Redovisningskonsulten hjälper företagare nå sina drömmar

Så här säljer vi in budget och budgetuppföljning

Vi pratade med fyra redovisningskonsulter om hur de säljer in tjänsten budget och budgetuppföljning till sina kunder. Du får argument och exempel på prissättningar.

Publicerad 2017-12-13

Petter Åkesson, Persson & Thorin Redovisning om företagstjänsten budgetPetter Åkesson, Persson&Thorin, Växjö

1. Vilka argument skulle du använda/använder du redan för att sälja in tjänsten "lägg en budget och följ den" till företagare?
– Budgeten måste vara kopplad till företagarens mål. Det kan vara allt från att omsätta en miljon, gå plus minus noll eller få ut pengar till en Thailandsresa. Uppsättningen av själva budgeten är inte så värdefull, men däremot att stämma av den mot nyckeltalen. 
– Argumentet är att vi är proaktiva, kan upptäcka avvikelser och påverka utvecklingen i tid. Vi jobbar med vissa av våra kunder på det här sättet.

2. Hur skulle du följa upp under året?
– Det är en intressant utveckling i branschen att vi går mot realtidsbokföring online. Men den huvudsakliga rapporteringen sker ändå månadsvis. Vi rapporterar alltid skriftligt, exempelvis att omsättningen ligger 3% under budget och personalkostnaderna ligger 7% över och en kommentar vad det är en indikering på, och vad som skiljer mot tänkt läge. Det kan följas upp med telefonsamtal eller möte vid behov.

3. Vad skulle du ta betalt för den tjänsten?
– Prissättning är en annan intressant diskussion. Fördelen är ju att vi kan få ett följduppdrag. Att berätta om avvikelsen ingår i grundtjänsten men dyker vi sedan in på orsak och åtgärd –det är där vi kan tjäna pengarna. Därför är det lite svårt att säga vad tjänsten kostar i kronor och ören.  
– Vi använder delvis timdebitering men det är något vi vill minska. Då finns det olika sätt att paketera det på men jag tror som sagt mer på att vi gör en utredning på varför vi inte följer budget. Då är det den tjänsten som kunden köper till.

Elisabeth Svensson, Ekonmibyrån i Halmstad, om företagstjänsten budgetElisabeth Svensson, Ekonomibyrån i Halmstad

1. Vilka argument skulle du använda/använder du redan för att sälja in tjänsten "lägg en budget och följ den" till företagare?
– Om man som företagare vill få ett extra stöd i sin planering av verksamheten så är det riktigt bra att jobba med en budget. Man får snabbt och enkelt en koll på om verksamheten flyter på som planerat både när det gäller intäkter och kostnader. Man får snabbt en signal på om exempelvis några kostnader är högre än man planerat. 

2. Hur skulle du följa upp under året?
– Lägga in budgeten i Visma Ekonomiöversikt. Då får man en bra uppföljning varje månad. Skulle det vara några stora avvikelser så tar man ett personligt möte med kunden direkt.

3. Vad skulle du ta betalt för den tjänsten?
– Jag skulle lägga på det i mitt fasta pris så det är svårt att säga exakt vad jag skulle debitera extra.

Malena Nilsson, Addera Ekonomi, om att hjälpa företagare göra budgetMalena Nilsson, Addera Ekonomi, Västra Frölunda

1. Vilka argument skulle du använda/använder du redan för att sälja in tjänsten "lägg en budget och följ den" till företagare? 
– Det är viktigt att ha ett mål med det man gör. ”Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram” som Nalle Puh säger.

2. Hur skulle du följa upp under året? 
– Budgeten läggs in i Vismas rapporter som jämförelsesiffror mot utfall. Numera finns ju även funktionen i Visma Ekonomiöversikt och den är helt suverän. Vi har varit med i referensgruppen som utvecklat den här funktionen hos Visma. 

3. Vad skulle du ta betalt för den tjänsten? 
– Som kvalificerat arbete. 

Anders Bernåker om företagstjänsten budgetAnders Bernåker, rådgivare och medförfattare till REKO, Hovås

Hur skulle du sälja in tjänsten "lägg en budget och följ den" till dina företagskunder? Vilka argument skulle du lista?
– Jag skulle börja med en fråga. Skulle du (kunden) vilja planera och kunna påverka resultat och kassaflöden kommande år? Vilket behov har du? Går företaget bra eller vill du påverka lönsamheten eller kanske tillväxten …?
– Budgeten kan vara på kontonivå, per månad, eller lite mera övergripande. Det viktigaste är att se över vilken cykler som bolaget har vad gäller intäkter och kostnader. Jag skulle använda de här argumenten: 

  • Att göra en budget är att göra ett rättesnöre för framtiden. Den vanliga redovisningen svarar på frågan hur det gått, bakåt i tiden.
  • En budget svarar på frågan hur skulle jag vilja och vilket är troligast att det kommer att gå framåt i tiden.
  • En budget skapar dig möjligheter att i tid se avvikelser från det du planerat/budgeterat, så att du kan vidtaga åtgärder vid större avvikelser.

Hur skulle du följa upp budgeten under året?
– Att göra en budget är att tänka ett år framåt. När sedan budgeten är gjord och inlagd som jämförelse med utfall, börjar det roliga: Att se hur företagets resultat, likviditet etctera växer fram. Ligger vi före? Ligger vi efter? Vad kan vi göra då? Vad ska vi göra då?
– Budgetera också några nyckeltal, till exempel bruttovinst, omsättning per anställd, vinstmarginal.

Vad skulle du ta betalt för den tjänsten?
– Förutsättningarna är väldigt olika. Om det är en kund som redovisningskonsulten känner väl till sedan tidigare, läser in föregående års siffror och gör de justeringar som bestämts så tar själva arbetet med inläggning av belopp och dylikt, inte så lång tid.
– Att göra en budget handlar ju om att sätta sig ner och fundera på marknad, produkter, tjänster, priser, kunder och konkurrenter. Och den genomgången ger minst lika mycket som själva budgetens alla siffror. Det blir som en mindre SWOT genomgång. Så förberedelse, genomgång av historik, göra en budget och presentera den, tycker jag för ett mindre företag skulle kosta i häradet 5.000 kronor. Tidsåtgång beräknar jag då till 4-5 timmar.

Annica Jönsson

Visma Ekonomiöversikt är ett visuellt och anpassningsbart verktyg där du och kunden följer upp budgeten. TILL ERBJUDANDET

 Du kanske också är intresserad av ...

 Checklistor du behöver för ditt årsavslut:
Visma Lön
Visma Administration
Visma eEkonomi
Papperskopian utkonkurreras av digital tjänst 

Företag och myndigheter ska kunna dela data utan mellanhand 

 Följ Byråpodden på iTunes

Ont om tid? Stora utmaningar? Här är ett nyhetsbrev för dig som är redovisningskonsult eller revisor. Vi hjälper dig framåt.

ja, jag vill ha nyhetsbrevet 

Är du kund får du nyhetsbrevet utan att du behöver anmäla dig. 
Du kan säga upp prenumerationen när du vill.