7 utmaningar du inte ska låta stoppa dig

Det är både fascinerande och inspirerande att se hur framgångsrika människor tar sig an problem. Där andra ser ogenomträngliga barriärer ser de en utmaning i att övervinna hindren. Och de lyckas förvånansvärt ofta. Mycket tack vare att de kan bortse från sådant som håller många vanliga människor tillbaka.

Publicerad: 2015-11-04 07:55 | Uppdaterad: 2015-11-04 07:55

Framgång kan alltså påverkas av ens inställning. Enligt Dr. Martin Seligman på University of Pennsylvania, som har studerat vad som driver framgång i livet, finns det en kritisk åtskillnad – de som tror att misslyckanden beror på personliga tillkortakommanden utanför den egna kontrollen och de som tror att misstag kan åtgärdas med lite möda.

Framgång är dessutom inte det enda som kan påverkas av den egna inställningen. Andelen deprimerade är högre bland människor som tror att misslyckanden beror på personliga tillkortakommanden. Som grupp mår optimister bättre. Och kännetecknande för optimister är att de försöker dra lärdom av sina misslyckanden och tror på att de kan göra bättre ifrån sig i framtiden.

Framgångsrik inställning kräver EQ

Den framgångsrika inställningen kräver även en god portion emotionell intelligens (EQ). Det visar sig inte minst i tester där 90 procent av de som presterar bäst även visat sig ha höga EQ-värden.

Trots hög emotionell intelligens och positiv inställning kan det vara svårt att behålla den så framgångsrika inställningen intakt. Här är sju hinder som tenderar att dra ner människor i tvivel om deras egen förmåga. Men det är även hinder som de mest framgångsrika lyckas ta sig förbi.

1. Låt inte din ålder ha betydelse

Egentligen är ålder bara en siffra. Framgångsrika människor låter inte deras ålder definiera vem de är och vad de är kapabla till. Det finns gott om exempel på framgångsrika människor som varken låter hög eller låg ålder hindra dem.

Allt för många människor tenderar att tala om för oss vad vi ska och inte ska göra baserat på vår ålder. Lyssna inte på dem. Framgångsrika människor lyssnar definitivt inte på dem - de följer sina hjärtan och låter inte kroppen de bor i vara det som hindrar dem.

2. Vad andra människor tycker gäller inte dig

När dina önskningar och mål baseras på eller påverkas av vad andra tycker, är det inte längre du som är herre över ditt eget öde. Det är naturligtvis inte möjligt att bara stänga av reaktionerna på vad andra tycker om dig. Men du behöver inte rätta dig efter det. Och du bör alltid ta andras åsikter med en nypa salt. Då kommer även din självkänsla att bygga på dina egna måttstockar istället för andras.

Framgångsrika människor vet att det är slöseri med tid och energi att bry sig om vad andra människor tycker. När framgångsrika människor är nöjda med vad de åstadkommit låter de inte andras åsikter ta det ifrån dem.

”Oavsett vad andra människor tycker eller tänker om dig vid ett visst tillfälle är en sak säker – du är aldrig så bra eller så dålig som de säger.”

3. Låt inte giftspridare drabba dig

Framgångsrika människor har som regel en gemensam grogrund – de är ett genomsnitt av de fem människor de spenderar mest tid med. I ett sådant sammanhang sprider framgångsrika människor framgång till varandra.

På samma sätt som framgångsrika människor kan hjälpa dig att då din fulla potential kan negativa människor dra ner dig till en lägre nivå. Oavsett om det gäller negativitet, skuldkänslor eller elakhet kan dessa människor förpesta din tillvaro och ge dig stress, uppförstorade problem och onödiga gräl.

Allt för ofta är det människorna du omger dig med som påverkar dig att vara den du är. Om du är missnöjd med var du är i livet kanske du ska titta dig runt omkring om se på ditt umgänge med nya ögon.

“Du kommer aldrig att nå din fulla potential om du inte omger dig med de rätta människorna.”

4. Var inte rädd, det är ingen mening

Rädsla är inget annat än en kvardröjande känsla som eldas på av din fantasi. Fara är något annat. Det är den obehagliga adrenalinkicken du får när du nästan blir påkörd av bussen. Rädsla är ett val. Framgångsrika människor är som regel de som kan skaka av sig och övervinna sina rädslor.

Många frågar sig vad det värsta är som kan hända. Kommer det att döda dig? Ändå är det inte döden som är det värsta.

“Det värsta som kan hända dig är att du låter dig själv dö på insidan medan du fortfarande är i livet.”

5. Negativitet smittar

Livet kommer inte alltid bli som du vill. Men du kommer alltid att ha samma 24-timmars dygn som alla andra. Framgångsrika är de som förmår att ta vara på tiden istället för att klaga på hur saker skulle kunna ha varit, letar efter den bästa möjliga lösningen, tacklar problemet och går vidare.

Negativitet smittar dock så försök att begränsa och distansera dig från negativa personer. Tänk på det så här: Om den som klagar och gnäller rökte, skulle du sitta kvar hela eftermiddagen och andas in röken?

Ett annat bra sätt att stoppa gnällspikarna är att fråga dem hur de tänker fixa problemet de klagar på. Antingen tystnar de eller så styr de om konversationen i en mer produktiv riktning.

6. Dåtid eller framtid? Det är nutid som gäller

Precis som rädsla är dåtid och framtid något som bara finns i ditt huvud. Skuldkänslor kan aldrig förända det som skett och oro kan aldrig förändra framtiden. Framgångsrika människor vet detta och fokuserar därför på att leva i nuet.

Det är dessutom omöjligt att nå din fulla potential om du ägnar för mycket tid åt att fundera på vad som hade hänt om du bara gjort på ett visst sätt eller vad som eventuellt kan komma att hända. För att kunna fokusera och vara närvarande i nuet behöver du göra två saker:

  1. Acceptera det som varit. Om du inte kan sluta fred med ditt förflutna kommer det aldrig att lämna dig utan formar istället din framtid. Det bästa med att se tillbaka är att se hur långt man nått sedan dess.
  2. Acceptera att framtiden är osäker och lägg inte allt för höga framtidsförväntningar på dig själv. Eller som Mark Twain en gång sa: “Att oroa sig är som att betala för en skuld man inte har”.

7. Läget i omvärlden blir vad du gör det till

Om du tittar allt för mycket på nyheterna under en längre tid kommer du att få se en ändlös rad av krig, olyckor, vacklande ekonomier, företag med problem och miljökatastrofer. Då är det inte svårt att dra slutsatsen att det går utför med vår värld.

Och vem vet? Det kanske är så. Men det är ändå meningslöst att oroa sig för detta, för det är saker som du inte kan styra över. Bättre då att fokusera på de saker du kan påverka och leta efter de ljuspunkter som ändå finns.

Om vi istället lägger vår möda på förbättra våra egna liv och livet för dem runt omkring oss, är det dessa små steg som tillsammans kommer att gör vår värld till en allt bättre plats.

Det är upp till dig

Din framgång beror alltså till stor del på dig själv, din inställning och din omgivning. Med rätt disciplin och fokus låter du dig inte stoppas av dessa sju hinder. Och det är först då du kan nå din fulla potential.

Det här är en fritt översatt version av Dr. Travis Bradberrys artikel på TalentSmart och som även publicerats i tidningen Entrepreneur. Travis Bradberry är en amerikansk författare som specialiserat sig inom ämnet emotionell intelligens. 

 

Dr. Martin Seligman vid University of Pennsylvania är en amerikansk psykolog och författare som myntat begreppet "inlärd hjälplöshet" och blivit ett namn inom ämnet positiv psykologi.
Tips! Se 
Martin Seligman på TED tala om den elfte orsaken att vara optimistisk.

Svensk text: Petter Hammarbäck

Bli mer framgångsrik i ditt företagande
bokför online med Visma eEkonomi

Visma eEkonomiVisma eEkonomi är fakturerings- och bokföringsprogrammet som effektiviserar din vardag som företagare. Du kan sköta din fakturering och bokföring i datorn, surfplattan och smartphonen.

Prova Visma eEkonomi

 

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

FÖlj vårt nyhetsbrev