Digital vision förenklar företagandet 

Om några år kan företagare slippa nästan all administration med kvitton, moms och bokslut.
– Företagen kan välja att dela sin information. Myndigheter och andra intressenter kan hämta den direkt, säger Johan Bergsten, chef för Kundmötesavdelningen, Bolagsverket.

Publicerat 2017-12-18

I ett nordiskt myndighetssamarbete förs samtal om en gemensam vision för redovisning och utbyte av data mellan myndigheter och företag. Projektet kallas Nordic Smart Government och finansieras delvis av Nordiska Innovationsrådet. I visionen finns deklarationerna i realtid och årsredovisningar, som vi känner dem idag, är ett minne blott. 

"Enorm positiv ekonomisk inverkan"

Om visionen realiseras blir det en bypass förbi redovisningskonsulterna. Kommunikationen mellan företag och myndigheter förändras i grunden. “Med potentiellt enorm positiv ekonomisk inverkan på både nordiska företag och regeringar”, enligt Nordic Smart Government.
– Det skulle bli väldigt enkelt att hämta, lämna ifrån sig och processa information. Idag är exempelvis årsredovisningarna väldigt långa processer och informationen är inte ny när den används, säger Johan Bergsten. 

Finns en modell

– För snart två år sedan började vi diskutera hur vi i Norden skulle kunna komma fram till gemensam vision för ett mer automatisera utbyte av ekonomisk information. Vi har nu en modell för ekosystemet som visar hur visionen skulle kunna förvekligas.

"Målet är att data som skapas i företagens olika processer på ett enkelt sätt ska kunna göras tillgänglig för myndigheter och andra intressenter." 

I projektet har dialoger genomförts hösten 2017 med ett 70-tal intressenter. Efter att förstudien presenterats är initiativet på väg in i en ny fas. Fler berörda parter ska involveras i respektive land. 
– Digitaliseringen skapar helt nya möjligheter att utmana rådande tillstånd med nya lösningar. Baserat på den kunskap som vi inhämtat ser vi att det finns stora möjligheter att förenkla för företagen, ta bort manuella arbetsmoment och skapa ett stort värde i användningen av den digitala informationen.

Blockchainteknik

Spårbarhet och säkerhet kommer att vara viktiga frågor i det nya digitala ekosystemet och blockchaintekniken kan därför vara en möjliggörare. En verklig förändring ligger dock flera år fram i tiden.
– Lagstiftning är en sak men ska en sådan här utveckling bli bestående så är det viktigt att få med sig företagarna, menar Johan Bergsten. Vi kan inte bara bygga efter vad som är tekniskt möjligt. Det är en förändringsresa och vi spänner bågen och ser hur långt vi kan utmana.
– Kanske behövs inte årsredovisningen? Ekosystemet ger många möjligheter och vägval och lagarna olika i nordiska länderna innebär att det finns lite olika förutsättningar. Vårt uppdrag i det här skedet är  utforskande men det finns ett politiskt intresse.

Annica Jönsson

vill du bli bra på att sälja rådgivning? läs mer här

Du kanske också är intresserad av ...

 Checklistor för ditt årsavslut:
Visma Lön
Visma Administration
Visma eEkonomi

Expertens skattetips till konsulter och företagare
Så här säljer vi in tjänsten budget
Testa din byrå med The Perfect Firm! (Upptäck potentialen)
Möt redovisningskonsulter från UK som är medlemmar i Panalitix
De planerar för framgång på Panalitix Kickstart