Vad är entreprenörskap, Visma

Entreprenörskap – hur ser det egentligen ut 2017?
5 utmaningar för entreprenörer

Vad krävs för att överleva som entreprenör under 2017? Snabba misslyckanden, bidrag till samhällsnytta och utmanande partnersamarbeten är några av framgångsfaktorerna. Det spår Pontus Wadström, strategikonsult och forskare på industriell ekonomi och organisation på KTH.

 Gå direkt till utmaningarna för entreprenörer

Uppdaterad: 2016-10-27

Gå direkt till avsnitt:
Vad är entreprenörskap?
Vem är entreprenör?
Entreprenör eller företagare - vad är skillnaden?

Så förändras entreprenörskapet 2017
1. Du måste misslyckas snabbare
2. "Co-opetion": Dina fiender blir partners
3. Entreprenören som aktiv samhällsbyggare
4. Entreprenörskapet både skapar och förstör
5. Alla företag blir kunskapsföretag - eller går under

Vad är entreprenörskap?

En entreprenör är någon som organiserar och tar på sig risker i en verksamhet, ofta inom ramen för ett företag. Ordet entreprenör kommer från det franska 1400-talsordet "entreprendre" och betyder "att göra något". I akademin introducerades ordet omkring år 1730 och definitionen av en entreprenör var då en person som var villig att ta finansiell risk för en verksamhet. Sedan dess har ordet utvecklats och populariserats.

I praktiken är en entreprenör en person med ambition och förmåga att koppla ihop kunskap med möjligheter. Det innebär att entreprenörskapet består av två tydliga roller. För det första är entreprenören en förändringsagent - han eller hon får andra att tänka och göra nya saker. Men för att kunna driva igenom den förändringen måste man först komma på vad förändringen faktiskt ska innebära. En entreprenör är därför också en kreatör med visioner.

 22 gratis affärsidéer för den kreativa entreprenören

Vem är entreprenör?

Vem är entreprenör?Frågan som många ställer sig, "är jag en entreprenör?", behöver inte bara handla om personliga egenskaper. Du kan även i din vardag tänka och jobba entreprenöriellt. En entreprenör vågar medvetet ta risker, utan att facit finns på förhand, för att vinna mer. Detta kallas ibland för risk-vinst-paradoxen: ju högre en risk är, desto högre vinst måste kunna falla ut.

Är du en person som vågar ta fram en helt egen idé och köra på den fullt ut eller följer du hellre någon annans koncept, som redan är beprövat och framgångsrikt? Båda val är förenade med risker och potentiella vinster. Genom att göra sådana här medvetna val i vardagen och ta ställning till vad du är villig att riskera och vinna, kan du börja betrakta misstag som viktiga lärdomar för att nå framgång. En framgångsrik entreprenör gör sådana val varje dag och lyckas omsätta det till en lönsam verksamhet.

Entreprenör eller företagare - vad är skillnaden?

Det kan kännas självklart att definiera alla företagare även som entreprenörer - båda tar ju faktiskt risker och måste ha visioner kring sina idéer (företagarens affärsplan). Samtidigt leder den definitionen till nya frågor. Räcker det med att starta ett företag? Att anställa sin första person eller bygga ett företag med 100 anställda? Vissa har därför försökt definiera vissa typer av företagare som entreprenörer, till exempel personer som inte bara förvaltar, utan även utvecklar eller innoverar en verksamhet.

Men i stället för att försöka kategorisera företagare i vissa fack, är det kanske mer produktivt att bredda gruppen entreprenörer till att innefatta flera olika typer av företagare. Exempelvis har vi livstilsentreprenörer, som startar sina företag för att få bestämma över sig själva och gasell-entreprenörer (en benämning Dagens Industri använder), som går från start-up till start-up och arbetar för att maximera tillväxt med en tydlig exit-strategi redan från början.

 Så får du företaget att växa med raketfart

Strategi är ett verb!

Strategi är ett verb av Pontus WadströmOmvärlden förändras allt snabbare och organisationer måste kunna anpassa sig genom att aktivt tillämpa nytänkande och förändring. Den här boken ger förslag på hur ledare och medarbetare kan stärka beteenden som leder till reella resultat. Genom att tillämpa lagarna om mänskligt beteende på strategi, kan vi bygga in förändring lika djupt i verksamheten som ekonomi, produktion och försäljning.


Läs mer & beställ boken

 

5 utmaningar för entreprenörskapet 2017

Framtidens entreprenörer, Visma

1. Du måste misslyckas snabbare

Tiden när företagen gick varsamt fram för att undvika misstag är snart förbi. Framgångsrika entreprenörer i dag anser att den typen av misslyckanden är en helt avgörande del i utvecklingen av nya branscher, produkter och tjänster. Ibland kallas detta entreprenöriellt lärande. Att våga testa, misslyckas, testa igen och lyckas är alltså helt central för en entreprenör. Den tekniska utvecklingen innebär dessutom att misslyckandet nu inte bara är nödvändigt - det måste ske snabbt, så att du kan dra lärdomar och omsätta dessa till affärer.

Citat från Reid Hoffman, CC TechCrunch"Om du inte skäms över den första versionen av din produkt, har du väntat för länge med lansering"
Reid Hoffman, grundare av LinkedIn

De risker entreprenörer tagit har skiftat över tid. Under stora delar av 1900-talet var den stora risken för företag att inte hinna producera tillräckligt mycket tillräckligt fort. I och med att tillväxten var nästan given i hela västvärlden (många hem skaffade sig tvättmaskin, diskmaskin, första TV:n etc.) blev de företag som producerade mest och snabbast också de som sålde mest. I dag är det annorlunda. Vi har en överkapacitet i de allra flesta branscher. Den största risken är snarare att producera varor eller tjänster som man inte får sålt – ekonomiskt uttryckt att ta på sig kostnader som inte ger några intäkter.

2. "Co-opetion": Dina fiender blir partners

Traditionell sett har framgångsrika företag konkurrerat på en öppen marknad med vissa självklara konkurrenter. Vad händer när omvärlden påverkas av globalisering, ekonomisk osäkerhet, automatisering och digitalisering? Jo, traditionellt avgränsade branscher och konkurrenter börjar nu flyta ihop. Det har exempelvis tidigare varit enkelt att särskilja IT-strategi från produktionsstrategi.

Nu är stora delar av organisationers produktion datoriserad och den IT en organisation har, får i viss mån styra hur produktionen ska utföras. Det får till exempel konsekvenser när en organisation vill ha experter som kan hjälpa dem med att förbättra deras produktionssystem. Kan en IT-konsult hjälpa? Eller produktionsspecialist? Helst någon som kan både IT och produktion, men vem är så specialiserad? Vem tar risken att investera på en marknad som kanske ännu inte är riktigt etablerad? Svaret är sannolikt en entreprenör.

Citat från Coco Chanel, CC chariserin"Den modigaste handlingen är fortfarande att tänka själv. Högt."
Coco Chanel, grundare av Chanel

Behovet av unik och specialiserad kompetens gör att tidigare konkurrerande företag inte längre kan betrakta varandra som solklara konkurrenter eller samarbetspartners. Många måste numera samarbeta med sina historiskt värsta fiender, något som gett upphov till att begreppet "co-opetion" (en kombination av competition och co-operation) har uppstått. I praktiken betyder det att entreprenörer driver på företag att samarbeta i vissa projekt och konkurrera i andra.

3. Entreprenören som aktiv samhällsbyggare

Det som också hänt de senaste tio åren, i viss mån tack vare globaliseringen, är att allt fler företag engagerar sig i att skapa en mer hållbar värld. Och som ett resultat har delningsekonomin och den cirkulära ekonomin skapat helt nya möjligheter för entreprenörer. Det hade varit svårt att se Uber för tio år sedan, men det är lika svårt att se världen utan AirBnB idag.

Citat från Kristina Theander, Middagsfrid"Jag vill hjälpa människor att äta bättre och drivs av en ilska över all fuskmat som finns i våra butiker. Här behövs någon som guidar i djungeln av skräpprodukter."
Kristina Theander, grundare av Middagsfrid, först i världen med idén att erbjuda hemleverans av matkassar

På samma sätt har återvinning och återanvändning blivit en nyckelfråga i flertalet branscher. Det är bättre för miljön och det är ibland billigare att använda återvunnet material än att framställa nytt. En framgångsfaktor för entreprenörer kommer därför sannolikt att ligga i möjligheten att öka den totala nyttosumman för alla – även omvärlden, samhället och miljön. Därför växer nu ett socialt entreprenörskap fram, inte bara som en livsstil utan även som en del av företagens totala strategi.

4. Entreprenörskapet både skapar och förstör

Entreprenör eller företagare? Bild: EntreprenörTycker du att bilden av en entreprenör blivit något av en stereotyp? I media målas ofta en känd entreprenör fram med kännetecken och drivkrafter som närmast blir en schablon på en ung och cool inneperson på väg mot storstaden. I verkligheten är det tydligt att entreprenörskapet inte bara är en social livsstil som handlar om att innovera häftiga produkter och tjänster. Den kommer även fortsätta att bidra till att förstöra den goda stämningen i många branscher med provocerande och udda idéer.

Den brutala omställningen för många företag i dag är ingenting nytt. Forskningen har länge ansett att entreprenörer spelar två roller, som kreativa förstörare och nyfikna upptäckare. Forskaren och nationalekonomen Joseph Schumpeter såg på entreprenören som en kreativ förstörare, där allt gammalt och icke längre funktionellt i ett slags naturligt urval, fick ge vika för det nya och funktionella. Ett exempel är musikbranschen, där vaxkakan fick ge vika för vinyl, som i sin tur fick ge vika för CD, som nu fått ge vika för andra digitala format.

Citat från Alfred Nobel, CC Blatant World"Jag skulle vilja uppfinna ett ämne eller en maskin som skapar en sådan massförstörelse att kriget därigenom blir omöjligt för evigt."
Alfred Nobel, uppfann dynamiten och grundade Nobelpriset

Israel Kirzner, också forskare och ekonom, har i stället beskrivit entreprenören som en person som "upptäcker hittills oupptäckta vinstmöjligheter". Ett exempel på detta är entreprenören som upptäcker ett behov av enklare hyresbostäder i en studentstad, på grund av att de större byggbolagen vill bygga dyra bostadsrätter. När vi föreställer oss framtidens entreprenörskap bör vi tänka oss att båda roller existerar samtidigt. Vissa idéer kommer att kunna leva sida vid sida på marknaden. Andra idéer kommer hänsynslöst ersättas av nya idéer. I båda fall är entreprenören den kraft som genomdriver förändring.

5. Alla företag blir kunskapsföretag - eller går under

Alla pratar om att vi befinner oss i ett kunskapssamhälle. I dag är det kunskapssamhället globalt och vad många då glömmer bort är att information i sig inte längre är värd något. Information är numera ofta digital och tillgänglig för alla. För en företagare som vill ta spännande risker och skapa sig konkurrensfördelar, räcker det inte med att äga information.

Informationen måste omvandlas till kunskap och denna kunskap måste tillämpas i ett specifikt sammanhang eller på ett specifikt problem. Det är det som avgör framgång. Framtidens företag måste därför samtidigt bli kunskapsföretag, där framför allt två saker blir helt avgörande för framgång.

Citat från Felix Kjellberg, CC camknows"Det som gjort YouTube så framgångsrikt är att du kan relatera till människorna du tittar på i mycket högre utsträckning än med människorna du ser på tv."
Felix "PewDiePie" Kjellberg, dator- och TV-spelskommentator. Hans kanal blev den 20 augusti 2013 den mest prenumererade på YouTube någonsin med 12 miljoner prenumeranter

  Lärande: För att bli långsiktigt konkurrenskraftig behöver entreprenörer kontinuerligt och aktivt leta efter ny information, omvandla det till kunskap och tillämpa i konkreta situationer. På så sätt har man som entreprenör en bättre möjlighet att både dra nytta av möjligheter och proaktivt hantera risker. Det kan handla om att genomföra undersökningar hos kritiska målgrupper eller följa söktrender i Google och Bing för att upptäcka nya öppningar på marknaden.

 Samverkan: För att skapa nya möjligheter måste entreprenörer från olika företag och branscher jobba tillsammans och dela på risker. Det innebär samtidigt att man delar på information och omsättningen av den informationen till affärskunskap. 

Hur väl rustad är du som entreprenör för 2017? Hur ska du bli bättre på att misslyckas snabbare, bidra till ökad samhällsnytta och identifiera rätt partners för framtiden? Lämna gärna en kommentar nedan!

Gästskribent: Pontus Wadström

I samarbete med ikarriären.se

Pontus Wadström är forskare vid Kungliga Tekniska HögskolanPontus Wadström är strategikonsult och forskare på industriell ekonomi och organisation vid Kungliga Teknsiska Högskolan. Han har varit ansvarig för strategi- och verksamhetsutvecklingsfrågor i såväl börsnoterade koncerner som i start-ups. I dag forskar Pontus samtidigt som han hjälper företag och organisationer med strategifrågor.

Läs mer & beställ boken

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

FÖlj vårt nyhetsbrev