Ny lag: Rätta fel inom två månader vid Skatteverkets kontroller

Håll koll på vilka branscher Skatteverket granskar. Fel ska numera vara rättade inom två månader, enligt en ny lag. Och så är frågan vad som är en hästlastbil och inte. 

En ny lag som trädde i kraft 1 augusti 2018 innebär att när Skatteverket har informerat offentligt om riktade kontroller så måste frivilliga rättelser ha skett inom två månader. Annars har myndigheten rätt att ta ut skattetillägg. Enligt tidigare bestämmelser fick inte Skatteverket ta ut skattetillägg om den skattskyldige på eget initiativ hade rättat en felaktig uppgift, oavsett när det skedde.

Skatteverkets informationsskyldighet

Information om Skatteverkets generella kontroller finns på Skatteverkets webbplats. Här beskrivs innehållet i kontrollen, vilket år som omfattas, vilken dag som kontrollen offentliggörs samt från vilken dag en rättelse inte längre anses vara på eget initiativ. Enskilda kan således inom en viss tid göra en rättelse med anledning av informationen utan att drabbas av skattetillägg.

Exempel:
Om Skatteverket ska kontrollera taxirörelser i landet och informationen offentliggjordes den 15 september så har du eller taxiföretaget en tidsfrist på två månader då ni kan rätta deklarationen, om det finns fel. Rättelse efter den 15 november kommer att kunna ge ett skattetillägg.

Bolaget fick momsavdrag efter beslut i Kammarrätten

Skatteverket godkände inte att ett bolag gjorde avdrag för ingående moms med knappt 147 000 kr för inköp av en hästlastbil, eftersom man ansåg att det rörde sig om en personbil. Men efter överklaganden gav Kammarrätten bolaget rätt eftersom det faktiskt fanns två separata karosserienheter på fordonet. Den ena var bara dold. 

Enligt momslagen likställs lastbilar med ett skåpkarosseri med personbilar. För att kvalificera som lastbil enligt momslagen måste det finnas två separata karosserienheter. Den aktuella hästlastbilen hade enligt Skatteverket inte separata karosserienheter så momsavdrag medgavs inte. Men det var fel, menade bolaget och anförde att lastbilar av den aktuella typen kunde byggas om.

Länsrätten gav Skatteverket rätt men i Kammarrätten hördes ett vittne med lång erfarenhet i frågan, som berättade att det inte går att köpa färdiga hästlastbilar av den aktuella modellen, men att det är möjligt att bygga om sådana karosser till hästlastbilar: Vid ombyggnationen sätts en separat karosserienhet, ett extra skåp, in för att skydda föraren.

Det är enligt vittnet är inte helt enkelt att se om bilen har en sådan separat karosserienhet. Men han hade sett den aktuella bilen och den var ombyggd på det här sättet, intygade vittnet. Därför biföll Kammarrätten överklagandet och bolaget fick göra momsavdrag på 147 000 kronor.

 Som Vismakund får du rabatt på Skattehusets skatteinformation och skattesupport

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi

Visma Smarta Byrån

– ditt nya byråpaket i molnet

Redovisning som det borde vara. Plocka ihop det du själv behöver och sköt alla uppdrag från ett ställe. Betala bara för det du använder.

Ditt nya byråpaket