Minskade avdrag för bredband

En fotograf med kontoret hemma i villan skickade många tunga bildfiler som krävde bredband och extra tung datatrafik. Hon fick göra avdrag för halva den merkostnad som uppstod i tjänsten, beslutade Kammarrätten. 

Skälet är att bredband och tung datatrafik är så vanligt förekommande i hemmen att det betraktas som en normal utgift. Skälig merkostnad som går att bevilja avdrag för, är 50 procent, anser Kammarrätten.

Faktiska kostnader

Kontoret och studion fanns i hemmet. Bredbandet var starkare då det krävdes den typen av uppkoppling för att skicka fotografier. Hon yrkade avdrag för de faktiska kostnaderna och menade att hon som privat datoranvändare absolut inte behövde ha ett så kraftigt bredband. 

Företagaren hade gjort samma avdrag i många år tidigare men då beviljats större del av merkostnaden eftersom det ansågs skäligt. Hon bodde i egen villa där ett kontorsrum upptogs av tre datorer, en skrivare och scanner. I villan fanns också flera bokhyllor med referenslitteratur. 

Bredband så vanligt

Enligt Kammarrätten får bredbandsuppkoppling för privata ändamål numera anses så vanligt att kostnader för en sådan uppkoppling i normalfallet får anses utgöra privata, inte avdragsgilla, levnadskostnader. Med anledning av det fann domstolen att företagaren inte hade rätt till ytterligare avdrag för bredbandskostnader. 

Visma Smarta Byrån

– ditt nya byråpaket i molnet

Redovisning som det borde vara. Plocka ihop det du själv behöver och sköt alla uppdrag från ett ställe. Betala bara för det du använder.

Ditt nya byråpaket