Årets nyföretagarkommun 2016

Så jobbar Årets nyföretagarkommun

Östersunds kommun blev Årets nyföretagarkommun 2016. Priset delas ut av Visma och Nyföretagarcentrum och baseras dels på hur många nya företag som har startats men också på hur kommunen jobbar med att stimulera nyföretagande.

Visma Spcs pratade med kommunalrådet Anders Edvinsson (S) och Carina Otterfalk, näringslivssekreterare i Östersunds kommun, och bad dem att dela med sig av sina bästa tips.

Östersunds 4 smarta tips:
Politiskt tagen tillväxtstrategi
Personliga möten med företagare
Samordning med andra aktörer
Information

Politiskt tagen tillväxtstrategi

— Det finns en politiskt tagen tillväxtstrategi, berättar Anders. Målsättningen är att öka antalet invånare i Östersunds kommun med 450 personer per år. På detta följer ett antal måsten som till exempel att också öka antalet arbetsplatser och för att öka antalet arbetsplatser behövs företag. Så att det startas företag i kommunen är mycket viktigt för oss och det ska märkas i vårt arbete.

Personliga möten med företagare

I Anders Edvinssons uppdrag som kommunalråd ingår det att ansvara för de politiska kontakterna med näringslivet. Han brukar ofta följa med på företagsbesök för att ta del av deras verksamhet.

- Våra företagsbesök brukar vara mycket uppskattade och vi ser förstås ett stort värde i att träffa företagare, se vad de gör och vilka deras utmaningar är. Det blir personliga möten vilket är värdefullt. På det sättet hänger vi politiker med på det systematiska arbete som görs av näringslivskontoret.

Näringslivskontorets uppgifter är bland annat att underlätta start och vidareutveckling av företag i Östersund, samt arbeta för att nya företag väljer att etablera sig i kommunen. Näringslivskontoret driver också frågor inom landsbygdsutveckling och områdesutveckling, och driver olika nätverk, projekt och aktiviteter. Där finns även servicefunktionen företagslots som hjälper företagare och den som vill starta eget med praktiska frågor som att leta lediga lokaler och ta reda på vilka tillstånd som behövs. Allt för att avlasta företagaren. 

Samordning med andra aktörer

— För några år sedan upptäckte vi att det fanns ett behov av mer samordning kring de olika projekt som startades i kommunen för att stimulera nyföretagande, säger näringslivssekreterare Carina Otterfalk. Ingen hade riktig koll på vad den andra gjorde och vi sprang på samma bollar som Almi och andra aktörer. Det var inte optimalt. Vi behövde fördela vem som skulle göra vad och ta reda på vilka ambitioner var och en hade.

Det man gjorde var att börja samarbeta mer systematiskt och skapade en uppdelning där näringslivskontoret rent praktiskt håller sig till de företag som redan är etablerade. Sedan är Östersunds kommun med och finansierar Nyföretagarcentrum och lotsar de som funderar på att starta eget dit.

Information

- Nyföretagarcentrum tar hand om allt som rör bildande av företag, bland annat har de ett informationsmöte var 14:e dag där också vi från kommunen, Skatteverket och Arbetsförmedlingen är med, fortsätter Carina. Vi har koll och på mötena får den som vill starta eget veta vad man bör tänka på när man startar företag och där kan man också ställa frågor.

För den som är invandrad har Almi en ISF-rådgivning som är en tjänst för invandrade blivande företagare. I ISF-rådgivningen finns information på flera språk och system för människor som inte hanterar svenskan eller den svenska byråkratin och dess myndighetssystem. Detta hakar förstås även i näringslivskontorets arbete och Nyföretagarcentrum.

En annan viktig och uppskattad aktör i Östersunds kommun är Ung Företagsamhet som utbildar gymnasieelever i entreprenörskap.

- Att få prova på hur det är att driva företag under gymnasietiden är starten på mycket företagande, säger Carina.

För att möta företagsamma högskolestudenter i Östersunds kommun finns MIUN Innovation som håller till på Mittuniversitetets Campus. På MIUN Innovation stöttar man både studenter och anställda som vill göra verklighet av en affärsidé och där finns även en inkubator som fångar upp de vassaste idéerna.

Men det gäller att inte bara att hjälpa företagen att komma igång utan minst lika viktigt är det att företagen blir hållbara på sikt. I det kan en mentor vara ett stort stöd när det gäller att bolla olika företagsfrågor. Mentorsprogram finns via Almi för den som redan är etablerad och via Nyföretagarcentrum för den som är nybliven företagare.

- Väldigt mycket handlar om dialog, avslutar Carina. När projekt ska startas pratar vi ihop oss så att vi jobbar effektivt och inte dubbelt. Och det kanske är enklare i liten stad som Östersund, att nå varandra och att synka.

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

FÖlj vårt nyhetsbrev 

Vill du starta eget? Då kanske det här kan intressera dig:

Starta eget-kurs
Gratis affärsidéer
Ska du starta eget själv eller tillsammans med någon?
Så väljer du rätt företagsform