Nordic Smart Government - det nordiska samarbetet fortsätter

Visma är med och drar upp riktlinjer i ett projekt som syftar till att integrera och digitalisera den nordiska marknaden - Nordic Smart Government. Snart lämnas en rapport till regeringsföreträdare i Nordiska ministerrådet, med rekommendationer för hur visionen ska kunna förverkligas. Då är det upp till de folkvalda att bestämma om företagande ska bli nästan administrationsfritt.

Pär Johansson, digitaliseringsexpert, VismaPär Johansson, digitaliseringsexpert, Visma Sverige:
- Det mest utmärkande med digitaliseringen är inte att tekniken utvecklas för långsamt, utan att samhället, företagen och politiken inte alltid hänger med. Det är som att bygga en femfilig motorväg, men bara utnyttja två filer.

- Med Nordic Smart Government följer bland annat radikala möjligheter för små och medelstora företag att utbyta finansiell information med varandra i realtid. Och även om projektet är i sin linda så kan det kanske bäst beskrivas som ett digitalt motorvägsbygge där det som transporteras är ekonomisk data och där faktiskt alla filer används. 

Annika Follin, Bolagsverket, om Nordic Smart GovernmentAnnika Follin är t f chef för Kundmötesavdelningen på Bolagsverket: 
- Det här är ett av de mest spännande och utmanande projekt jag varit i kontakt med. Om vi kan realisera visionen kan vi göra enorm skillnad och skapa nyttor vi inte ens kan föreställa oss än.

- Vi vill att data ska kunna återanvändas och flöda mellan olika system och till olika aktörer genom att använda samma uppbyggnad och standard hela Norden. Detta leder till att företagare kan minska administrationen och istället fokusera på att utveckla sina företag.

Tolka samma data på samma sätt

Det nordiska samarbetet Nordic Smart Government har pågått sedan 2015 och handlar om att förenkla vardagen för små och medelstora nordiska företag och skapa tillväxt genom att använda data, digitalisering och automatisering mer effektivt och innovativt.

På så sätt kan informationen tolkas och återanvändas enklare mellan olika system och aktörer vilket ger fördelar som:

  • Mycket mindre administration.
  • Enklare och snabbare affärer ihop med andra företag inom Norden.
  • Extremt snabb process för bokslut och årsredovisningar.
  • All löpande redovisning är helt automatiserad.
  • Effektivisering i alla led.
  • Nya affärsmodeller och affärsmöjligheter.
  • Andra, ännu ej upptäckta fördelar.

Frågor om säkerheten

Så här ser visionen ut. Verkligheten är dock mer komplicerad.

Projektet är fortfarande i en utforskande och utredande fas och det finns fortfarande frågor som behöver lösas. Ett exempel är säkerhet och lagar. Hur ska delad data fungera ihop med dataskyddsförordningen GDPR? Tekniken finns, enligt Annika Follin. 

Spretig lagstiftning är ett annat hinder. Nordic Smart Government är - som hörs på namnet - nordiskt. Alla fem länder deltar och poängen är att lagstiftningen behöver harmoniseras för att det exempelvis ska gå att skicka fakturor med den nya klassificeringen.

Ett 60-tal personer, anställda på myndigheter och intresseorganisationer för företagare, redovisningsbyråer och tjänsteleverantörer träffats regelbundet för att diskutera möjligheter och hinder. Annika Follin, Bolagsverket:

- Jag vill understryka att vi inte har en färdig lösning. Det handlar fortfarande om att utforska med öppet sinne. Vad är möjligt att göra? Vilka möjligheter, hinder och utmaningar finns? Vad behöver vi göra för att komma över hindren? När vi tror oss veta det så testar vi konceptet på olika områden för att se hur vi kan gå vidare. Vad behöver vi mer lösa, tekniskt eller juridiskt?

Det är inte enkelt att bygga en gemensam jättemarknad i Norden.
- Men det vi lyckats bra med hittills är att förklara visionen och involvera rätt personer. Vi känner att det finns en stor vilja och beredskap att ta det vidare. 

Det knepigaste kommer vara just att bygga in en trygghet som en vanlig företagare förstår och kan lita på, menar Annika Follin. 

- Företagarna måste känna sig tillräckligt trygga. De ska ha kontroll över sitt data och vara beredda att låta det användas av andra genom trygga lösningar. På sikt tänker vi att all företagsdata ska kunna användas i realtid när det behövs. 

På sikt hoppas hon att de standarder som byggs upp i Norden blir så bra att övriga länder i Europa följer efter. 

- Kanske resten av världen! Innovation är häftigt för man vet aldrig säkert var det slutar. 

Om samarbetsprojektet Nordic Smart Government - en del av visionen om Norden som världens mest integrerade region
Nordic Smart Government
Datalab på Bolagsverket, Artificiell Intelligens

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi