Förenkla avskrivningarna med anläggningsregister

Enligt bokföringslagen ska de flesta företag ha ett register över sina anläggningstillgångar. Men även du som inte omfattas av lagen har nytta av Visma Anläggningsregister för ordning och redan bland tillgångarna. 

Avskrivningar på anläggningstillgångar görs på saker som inte har ett bestående värde och som minskar i värde genom slitage och föråldring. Tänk en bil. När du använder den och den blir äldre så minskar den i värde. Detta är en kostnad som får skrivas av i företaget och som påverkar företagets resultat. Därför är det viktigt att ha koll på sina anläggningstillgångar när det är dags för bokslut. 

Terese Jonsson är produktansvarig för Visma Anläggningsregister. Så här säger hon om att ha ordning och reda bland sina anläggningstillgångar.

Terese Jonsson Visma Spcs

Varför ska man ha ett anläggningsregister?

Ett anläggningsregister ger dig en bra överblick över dina tillgångar och hjälper dig med avskrivningarna och sammanställningen till bokslutet. Du kan också lagra viktiga uppgifter och bilder på anläggningstillgångarna. 

Andra fördelar är att du kan spara servicetider, garantitid och försäkringsuppgifter, vilket är viktigt vid händelse av exempelvis brand eller stöld. 

Hur fungerar det?

I programmet anger du bland annat vilken typ av tillgång det är, anskaffningsvärdet och nyttjandeperioden. Låt säga att du har köpt en maskin för att använda i din tillverkning. Då får du ange att det är en materiell tillgång, hur mycket du har köpt den för och under vilken period tillgången förväntas kunna användas i företaget. Sedan beräknar programmet avskrivningarna.

På vilket sätt förenklar anläggningsregistret bokföringen av tillgångar?

Du behöver avskrivningarna när du ska göra ditt bokslut och då ger programmet dig ett underlag för avskrivningarna som är redo att importeras till ditt bokföringsprogram. Om du integrerar Visma Anläggningsregister med Visma Administration registreras verifikationen automatiskt. Har du något annat system för bokföringen kan du i stället välja att skapa en SIE-fil, för att slippa knappa in det manuellt. Använder du Visma Bokslut kan du också importera direkt till bilagorna för att underlätta ditt bokslutsarbete.

Hur kan ett anläggningsregister göra så att jag får bättre överblick över mina tillgångar och avskrivningar?

Framförallt är det genom de rapporter som du får. I Visma Anläggningsregister finns de vanligaste rapporterna med som till exempel tillgångslista, inventeringsunderlag och budget. Du kan också skriva ut rapporter efter egna önskemål.

Text och bild: Mimmi Rito