Färdplan snart klar för Nordic Smart Government

Visma är med och drar upp riktlinjer i Nordens viktigaste näringslivsprojekt Nordic Smart Government. Snart lämnas en färdplan till regeringsföreträdare i Nordiska ministerrådet. Då är det upp till de folkvalda att besluta om företagande ska bli administrationsfritt.

Citat från Vismas företrädare, kommer snart. 

Annika Follin är t f chef för kundmötesenheten på Bolagsverket: 

- Det här är ett av de mest spännande och utmanande projekt jag varit i kontakt med. Om vi kan realisera visionen kan vi göra enorm skillnad och skapa nyttor vi inte ens kan föreställa oss än.

- Vi vill att data ska följa samma standard hela Norden. Isåfall kan data användas på samma sätt i olika system och då kan företagare slippa administration och fokusera på sina företag.

Det gigantiska projektet Nordic Smart Government har pågått sedan 2015 och handlar om att dela upp företagsdata i gemensamma klasser så att datan kan tolkas på samma sätt av olika IT-system.

Möjliga fördelar

  • Nästan ingen administration

  • Enklare och snabbare affärer ihop med andra företag inom Norden.

  • Extremt snabb process för bokslut och årsredovisningar.

  • All löpande redovisning är helt automatiserad.

  • Effektivisering i alla led.

  • Nya affärsmodeller och affärsmöjligheter.

  • Andra, ännu ej upptäckta fördelar.

Säkerhet och lagstiftning

Så här ser visionen ut. Verkligheten är dock fortfarande lite mer komplicerad. Efter flera års utredande är frågetecknen många kring säkerhet och lagar. Hur ska exempelvis delad data fungera ihop med dataskyddsförordningen GDPR? Tekniken finns, det går att lösa, enligt Annika Follin. 

Spretig lagstiftning lägger också hinder i vägen. Nordic Smart Government är - som hörs på namnet - nordiskt. Alla fem länder deltar och poängen är att lagstiftningen behöver harmoniseras för att det exempelvis ska gå att skicka fakturor med den nya klassificeringen. 

Ett 60-tal personer, anställda på myndigheter och intresseorganisationer för företagare, redovisningsbyråer och tjänsteleverantörer träffas regelbundet för att diskutera möjligheter och hinder. 

"Utforska med öppet sinne"

Annika Follin, Bolagsverket:
- Jag vill understryka att vi inte har en färdig lösning . Det handlar fortfarande om att utforska med öppet sinne. Vad är möjligt att göra? När vi tror oss veta det så testar vi olika områden. Ser: Finns det problem här? Vad behöver vi mer lösa, tekniskt eller juridiskt? Men det vi lyckats bra med hittills är att förklara visionen och involvera rätt personer. Vi känner att det finns en beredskap att ta det vidare på marknaden. 

Något av det knepigaste kommer vara just att bygga in en trygghet som en vanlig företagare förstår och kan lita på, menar Annika Follin. 

- Företagarna måste känna sig tillräckligt trygga. De ska ha kontroll över sitt data och vara beredda att låta det användas av andra genom trygga lösningar. På sikt tänker vi att all företagsdata ska kunna användas i realtid. 

På sikt hoppas hon att de standarder som byggs upp i Norden blir så bra att övriga länder i Europa följer efter. 
- Kanske resten av världen! Innovation är häftigt för man vet aldrig säkert var det slutar. 

Om samarbetsprojektet Nordic Smart Government - en del av visionen om Norden som världens mest integrerade region
Nordic Smart Government
Datalab på Bolagsverket, Artificiell Intelligens