Motorvägar för data - Nordic Smart Government

Nordic Smart Government är ett samnordiskt projekt som handlar om smartare administration för företag. Visma har ingått i projektet och till våren ska Nordic innovation, där representanter från de olika nordiska länderna ingår, titta på de rekommendationer som tagits fram. 

Det nordiska samarbetet Nordic Smart Government har pågått sedan 2015 och handlar om att skapa tillväxt genom att använda data och automatisering mer effektivt. Samma information ska kunna tolkas och återanvändas av olika system vilket skulle ge fördelar som:

  • Mycket mindre administration.
  • Enklare och snabbare affärer ihop med andra företag inom Norden.
  • Extremt snabb process för bokslut och årsredovisningar.
  • All löpande redovisning är helt automatiserad.
  • Effektivisering i alla led.
  • Nya affärsmodeller och affärsmöjligheter.
  • Andra, ännu ej upptäckta fördelar.

Så ser iallafall visionen ut. Verkligheten är lite mer komplicerad. 

"Det här är ett av de mest spännande och utmanande projekt jag varit i kontakt med"
Annika Follin, Bolagsverket

Ett 60-tal personer, anställda på myndigheter och intresseorganisationer för företagare, redovisningsbyråer och tjänsteleverantörer har träffats regelbundet för att diskutera möjligheter och hinder. Pär Johansson, digitaliseringsexpert, Visma Sverige, är en av dem. 

- Med Nordic Smart Government följer radikala möjligheter för företag att utbyta finansiell information med varandra i realtid. Även om projektet är i sin linda så kan det bäst beskrivas som ett digitalt motorvägsbygge där det som transporteras är ekonomisk data och där alla filer används. Det mest utmärkande med digitaliseringen är att samhället, företagen och politiken inte alltid hänger med. Det är som att bygga en femfilig motorväg, men bara utnyttja två filer.

 Nordicsmartgovernment.org

Annika Follin är t f chef för Kundmötesavdelningen på Bolagsverket: 
- Det här är ett av de mest spännande och utmanande projekt jag varit i kontakt med. Om vi kan realisera visionen kan vi göra enorm skillnad och skapa nyttor vi inte kan föreställa oss än.

- Vi vill att data ska kunna återanvändas och flöda mellan olika system och till olika aktörer genom att använda samma uppbyggnad och standard i hela Norden. Detta leder till att företagare kan minska administrationen och istället fokusera på att utveckla sina företag

Säkerhet & lagar i Norden

Ett exempel på sådant som måste lösas är säkerheten, ett annat är lagarna i respektive land. Hur ska delad data fungera ihop med dataskyddsförordningen GDPR? Tekniken finns, enligt Annika Follin. Dessutom måste fem länders lagstiftning harmoniseras för att fakturor ska kunna skickas med en ny, gemensam klassificering.

Annika Follin, Bolagsverket:
- Jag vill understryka att vi inte har en färdig lösning. Det handlar om att utforska med öppet sinne. Vad är möjligt att göra? Vilka möjligheter och utmaningar finns? Vad behöver vi göra för att överkomma hindren? När vi tror oss veta det så testar vi konceptet för att se vad mer som behöver lösas tekniskt eller juridiskt. Vi har lyckats bra med att förklara visionen och involvera rätt personer och det finns en stor vilja att ta det vidare. 

 Företagarna måste känna sig tillräckligt trygga, menar Annika Follin. 
- De ska ha kontroll över sitt data och vara beredda på att låta den användas av andra. På sikt tänker vi att all företagsdata ska kunna användas i realtid när det behövs. 
På sikt hoppas hon att de standarder som byggs upp i Norden blir så bra att övriga länder i Europa följer efter. 
- Kanske resten av världen! Innovation är häftigt för man vet aldrig säkert var det slutar. 

 Nordic Innovation

Visma Smarta Byrån

– ditt nya byråpaket i molnet

Redovisning som det borde vara. Plocka ihop det du själv behöver och sköt alla uppdrag från ett ställe. Betala bara för det du använder.

Ditt nya byråpaket