Sofia. Vi vill att alla ska lyckas!

Bygga framtidstro

Kommunen har nyligen gjort en jätteinvestering i ett nytt kulturhus och det satsas även mycket på bygge av nya bostäder. En gemensam framtidstro är viktig.

– Det är viktigt att visa att kommunen vågar och vill satsa tillsammans med företagen, säger Per. Om den allmänna känslan är att här går det bra, här kan jag bidra, så leder det till avknoppningar och att alla bidrar så att hjulet rullar framåt.

I arbetet med att lyfta både företagen och framtidstron finns också bloggen “Att vara en Askersundare”. Där lyfts goda exempel på företag som investerar, satsar, nyanställer med mera. Informationen kommer från företagsbesöken och tanken är att inspirera andra att våga satsa.

Har ni något råd till den som funderar på att satsa och starta eget företag?

– Kontakta kommunens näringslivsutvecklare om om du vill få järnkoll på vilken hjälp du kan få och vilka vägar som finns. Du kan också kontakta Nyföretagarcentrum direkt.

Vilka tips skulle du ge andra kommuner som vill få fart på nyföretagandet?

1. Samarbeta med de företagarorganisationer som finns i kommunen och näringslivet.

2. Gör företagsbesök

3. Se till att det finns ett aktivt NyföretagarCentrum.

4. Bestäm politiskt att ni vill vara en bra företagskommun.

5. Jobba med skolan för att utveckla entreprenörskapet. Ända från förskolenivå och uppåt.

6. Skapa en gemensam framtidstro. Det är viktigt för att få människor att våga starta företag.

Priset för Årets Nyföretagarkommun delas ut av Visma och Nyföretagarcentrum och baseras dels på hur många nya företag som har startats men också på hur kommunen jobbar med att stimulera nyföretagande.

 

Juryns motivering:  ”Årets nyföretagarkommun 2017 visar att långsiktigt arbete lönar sig. Redan 2016 var Askersunds kommun aktuell för utmärkelsen efter en snabb tillväxtresa. Med årets nominering fick vi ett kvitto på att det inte var tillfälligheter, utan resultatet av en medveten satsning på ett blomstrande näringsliv. Resultatet av ett arbete som börjar redan i skolan, samverkan i näringslivsråd och satsning på en levande kommun. Askersund har valt ett vinnande koncept som uppmuntrar nyföretagande och småföretagsliv – något som bidrar till fler jobbskapare och tillväxt.”