Aiida - Din digitala redovisningsassistent

Aiida är en artificiellt intelligent assistent på webben och för mobila enheter. För att du oberoende av plats ska kunna samarbeta med kollegor och kunder fungerar Aiida som en plattform för att samordna arbete och kommunikation. När nya händelser i systemet kräver uppmärksamhet håller Aiida dig och dina samarbetspartners uppdaterade på det och håller ordning och reda bland verifikationerna. Medan Aiida sköter tolkning- och bokföringsarbetet kan du fokusera på kvalitetsarbete och att bygga relationer med kunder och kollegor.

Arbetet genomförs genom att du eller din kund laddar upp verifikationer via dator eller telefon, överför via vårt API eller e-faktura. Aiida tolkar sedan automatiskt verifikationerna och bokför dem. Vid de tillfällen Aiida får ny information hon inte har sett tidigare ber hon dig markera var informationen finns i dokumentet. Aiida tolkar, klassificerar, verifierar, bokför, föreslår och skickar sedan ut på attestrunda. Efter att arbetet är färdigt exporteras händelsen automatiskt till Visma.


Att arbeta med Aiida innebär

-    Att du sparar tid i bokföringsarbetet och låter Aiida göra jobbet
-    Mer tid för kundrelationer och utvecklingsarbete
-    En plattform för samarbete med kollegor och kunder
-    En bättre överblick i redovisningen


Så fungerar kopplingen med Visma eEkonomi och Visma Administration

r du ställer in integrationen kan du välja att synkronisera från Visma till Aiida så ditt befintliga arbete och inställningar importeras från start. När en verifikation har gått igenom processen i Aiida exporteras det automatiskt till Visma enligt de inställningar som angivits

 

För mer information

Besök oss på: www.aiida.se