"Vart tog pengarna vägen?"

En gång frågade min kund varför hon skulle betala så mycket i skatt när det inte fanns några pengar. Då bestämde jag mig för att förklara så att hon verkligen förstod. Det är mitt ansvar att kunden förstår.

Uppdaterat 2017-10-13

Anders Bernåker är auktoriserad redovisningskonsult, utbildare, medförfattare till Reko och före detta ordförande i Srf-konsulterna.

Företaget ifråga drevs sedan tio år tillbaka av mor och dotter och var lönsamt. Vi hade ett bra samarbete. De skötte mycket av den löpande redovisningen själva och fick hjälp av oss med bokslut, årsredovisning och deklarationer. Nu ville jag att de skulle se de ekonomiska sambanden.
Vad händer när företaget går bra och säljer mera? Jo, ni får bland annat högre kundfordringar och högre lager. Leverantörerna ger er 30 dagar kredit, vi ger 30 dagars kredit till kunderna. Ändå blir det ett likviditetsglapp. Hur länge ligger varorna i lager, innan de blir levererade och betalda?

Vad blev då summan av vårt resonemang? Att förståelsen och behovet av att planera bolagets likviditet vid expansion blev tydligt för kunden.

"Vart tog pengarna vägen?"

Jag gjorde en enkel uppställning och kallade den "Vart tog pengarna vägen”, istället för kassaflödesanalys. Men det var samma uppställning. Jag började med att förklara vilken likviditet som kommer från resultaträkningen. Enkelt uttryck vinsten+ avskrivningar+ bokslutsdispositioner. Summa 450 000 kr. Gott så.
Sedan blev det lite svårare att förklara att när kundfordringarna ökar så minskar likviditeten. Men efter några enkla exempel med en gammal plånbok (som vi kallade Grosshandlarn’s) så började förståelsen komma. När lager ökar så minskar likviditeten, det var inte så svårt trots allt.
Och när jag sa att när leverantörsskulder ökar så ökar även likviditeten – då blev det också accepterat. Till sist: När den utnyttjade checkkrediten ökar så ger det högre likviditet. Ja, var ju lätt, tyckte min kund. 

Planera expansion

Vad blev då summan av vårt resonemang? Att förståelsen och behovet av att planera bolagets likviditet vid expansion blev tydligt för kunden. Vi gjorde något senare även en mycket enkel kalkyl över kommande år, där kunden fortsatt trodde på en volymtillväxt. Vi gjorde sedan en uppställning på hur balansräkningen påverkas om volymen går upp med 25 procent.
Det var enormt roligt att se den förståelse och nyfikenhet som nu fanns hos dem. Nästa steg blev att i god tid innan en förväntad expansion förbereda bolaget på hur finansieringen skulle fungera. Det blev en blandning mellan något högre checkkredit, mindre leverenser från leverantörerna trots ett något (marginellt) högre styckpris. Dessutom ville banken att aktieägarna skulle vänta med utdelning tills soliditeten översteg 25 procent. 

Förstå samband 

Att hjälpa företagarna att förstå olika samband är det som kallas rådgivning. Rådgivning är allt det vi kan informera om som kunderna kan agera på. Ge dig sjutton på att kunden ska förstå ekonomin och rapporterna! Tid och utrymme kan du skapa genom att använda webbaserade program som minskar behovet av papper, pärmar, excelfiler och post-it-lappar.

Du kanske också är intresserad av ...

Kombinera lokalt nedladdat med webbtjänster? Självklart!
Godis väcker företagarnas intresse för ekonomi
Så här ger du kunden ett bättre beslutsunderlag

Ont om tid? Stora utmaningar? Här är ett nyhetsbrev för dig som är redovisningskonsult eller revisor. Vi hjälper dig framåt.

ja, jag vill ha nyhetsbrevet 

Är du kund får du nyhetsbrevet utan att du behöver anmäla dig. 
Du kan säga upp prenumerationen när du vill.