Vad är Reko, vilka använder Reko och varför är det viktigt?

Ordning och reda med Reko

Reko är svensk standard för redovisningstjänster och en självklar kvalitetsstämpel för redovisningstjänsten och hela byrån. Reko är metoder som fokuserar på byråns arbetssätt, internt och ut mot kund. 

Uppdaterat 2017-10-17

Anders Bernåker, Srf-konsult– Att arbeta efter Rekos principer har aldrig varit viktigare. Allt fler kunder vill scanna och bokföra själva. Då har du en fördel om du redan arbetar standardiserat med Reko, säger Anders Bernåker, medförfattare till Reko.

 Vismas programvaror stödjer Reko

Vad är Reko?

Reko står för god sed vid utförande av redovisningstjänster. Reko fokuserar på hur själva arbetet ska utföras och beskriver metoder som är ett stöd i redovisningskonsultens vardag. Sammataget bidrar Reko till högre effektivitet och kvalitet. 

Vilka ska tillämpa Reko?

Alla auktoriserade redovisningskonsulter och deras medarbetare som tillhandahåller redovisningstjänster. Reko innehåller inte några redovisningsregler.

Vad ingår i Rekoutbildningen?

 1. Hur du driver en redovisningsbyrå. Byråns målsättningar och ansvar.
 2. Byråns egna rutiner. Dokumentation och kvalitetssäkring.
 3. Att ta in en kund. Vad ska du tänka på? Har du rätt kunskaper för att ta in kunden, hur många kunder har du möjlighet att ta emot? Vad ska det kosta? Kundstocken bedöms och omprövas varje år.
 4. Planering. Hur du planerar arbetet på din byrå när du har fått kunder. Hur ni fördelar uppdrag mellan varandra, etcetera.
 5. Utförande. Hur ska de olika momenten utföras och dokumenteras? Vad gör kunden och vad gör du, till exempel när ni arbetar på webben? Hur och när ska material lämnas in?
 6. Rapportera till kund. Kvalitetssäkring av rapporteringen, rimlighetsbedömning – till vem ska, eller får, du rapportera?
 7. Avslut av uppdrag. Vad ska man tänka på? Antingen det är konsulten som säger upp avtalet eller om kunden gör det.

Hur vanliga är Rekocertifierade redovisningsbyråer?

– Det är svårt att svara exakt på det. I Sverige finns ungefär 5000 auktoriserade redovisningskonsulter. Om en medarbetare på byrån är auktoriserad ska alla på byrån följa Reko. Det innebär att majoriteten av alla yrkesverksamma jobbar enligt kvalitetsstandarden, men det är långt ifrån alla! Totalt finns det cirka 20 000 yrkesverksamma redovisningskonsulter i Sverige.

Hur skiljer sig Rekocertifierad redovisning mot annan?

   Det är oomtvistat att Reko leder till högre kvalité. Arbetar du redan enligt ISO är Reko en naturlig fortsättning och Reko har sedan starten 2008 vunnit allmän acceptans. 
   Med Reko blir det tydligare för både kunden och redovisningskonsulten vem som gör vad, och när. Syftet med Reko är att vara överens från början. Det ska vara ordning och reda både utåt mot kund och inåt i redovisningsbyråns interna rutiner.  
   Många redovisningskonsulter som inte arbetar enligt Reko tror att arbetet tar längre tid och att kunden då misstycker. Det stämmer inte. Jobbet utförs så att det blir rätt från början och man slipper rätta fel. Det kan innebära lite mer tid löpande men den tiden sparas in när det är dags för bokslut. 

11 fördelar med Reko

 • Det blir samma pris för kunden, men högre kvalité.
 • Uppdragen tar lika lång tid totalt sett, du bara omfördelar tid. 
 • Det blir rätt från början. Inget är så dyrt som att rätta fel. 
 • Du får en kvalitetsstämpel och vinner förtroendekapital gentemot kunderna.
 • Det blir tydligare för kunden vem som gör vad.
 • Yrkesstoltheten ökar.
 • Du får stöd i att styra vilka kunder du vill ha och vad du lägger tid på.
 • Det ser bra ut på ditt CV.
 • Vid förändringar och i utvecklingsprocesser får du stöd av Rekos regelverk, mallar och rutiner.
 • Det tar totalt bara 2-3 dagar att gå kursen och att uppdatera kontorets olika rutiner och blanketter.
 • Kurskostnaden är låg.

Rekoutbildning på 3 dagar 

Dag 1: Utbildning
Gå en Rekoutbildning. Det finns både lärarledda och webbaserade. Med webbaserat kan du plugga när du vill. Lärarlett kan å andra sidan kännas mer "på riktigt". Självklart är det bra att köpa handboken. Kurser och utbildningsmateriel hittar du både hos Srf-konsulterna och FAR.

Dag 2-3: Uppdatera befintliga rutiner
Avsätt 1-2 dagar i anslutning till kursen för att anpassa och komplettera byråns nuvarande rutiner och blanketter.

Till kurser och utbildningsmaterial

Far 
Srf-konsult

Annica Jönsson

Du kanske också är intresserad av ...

Seminarium: Visma Period och År. Allt handlar om tid (Video 20 minuter)
Jobba med budget i Ekonomiöversikt
Ny tjänst utkonkurrerar papperskopior
Årets Redovisningsbyrå: Vi såg ett ljus
Livscoachen: Företagare och ekonomer behöver självkänsla och självledarskap 

 Följ Byråpodden på iTunes

Ont om tid? Stora utmaningar? Här är ett nyhetsbrev för dig som är redovisningskonsult eller revisor. Vi hjälper dig framåt.

ja, jag vill ha nyhetsbrevet 

Är du kund får du nyhetsbrevet utan att du behöver anmäla dig. 
Du kan säga upp prenumerationen när du vill.