Småföretagare – därför ska du träna

Fysisk aktivitet är livsviktigt för såväl kropp som hjärna och bidrar till välmående och hälsa. Men varannan småföretagare ägnar sig aldrig eller väldigt sällan åt ansträngande träning. Samtidigt omfattas företagare med enskild firma inte av friskkvårdsbidraget idag.

Fysisk aktivitet bidrar positivt till både hälsa och välmående. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, bör vuxna personer mellan 18 och 64 år varje vecka ägna sig åt fysisk aktivitet på en medelintensiv nivå minst 150 minuter, eller på en högintensiv nivå i minst 75 minuter. Aktiviteten bör spridas ut och utföras i pass om minst 10 minuter.

Fördelarna med fysisk aktivitet och, inte minst, ansträngande träning är många. Men i en ny undersökning från Visma svarar varannan småföretagare, 46 procent, att de aldrig eller väldigt sällan ägnar sig åt ansträngande träning – något som är viktigt eftersom de största hälsoeffekterna nås just genom att träna på medelintensiv nivå eller högre.

Samtidigt omfattas inte Sveriges cirka 450 000 småföretagare med enskild firma av det skattegynnade friskvårdsbidraget idag. Företagaren själv räknas bara som anställd om det handlar om ett aktiebolag, vilket innebär att den som har enskild firma inte kan använda bidraget för sin träning.

Friskvårdsbidrag är en skatte- och avgiftsfri ersättning för träning och andra friskvårdsaktiviteter. Företaget betalar ingen moms och hur stort bidrag den anställda får är upp till arbetsgivaren, men över 5 000 kronor är bidraget skattepliktigt. Den förste januari i år utökades förmånen till att omfatta dyrare sporter som ridning, golf, segling och utförsåkning.

Att företagare med enskild firma inte omfattas av friskvårdsbidraget är både orättvist och ologiskt enligt Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs:

– De små företagen skapar majoriteten av jobben i Sverige och bidrar i allra högtsa grad till ekonomisk tillväxt och välfärd. Att dessa företagaren inte får del av friskvårdsbidraget är orättvist. 

Fakta: Så svarade småföretagarna
Frågan som ställdes var: Hur ofta tränar du ansträngande träning om minst en timme? Svaren fördelade sig som följer:

  • Aldrig: 29,5 procent
  • Cirka en gång i månaden: 16,5 procent
  • Cirka en gång per vecka: 26,5 procent
  • Flera gånger i veckan: 27,5 procent

Visma eEkonomi

Släpp kontrollen 2022.

Och behåll den med vårt självkörande ekonomiprogram. Just nu ingår våra populäraste tillval för årsredovisning och deklaration gratis när du väljer Visma eEkonomi Smart.

Läs mer om Visma eEkonomi