3:12-förslaget – så undviker du skattesmäll om det blir verklighet

Framgångsrika fåmansbolag riskerar en rejäl skattesmäll om regeringen får som den vill med 3:12-reglerna. Om du har möjlighet att göra en extra utdelning – gör det redan under 2017 för att undvika höjd skatt. 

Upopdaterad: 2017-03-31

Vad är 3:12-reglerna?

3:12-reglerna styr bland annat vilken skatt fåmansföretagare får när de gör utdelning av vinst från det egna bolaget. Dagens regler anses ofta fördelaktiga eftersom skattesatsen blir så låg (jämfört med den skatt man betalar som anställd) som 20 procent i vissa fall. 3:12-reglerna påverkar även skatten vid ägarskifte. 

Vad innebär förslaget?

I slutet av 2016 kom regeringens utredning Översyn av 3:12-reglerna, med förslag om kraftiga försämringar i reglerna som rör vinstutdelning i fåmansbolag. Störst försämringar föreslås för mindre företag som är framgångsrika och har möjlighet till stora utdelningar, de så kallade 3:12-reglerna. Ett förslag är att kapitalskatten på utdelning ska höjas från 20 till 25 procent. Det innebär att den som har exempelvis en miljon kronor i sparat utdelningsutrymme till extra utdelning under 2017 får betala 200 000 kronor i skatt. Väntar man med samma utdelning till 2018 landar skatten i stället på 250 000 kronor.

Förslaget har fått mycket kritik från framförallt organisationer som företräder landets små och medelstora företag och nyligen meddelade regeringen att man backar från några av förslagen i utredningen.

Bland annat kommer man inte att röra den så kallade förenklingsregeln, som används av hela 70 procent av Sveriges fåmansföretagare. Det innebär att schablonbeloppet inte sänks och att utdelningsnivån ligger kvar på 163 000 kronor för 2017. Storleken på kapitalet som beskattas är därmed oförändrad. Men genom att regeringen går vidare med förslaget att höja kapitalskatten från 20 till 25 procent kommer fåmansbolagen ändå att få höjd skatt. Förslaget till nya 3:12-regeler innebär, ändringarna inkluderade, skattehöjningar på motsvarande tre miljarder kronor, som landets allra minsta företag ska vara med och ska betala om förslaget blir verklighet.

Det andra förslaget i utredningen som regeringen inte kommer att gå vidare med är beräkningen av löneutrymmet. På DI Debatt skriver finansminister Magdalena Andersson och vice finansminister Per Bolund att beräkningen av det lönebsaserade utrymmet kommer att justeras i den nya remiss som går ut inom kort.

Så vet du om du berörs av förslaget

  • Om du gör utdelningar (kapitalskatten och schablonregeln/förenklingsregeln)
  • Planerar ett ägarskifte

Skatteplanera nu. Förbättra dina resultat.

Visma SkattEn klok skatteplanering börjar knappast på nyårsafton. Visma Skatt hjälper dig med både deklaration och skatteplanering, för att du ska få ut bästa resultat när det är dags för din inkomstdeklaration.

Prova Visma Skatt

 


Om du berörs: Vänta inte med extra utdelning

Har du möjlighet att göra extra utdelning redan 2017 bör du alltså göra det. Ju större sparat utdelningsutrymme ett företag har (inom gränsbeloppet),desto mer skatt får man betala om utredningens förslag blir verklighet och träder i kraft som planerat i januari 2018. Som de flesta säkert vet räcker det inte att enbart ha ett sparat utdelningsutrymme för att kunna göra extra utdelningar. Bolaget måste också ha en tillräckligt stor beskattad vinst till förfogande.

Viktigt att komma ihåg är att det belopp som bolagsstämman beslutar att dela ut inte behöver betalas ut till aktieägaren omgående (om bolaget till exempel inte har tillräckligt god likviditet för tillfället). Det utdelade beloppet blir då först en skuld för bolaget till aktieägaren och själva utbetalningen av den skulden kan vänta till senare. Under tiden kan aktieägaren få en lågt beskattad ränta på skuldbeloppet.

Ordinarie eller extra bolagsstämma?
Det har blivit allt vanligare att ägarna tar beslut om större utdelningar vid en extra bolagsstämma. Detta gäller även för bolag som först kommer att ha en ordinarie stämma, där årsredovisningen fastställs. Ofta hålls då den extra bolagsstämman dagen efter den ordinarie. Fördelen med att besluta om utdelningar på en extra bolagsstämma är att informationen då inte görs tillgänglig bland övriga uppgifter om bolagen på nätet, vilket är fallet när en utdelning beslutas på en ordinarie bolagsstämma.

På verksamt.se finns en tjänst där man enkelt gör en separat anmälan till Bolagsverket om utdelning vid extra bolagsstämma, vilket krävs när ett sådant beslut har fattats. Där får man också hjälp att skapa de formella handlingar som krävs när en extra bolagsstämma beslutat om utdelning.

Avvakta!
Många undrar om det finns något mer att göra just nu, för att förbereda sig inför en eventuell skärpning av skattereglerna för framgångsrika,mindre privatägda företag. Remissrundan avslutades den 10 februari och tidigast i slutet av september vet vi hur regeringens förslag till nya regler kommer att se ut. Då kan det finnas skäl att överväga fler åtgärder än att utnyttja gamla utdelningsutrymmen redan under 2017.

Hur troligt är det då att förslaget till nya 3:12-regler blir verklighet? Övriga partier i riksdagen, som är i majoritet, säger nej till att genomföra de skattehöjningar som regeringens utredning föreslår. En proposition har därför små chanser att gå igenom i riksdagen. Enda möjligheten för regeringen att få igenom de nya 3:12-reglerna är att ta med dem i budgetförslaget för 2018.

"Det behövs regler som är enkla och förutsägbara. De ska uppmuntra fler att vilja och våga ta steget att bli företagare. Utredningen och turerna kring de nya 3:12-reglerna är motsatsen till allt detta. Förslaget om det blir verklighet är ett rejält kliv i fel riktning."
Boo Gunnarson, Visma Spcs företagarexpert 

Det oförutsägbara politiska läget i riksdagen kan innebär att regeringen faktiskt får igenom en försämring av 3:12-reglerna. Moderaterna kan numera tänka sig att ta passivt stöd av Sverigedemokraterna för att rösta fram en annan budget än regeringens. Skulle det hända blir det inga nya 3:12-regler. Men såväl Centerpartiet och Liberalerna vill inte ta passivt stöd av Sverigedemokraterna, vilket skulle kunna innebära att regeringen får igenom sin budget och förslaget om nya 3:12-regler.

 Minska din bolagsskatt med smarta avdrag

Du har tid!
Det finns med andra ord gott om tid för dig som har ett sparat utdelningsutrymme att fundera på om du kan och ska utnyttja det för en extra utdelning under 2017. Så har du förutsättningarna – överväg en extra utdelning!

Andra förslag i utredningen

Förenklingsregeln

  • Utredningen innehåller även förslag om att sänka gränsbeloppet enligt den så kallade förenklingsregeln (också kallad schablonregeln) från 2,75 till 1,75 basbelopp, vilket innebär att man som företagare får ta ut mindre i lågbeskattad utdelning än med nuvarande regler. 

Löneregeln

  • Utredningen vill också skärpa den så kallade löneregeln genom att höja löneuttagskravet. Om regeringen väljer att gå på utredningens linje, behöver de som brukar använda löneregeln börja fundera kring storleken på det egna löneuttaget för att beräkna utdelningsutrymmet. Risken finns att många inte längre kommer att tjäna på eller anse sig ha råd att använda löneregeln överhuvudtaget och i stället kommer att minska sina utdelningar. Om det blir så, talar det mesta för att företagarnas skatteinbetalningar (som regeringen säger sig vilja öka genom att ändra reglerna) i stället kommer att minska avsevärt.

Ägarskifte

  • Ett annat av utredningens förslag är att införa ett särskilt undantag för ägarskiften mellan närstående så att beskattningen inte påverkas av att en försäljning av ett fåmansföretag sker till någon inom familjen eller till någon utomstående. Undersökningar från Visma och andra har visat att många företag går i graven när ägaren/ägarna drar sig tillbaka och alla förslag som kan medverka till att välmående företag kan leva vidare är välkomna.

 Med Visma Skatt Proffs får du hjälp att deklarera

Jan-Erik W Persson, Visma Spcs skatteexpert
Johanna Stier

Du kanske också är intresserad av:

Fyra av tio småföretag försvinner när ägaren drar sig tillbakaDet finns en köpare till varje företag

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

FÖlj vårt nyhetsbrev