Testa din redovisningsbyrå

Visste du att det finns 30 strategier som ökar en redovisningsbyrås lönsamhet, kapacitet och omsättning om de implementeras? Nu kan du testa din byrå och se potentialen. 

Testet fungerar som en självskattning. Samtidigt lär du dig mer om vilka strategier som faktiskt är framgångsrika.

JAG VILL GÖRA TESTET


Alla deltagare på Panalitix START-seminariet får göra testet i förväg. Det bildar underlag för den åtgärdsplan som genomförs på själva seminariedagen. Du får både  nulägesanalys och målsättningar att jobba mot.

Panalitix är ett internationellt affärsutvecklingsföretag som hjälper redovisningsbyråer att förbättra sina affärer och interna processer. Visma är partner med Panalitix och erbjuder flera utbildningsalternativ. Det längsta programmet heter Panalitix Business Improvement Program. Deltagarna, alla ägare till svenska redovisningsbyråer, ökade lönsamheten med 37 procent i genomsnitt och omsättningen med 50 procent det första året de deltog. Ledarskap och medarbetarengagemang förbättrades och byråns tjänster utvecklades.

Panalitix definition på en väl utvecklad byrå:

"En byrå som har implementerat en uppsättning strategier som alla påverkar byråns prestationer i en positiv riktning.

 Läs mer om Visma Affärsutveckling. Startskottet för alla affärsutvecklingstjänster är seminariet Panalitix START.

Visma Smarta Byrån

– ditt nya byråpaket i molnet

Redovisning som det borde vara. Plocka ihop det du själv behöver och sköt alla uppdrag från ett ställe. Betala bara för det du använder.

Ditt nya byråpaket