Ta chansen med digitaliseringscheckar

Numera kan du få hälften av en digital satsning betald genom ett statligt ekonomiskt stöd på mellan 50 000 och 250 000 kronor. Få koll på digitaliseringscheckar!

Omvärldsbevakning > Digitaliseringscheckar

Digitaliseringen är här och nu och berör alla. Inte minst dig som är företagare. En digital satsning kan verka krånglig och tidskrävande. Var ska man börja? Hur lång tid tar det innan man ser resultat? Många företagare uppger också att lönsamheten är för dålig för att klara en digital satsning. 

Och enligt EU:s statistikbyrå Eurostat ligger svenska småföretag efter inom digitalisering. Bara elva procent är på en avancerad nivå när det gäller digital teknik. Siffran är lägre än i något annat nordeuropeiskt land och långt under det europeiska genomsnittet på 17 procent.

Men vinsterna med att digitalisera ditt företagande är stora:

 Du blir mer effektiv och sparar tid som du kan lägga på annat
 Du når ut till större marknader än tidigare
 Du kan vara tillgänglig jämt och överallt och arbeta mer flexibelt
 Det är lättare att utveckla smartare produkter och tjänster
 Det blir billigare när allt fler tjänster och lösningar finns på webben kostnadsfritt

Sedan början av året kan småföretag därför ansöka om statligt stöd för att stärka sin konkurrenskraft genom just digitalisering: så kallade digitaliseringscheckar.

Det här är digitaliseringscheckar:

• Företag med 2-49 anställda, en omsättning på minst 3 miljoner kronor och en ordnad ekonomi kan söka.
• Checkarna kan användas till att ta in extern kompetens på två sätt: köp av tjänst eller projektanställning. Kompetensen ska vara ny och nivåhöjande. Det kan till exempel handla om att ta fram en digital strategi, plan för fortsatt digitalisering eller utveckla relationen med kunderna.
• Tillväxtverket är ansvarig myndighet för digitaliseringscheckarna men du ansöker hos den region där ditt företag har sin verksamhet. Digitaliseringscheckarna finns i alla regioner utom Norrbotten, Västernorrland och Jämtlands län och ansökningstiderna varierar i olika regioner.
• Digitaliseringscheckarna är på 50 000 – 250 000 kronor och får motsvara maximalt hälften av kostnaderna för ditt digitaliseringsprojekt. Resten står ditt företag för.

Få känner till att checkarna finns

Ett problem är att många småföretagare inte vet om att digitaliseringscheckarna finns. Ett annat problem är att omsättningskravet på 3 miljoner kronor exkluderar många mindre företag som vill växa och anställa: 

 

"Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag och det är synd att så många går miste om möjligheten att få stöd i sin digitala omställning."
Visma Spcs företagarexpert Boo Gunnarson. 

Enligt en färsk undersökning från Visma vill landets småföretagare helst ha extern hjälp med att öka lönsamheten och ta fram en digital strategi för sitt företagande.

Källor: Tillväxtverket och regeringen.