Driver eget företag

Tips för att driva eget företag

Vi har över 30 år av samlad erfarenhet av småföretagande – kunskap vi gärna delar med oss. Här kan du ta del av våra och andra experters bästa tips på hur du förenklar ditt företagande.

Läs mer om...

Varför driva eget?

Det finns lika många drömmar som det finns skäl till att driva eget företag. Företagande i dag är både en källa till försäljning och ett sätt att leva.

Visste du att sex av tio nya företagare var anställda innan de startade eget? Det blir allt vanligare för anställda att driva eget vid sidan av anställning eller gå från anställning till företagande. Varför väljer så många att driva eget?

Du kan. Göra det roligare att driva eget.

Visma eEkonomiVisma eEkonomi är fakturerings- och bokföringsprogrammet som effektiviserar din vardag som företagare. Du kan sköta din fakturering och bokföring i datorn, surfplattan och smartphonen.

Prova Visma eEkonomi

 

Från anställd till företagare

När företagare tillfrågas varför de valde att gå från anställning till att driva eget, anger de enligt Företagarnas rapport "Det nya företagandet" följande skäl:

1. Jag ville göra något mer meningsfullt.

2. Jag kom inte vidare i min karriär på min tidigare arbetsplats.

3. Det fanns inga utmaningar kvar på min tidigare arbetsplats.

4. Det blev för tråkigt på min tidigare arbetsplats.

5. Någon erbjöd mig att vara med och driva företag.

Känslan av meningsfullhet och självförverkligande är alltså en avgörande orsak till att man driver eget. Och många är otåliga med att komma igång med sitt företag. Sex av tio företagare startar utan befintliga kunder och lika många startar utan kapital.

Friheten att driva eget

Friheten att kunna styra över sin egen tid och det man brinner för är en viktig sporre för många företagare. När företagare tillfrågas varför de hellre driver eget än att vara anställda, svarar mer än hälften "att få bestämma över min egen tid".

Enligt Företagarnas rapport "Det nya företagandet" svarar 34 procent "att få jobba med jag vill". 28 procent vill fatta egna beslut och 25 procent vill förverkliga sina idéer. Att driva eget ger friheten att uppfylla sina drömmar och utmana sin kreativitet.

Vi hjälper dig att driva företag

På Visma Spcs har vi en lång tradition av att förmedla viktig kunskap till landets företagare. Kunskap som gör vardagen enklare, rutinerna roligare och dig till en säkrare entreprenör.

Det ska vara lönsamt att driva företag - och roligt. Därför samlar vi här tips, inspiration och kunskap som vi hoppas ska stötta dig i din vardag som företagare.

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

FÖlj vårt nyhetsbrev