Fakturascanning och attest via molnet. Attesten gör du via Mac, PC eller Iphone/Android

Med Integrationen mellan Visma och Attest.nu kan du som kund få hela leverantörsfakturaprocessen automatiserad. Från postöppning, hantering av EDI-faktura eller pdf-faktura via e-post, till kontering, betalning och bokföring. Allt sker helt ”online” och du har full insyn och kontroll i alla steg. 

Hur fungerar det?
När du använder Attest.nu kan du välja att låta Attest.nu skanna din inkommande post, eller kan du välja att skanna själv. Attest.nu har även stöd för leverantörsfakturor som kommer i PDF-format via epost från dina leverantörer. Som kund till Attest.nu blir du dessutom kopplad till deras EDI-tjänst, vilket gör att ditt bolagsnamn samt organisationsnummer blir synliga bland alla van-operatörer, så att de kan börja att skicka EDI-fakturor till ditt företag.

När materialet skannats, tolkats och verifierats sker flera saker:

  • Fakturan preliminiärbokförs i Visma Administration 500/1000/2000. Enbart reskontrapost på preliminärt konto. Detta är valbart.
  • Fakturan sänds ut på attestflöde från attestsystemet.
  • När fakturan blivit attesterad återförs den preliminära posten och en definitiv bokföring görs i Visma Adm 500/1000/2000. Med den definitiva bokföringen skapas även ett utbetalningsförslag i Visma så att du kan skicka betalningar via fil till dina leverantörer. Betaldatumet återförs från Visma till attestsystemet i syfte att informera användaren att fakturan är betald. 

Materialet finns tillgänglingt i molnet och i bokföringssystemet när du behöver det
Fakturaverifikationerna finns sökbara i attestsystemet men förs även in i Visma Administration 500/1000/2000.  På så vis blir materialet tillgängligt i reskontrarapporter, huvudboksutdrag och alla upptänkliga ställen - dels i attestsystemet och dels i bokföringsprogrammet.

På liknande sätt speglas automatiskt leverantörsinformation, registeruppdateringar (kontoplan, dimensioner såsom k-ställe och projekt) och betalningsstatus tillbaka till attestsystemet så att informationen hålls  konsistent och konsekvent. 

I attestsystemet finns sök och rapportfunktioner med rättigheter ner på individnivå. Chattfunktion samt Dashbord med statistik är också ny funktionalitet.

Kontakta oss

Gå in här för att se hur systemet fungerar »
Länk: https://vimeo.com/149250365 »

Kontaktperson: Maria Wilen
Direkt: 070 585 32 18
maria.wilen@attest.nu

Attest.nu i Sverige AB
Midgårdsgatan 2
831 45 Östersund
Sweden