Så här gör du en enkel lönekartläggning i praktiken steg för steg

Kartlägg lönerna – är ni jämställda? 

Företag med 10 anställda eller fler ska från och med 2017 kartlägga skillnader mellan mäns och kvinnors löner. Det ska göras varje år, enligt riksdagsbeslutet. Vad är fördelen och hur gör man? Här får du svar. 

Publicerat 2016-09-07

 Gör mångfaldsarbete enkelt och lönsamt

Vad är syftet med lönekartläggning?

Arbetet med lönekartläggningen möjliggör för dig som företagare att upptäcka, åtgärda och förhindra skillnader i lön och andra förmåner mellan kvinnor och män. Skillnader som inte kan förklaras med sakskäl.

Vad är fördelen med lönekartläggning?

Kartläggningen ger dig mervärden:

 Den bidrar till en jämställd arbetsplats.

 Den ger bra underlag för kommande löneöversyner. 

 Den ger en bild av hur din lönestruktur ser ut.

Det är mervärden som alla kan bidra till att förstärka det positiva kring ditt arbetsgivarvarumärke.

Hur gör man en lönekartläggning steg för steg?

1 Samverka

Låt lönekartläggningen ingå som en naturlig del i den samverkan som redan finns mellan arbetsgivare och facklig organisation. Saknas facklig organisation så får du ta ställning på vilket sätt samverkan ändå kan ske.

2 Gör en översyn

Titta på de övergripande faktorer som påverkar lönerna. Det kan vara allt från policyer och kollektivavtal till bonusmodeller. Gör en översyn så att faktorerna tillämpas på samma sätt oberoende av kvinna eller man.

3 Gruppera lika arbetsuppgifter

Medarbetare som har lika eller väsentligt lika arbetsuppgifter ska vara med i samma grupp. 

4 Gruppera utefter kunskap, ansvar och ansträngning

Inom gruppen tittar du på vilka kunskaper som krävs, vilket ansvar arbetsuppgifterna innebär, vilken ansträngning det medför och hur arbetsförhållandena ser ut. 

5 Kartlägg lönerna

Undersök om det finns några löneskillnader mellan kvinnor och män som har väsentligt lika arbetsuppgifter. Här är en Excelmall som visar hur man kan tänka. 

6 Jämför grupper med kvinnliga/manliga arbetsuppgifter  

Om det finns en grupp på företaget där arbetsuppgifterna är traditionellt kvinnliga och en annan som har traditionellt manliga uppgifter, jämför de två grupperna utifrån samma faktorer: kunskap, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden.

7 Analysera

Titta objektivt på dina resultat. Kan eventuella skillnader förklaras med sakskäl eller finns det osakliga löneskillnader? Utgå från avtal och bestämmelser, policyer och praxis. Förklara även männens lägre löner. Är arbetsuppgifterna lika eller närmast lika?

8 Gör en aktivitetsplan

Om det finns osakliga löneskillnader så ska du agera för att uppnå jämställda löner. 

Marknaden som lönesättare 

Arbetskraftsbrist och marknadskrafter styr ibland lönenivån, se bara till att formulera det som en faktor i policyn. Kriteriet kan behöva uppdateras med tiden. 

Mer stöd

För att underlätta ditt arbete med lönekartläggningen kan något av marknadens olika webbsystem förenkla processen. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har en e-utbildning som ger tips och råd.

Så går du lönekartläggning enkelt i det lilla företaget

Alla tips och goda råd kommer från Annika Ekdahl, HR Manager, Visma Spcs. Lycka till med lönekartläggningen i ditt företag och har du frågor eller synpunkter, tveka inte att höra av dig till infoline@vismaspcs.se.

Annica Jönsson

Du kanske också är intresserad av ...

Nystartad firma, SGI och föräldrapenning, vad gäller?
Rekrytera rätt – personalchefens bästa tips
Vinn på digitaliseringen

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

FÖlj vårt nyhetsbrev