Snart ny regering – de här frågorna toppar småföretagarnas önskelista

Småföretagare är hjältar! De har inte bara förverkligat sin idé och sitt företag, de skapar fyra av fem jobb och bidrar till sysselsättning och välfärd. Vi tycker att de ska ha de bästa villkoren och förutsättningarna. Sverige får snart en ny regering – de här frågorna toppar småföretagarnas önskelista.

Omvärldsbevakning > Småföretagarnas viktigaste valfrågor

Det politiska läget i Sverige efter valet är trassligt. Samtidigt har den gångna valrörelsen nästan helt dominerats av andra frågor än jobb och tillväxt, frågor som traditionellt annars har varit centrala. Frågor som också berör landets småföretagare på många olika sätt.

Inför valet lät vi ett urval av våra kunder ta ställning till vilka frågor som de, i sin vardag som företagare, tycker att en kommande regering borde prioritera.

Frågan som ställdes var: Utifrån din vardag som företagare – vilka av följande frågor tycker du att politikerna borde prioritera? De svarande fick markera två alternativ och fördelningen av svar blev följande:

  • Färre och enklare regler: 56 %
  • Lättare och lägre kostnader för att anställa: 55 %
  • Öka den ekonomiska tryggheten för företagare: 38 %
  • Säkra tillgången på rätt kompetens: 14 %
  • Fler finansieringsmöjligheter: 7%
  • Bättre stöd från ansvariga myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket: 7%  
  • Förbättra den digitala infrastrukturen (till exempel bredband): 5%
  • Vet ej: 4%
  • Annan: 4%

 

Enklare regler småföretagares högsta önskan

Boo Gunnarson är Visma Spcs företagarexpert och tycker att det är oroväckande att nästan sex av tio småföretagare, 56 procent, uppger att regelkrångel hämmar deras företagande:

– Det är en hög siffra om man tänker på att 98 procent av alla företag i Sverige är små och att de till antalet uppgår till drygt 800 000. Med andra ord är det väldigt många som upplever detta som ett hinder.

Boo Gunnarson, Visma Spcs företagarexpertSamtidigt ser han digitaliseringen som en stor möjlighet. Digitala verktyg har på senare år revolutionerat småföretagares vardag. Men fortfarande är det svårt att sköta kontakter med ansvariga myndigheter direkt i mobilen.

Myndigheter som Bolagsverket, Skatteverket och länsstyrelserna behöver satsa på användarvänliga digitala tjänster som harmonierar med varandra. Sedan måste regeländringar, som till exempel av rot- och rut-avdragen, vara genomtänkta och långsiktiga för att inte kullkasta välskötta företag eller öka andelen oseriösa företag.

 Sköt din bokföring enkelt och digitalt med Visma eEkonomi.

Dyrt att anställa ett stort hinder

Nästan lika många, 55 procent av småföretagarna, anser att regeringen borde prioritera att sänka kostnaderna för att anställa.

I Sverige finns idag omkring 600 000 så kallade soloföretagare (registrerade för moms och F-skatt) och ungefär var tredje vill anställa. Jobbpotentialen bland landets småföretagare är alltså enorm!

Gör den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifterna för enmansföretag permanent och utöka den till att gälla alla små företag, så att fler vågar växa och skapa nya jobb, säger Boo Gunnarson.

Utöver kostnaderna är kompetensbrist den största utmaningen för många företag som vill anställa. Andra orsaker till att man avstår är att man inte har tiden att hitta och lära upp nya medarbetare, visar tidigare undersökningar från Visma.

Ekonomisk otrygghet oroar många

Den tredje frågan på småföretagarnas önskelista till den nya regeringen är att öka den ekonomiska tryggheten, exempelvis när man blir sjuk.

– Företagare har fortfarande betydligt sämre skyddsnät än anställda, trots sina bidrag till välfärden. Det är gammalmodigt och orättvist. Att regeringen nu ser över trygghetssystemen för företagare är välkommet, men måste leda till att grundskyddet för företagare stärks, säger Boo Gunnarson.

I nuläget vet vi inget om vilken regering som kommer att styra Sverige under de kommande fyra åren.

Det vi vet är att småföretagare inte alls är nöjda med den nuvarande företagarpolitiken. Så många som nio av tio tycker att regeringen borde göra mer för de som vill starta och driva företag i Sverige. Bara 3 procent av Sveriges småföretagare ger regeringen och företagarpolitiken godkänt.

Vi vet också att det finns ett brett stöd bland den allmänna opinionen för satsningar på ett bättre företagsklimat. Enligt en tidigare Sifoundersökning gjord på uppdrag av Visma tycker sju av tio svenskar att regeringen borde göra mer för att fler ska starta och driva företag i Sverige.

Åsikten är i stort sett lika vanlig i olika åldersgrupper, och skiljer sig inte heller nämnvärt åt mellan kvinnor och män. Totalt svarar bara var sjunde tillfrågad, 15 procent, att de inte håller med om att regeringen borde göra mer i frågan.

– Det är glädjande att stödet för en ambitiös politik för nya företag är så starkt i hela samhället och det är en viktig signal från svenska folket till politikerna, säger Boo Gunnarson. 

Visma eEkonomi

Släpp kontrollen 2022.

Och behåll den med vårt självkörande ekonomiprogram. Just nu ingår våra populäraste tillval för årsredovisning och deklaration gratis när du väljer Visma eEkonomi Smart.

Läs mer om Visma eEkonomi